Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Súng bắn keo - keo

Sale 0%
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 4301-001

Chi tiết sp
Sale 0%
48000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-3007-036

Chi tiết sp
Sale 0%
Súng nhiệt bắn keo loại lớn D=10MM, 60W
85000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3007-015

Chi tiết sp
Sale 0%
D=5MM, dài 30CM
1500 /CâyLiên hệ
/ Cây

code: 3007-031

Chi tiết sp
Sale 0%
D=10MM, Dài 30CM
3000 /CâyLiên hệ
/ Cây

code: 3007-032

Chi tiết sp
Sale 0%
3000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 4301-002

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày