Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Đầu nối, Header 1.25MM

Sale 0%
2chân, pitch 1.25mm, thẳng DIP
500 /Cái
/ Cái

Code: 3507-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
4chân, pitch 1.25mm, thẳng DIP
700 /Cái
/ Cái

Code: 3507-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3chân, pitch 1.25mm, thẳng DIP
600 /Cái
/ Cái

Code: 3507-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
5chân, pitch 1.25mm, thẳng DIP
800 /Cái
/ Cái

Code: 3507-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6chân, pitch 1.25mm, thẳng DIP
900 /Cái
/ Cái

Code: 3507-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
8chân, pitch 1.25mm, thẳng DIP
1100 /Cái
/ Cái

Code: 3507-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Pitch 1.25mm, cong L
500 /Cái
/ Cái

Code: 3507-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Pitch 1.25mm, cong L
600 /Cái
/ Cái

Code: 3507-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Pitch 1.25mm, cong L
700 /Cái
/ Cái

Code: 3507-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Pitch 1.25mm, cong L
800 /Cái
/ Cái

Code: 3507-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Pitch 1.25mm, cong L
900 /Cái
/ Cái

Code: 3507-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Pitch 1.25mm, cong L
1100 /Cái
/ Cái

Code: 3507-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Dây bus 1.25mm 2Pins, 1 đầu cái, dài 15cm
1500 /Cái
/ Cái

Code: 3507-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Dây bus 1.25mm 3Pins, 1 đầu cái, dài 15cm
2200 /Cái
/ Cái

Code: 3507-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Dây bus 1.25mm 4Pins, 1 đầu cái, dài 15cm
3000 /Cái
/ Cái

Code: 3507-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Dây bus 1.25mm 5Pins, 1 đầu cái, dài 15cm
4000 /Cái
/ Cái

Code: 3507-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Dây bus 1.25mm 6Pins, 1 đầu cái, dài 15cm
5000 /Cái
/ Cái

Code: 3507-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Dây bus 1.25mm 8Pins, 1 đầu cái, dài 15cm
5500 /Cái
/ Cái

Code: 3507-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Dây bus 1.25mm 4Pin, 2 đầu đực-cái, dài...
6500 /Cái
/ Cái

Code: 3507-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Dây bus 1.25mm 4Pins, 1 đầu đực, dài 15cm
3000 /Cái
/ Cái

Code: 3507-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Dây bus 1.25mm 4Pin, 2 đầu Cái-Cái, dài...
6500 /Cái
/ Cái

Code: 3507-021 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Dây bus 1.25mm 4Pins, 1 đầu cái, dài 40cm
6000 /Cái
/ Cái

Code: 3507-022 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Dây bus 1.25mm 4Pin, 2 đầu đực-đực,...
6500 /Cái
/ Cái

Code: 3507-023 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
400 /Cái
/ Cái

Code: 3553-004 Còn hàng

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày