Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Đầu nối, Header 1.25MM

Sale 0%
Dây bus 1.25mm 4Pin, 2 đầu đực-đực,...
6500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3507-023

Chi tiết sp
Sale 0%
Dây bus 1.25mm 4Pins, 1 đầu cái, dài 40cm
6000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3507-022

Chi tiết sp
Sale 0%
Dây bus 1.25mm 4Pin, 2 đầu Cái-Cái, dài...
6500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3507-021

Chi tiết sp
Sale 0%
Dây bus 1.25mm 4Pins, 1 đầu đực, dài 15cm
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3507-020

Chi tiết sp
Sale 0%
Dây bus 1.25mm 4Pin, 2 đầu đực-cái, dài...
6500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3507-019

Chi tiết sp
Sale 0%
Dây bus 1.25mm 8Pins, 1 đầu cái, dài 15cm
5500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3507-018

Chi tiết sp
Sale 0%
Dây bus 1.25mm 6Pins, 1 đầu cái, dài 15cm
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3507-017

Chi tiết sp
Sale 0%
Dây bus 1.25mm 5Pins, 1 đầu cái, dài 15cm
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3507-016

Chi tiết sp
Sale 0%
Dây bus 1.25mm 4Pins, 1 đầu cái, dài 15cm
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3507-015

Chi tiết sp
Sale 0%
Dây bus 1.25mm 3Pins, 1 đầu cái, dài 15cm
2200 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3507-014

Chi tiết sp
Sale 0%
Dây bus 1.25mm 2Pins, 1 đầu cái, dài 15cm
1500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3507-013

Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch 1.25mm, cong L
1100 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3507-012

Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch 1.25mm, cong L
900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3507-011

Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch 1.25mm, cong L
800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3507-010

Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch 1.25mm, cong L
700 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3507-009

Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch 1.25mm, cong L
600 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3507-008

Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch 1.25mm, cong L
500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3507-007

Chi tiết sp
Sale 0%
8chân, pitch 1.25mm, thẳng DIP
1100 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3507-006

Chi tiết sp
Sale 0%
6chân, pitch 1.25mm, thẳng DIP
900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3507-005

Chi tiết sp
Sale 0%
5chân, pitch 1.25mm, thẳng DIP
800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3507-004

Chi tiết sp
Sale 0%
3chân, pitch 1.25mm, thẳng DIP
600 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3507-003

Chi tiết sp
Sale 0%
4chân, pitch 1.25mm, thẳng DIP
700 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3507-002

Chi tiết sp
Sale 0%
2chân, pitch 1.25mm, thẳng DIP
500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3507-001

Chi tiết sp
Sale 0%
400 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 3553-004

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày