MENU
Danh mục sản phẩm

Đầu nối, Header 1.25MM

Sale 0%
Dây bus 1.25mm 4Pin, 2 đầu đực-đực,...
6500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Dây bus 1.25mm 4Pins, 1 đầu cái, dài 40cm
6000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Dây bus 1.25mm 4Pin, 2 đầu Cái-Cái, dài...
6500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Dây bus 1.25mm 4Pins, 1 đầu đực, dài 15cm
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Dây bus 1.25mm 4Pin, 2 đầu đực-cái, dài...
6500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Dây bus 1.25mm 8Pins, 1 đầu cái, dài 15cm
5500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Dây bus 1.25mm 6Pins, 1 đầu cái, dài 15cm
5000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Dây bus 1.25mm 5Pins, 1 đầu cái, dài 15cm
4000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Dây bus 1.25mm 4Pins, 1 đầu cái, dài 15cm
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Dây bus 1.25mm 3Pins, 1 đầu cái, dài 15cm
2200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Dây bus 1.25mm 2Pins, 1 đầu cái, dài 15cm
1500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch 1.25mm, cong L
1100 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch 1.25mm, cong L
900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch 1.25mm, cong L
800 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch 1.25mm, cong L
700 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch 1.25mm, cong L
600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch 1.25mm, cong L
500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
8chân, pitch 1.25mm, thẳng DIP
1100 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
6chân, pitch 1.25mm, thẳng DIP
900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
5chân, pitch 1.25mm, thẳng DIP
800 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
3chân, pitch 1.25mm, thẳng DIP
600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
4chân, pitch 1.25mm, thẳng DIP
700 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2chân, pitch 1.25mm, thẳng DIP
500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Thương hiệu nổi bật