Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

OLED

Sale 0%
KIT UOLED-96G2-AR USD4GB UUSBPA5
175000 /Cái
/ Cái

Code: 8304-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
MEMORY DISPL BREAKOUT 1.3" MONO
210000 /Cái
/ Cái

Code: 8304-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
480000 /Cái
/ Cái

Code: 8304-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày