Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Biến trở 2W

Sale 0%
Ốc lục giác và cây lục giác đi kèm
35000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1118-001

Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở chính xác 3590S-100K Ohm 2W
43000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1118-002

Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở chính xác 3590S-50K Ohm 2W
43000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1118-003

Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở chính xác 3590S-20K Ohm 2W
43000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1118-004

Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở chính xác 3590S-10K Ohm 2W
40000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1118-005

Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở chính xác 3590S-5K Ohm 2W
43000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1118-006

Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở chính xác 3590S-2K Ohm 2W
43000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1118-007

Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở chính xác 3590S-1K Ohm 2W
43000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1118-008

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày