Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Biến trở 2W Xem chi tiết

Sale 0%
Ốc lục giác và cây lục giác đi kèm
35000 /Cái
/ Cái

Code: 1118-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Biến trở chính xác 3590S-100K Ohm 2W
43000 /Cái
/ Cái

Code: 1118-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Biến trở chính xác 3590S-50K Ohm 2W
43000 /Cái
/ Cái

Code: 1118-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Biến trở chính xác 3590S-20K Ohm 2W
43000 /Cái
/ Cái

Code: 1118-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Biến trở chính xác 3590S-10K Ohm 2W
40000 /Cái
/ Cái

Code: 1118-005 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Biến trở chính xác 3590S-5K Ohm 2W
43000 /Cái
/ Cái

Code: 1118-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Biến trở chính xác 3590S-2K Ohm 2W
43000 /Cái
/ Cái

Code: 1118-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Biến trở chính xác 3590S-1K Ohm 2W
43000 /Cái
/ Cái

Code: 1118-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày