Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Tụ Tantalum

Sale 0%
8200 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1419-006

Chi tiết sp
Sale 0%
3500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1419-007

Chi tiết sp
Sale 0%
6000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1419-008

Chi tiết sp
Sale 0%
8500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1419-009

Chi tiết sp
Sale 0%
2600 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1419-010

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1419-011

Chi tiết sp
Sale 0%
6000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1419-012

Chi tiết sp
Sale 0%
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1419-013

Chi tiết sp
Sale 0%
8000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1419-014

Chi tiết sp
Sale 0%
2200 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1419-015

Chi tiết sp
Sale 0%
1400 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1419-016

Chi tiết sp
Sale 0%
1200 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1419-017

Chi tiết sp
Sale 0%
7500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1419-018

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1419-019

Chi tiết sp
Sale 0%
1500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1419-020

Chi tiết sp
Sale 0%
1800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1419-021

Chi tiết sp
Sale 0%
3500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1419-022

Chi tiết sp
Sale 0%
5500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1419-023

Chi tiết sp
Sale 0%
3500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1419-024

Chi tiết sp
Sale 0%
6900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1419-025

Chi tiết sp
Sale 0%
Tantalum Capacitors - Solid SMD 1.0uF 35volts 10%
17000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1419-027

Chi tiết sp
Sale 0%
Tantalum Capacitors - Solid SMD 25volts 2.2uF 20%
15000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1419-028

Chi tiết sp
Sale 0%
19000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1419-029

Chi tiết sp
Sale 0%
Tantalum Capacitors - Solid SMD 20V 68uF 2917 10%...
48000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1419-030

Chi tiết sp
12
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày