Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Tụ Tantalum

Sale 0%
8200 /Cái
/ Cái

Code: 1419-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3500 /Cái
/ Cái

Code: 1419-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6000 /Cái
/ Cái

Code: 1419-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
8500 /Cái
/ Cái

Code: 1419-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2600 /Cái
/ Cái

Code: 1419-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2500 /Cái
/ Cái

Code: 1419-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6000 /Cái
/ Cái

Code: 1419-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1419-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
8000 /Cái
/ Cái

Code: 1419-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2200 /Cái
/ Cái

Code: 1419-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1400 /Cái
/ Cái

Code: 1419-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1200 /Cái
/ Cái

Code: 1419-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
7500 /Cái
/ Cái

Code: 1419-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2500 /Cái
/ Cái

Code: 1419-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1500 /Cái
/ Cái

Code: 1419-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1800 /Cái
/ Cái

Code: 1419-021 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3500 /Cái
/ Cái

Code: 1419-022 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
5500 /Cái
/ Cái

Code: 1419-023 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3500 /Cái
/ Cái

Code: 1419-024 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6900 /Cái
/ Cái

Code: 1419-025 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tantalum Capacitors - Solid SMD 1.0uF 35volts 10%
17000 /Cái
/ Cái

Code: 1419-027 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tantalum Capacitors - Solid SMD 25volts 2.2uF 20%
15000 /Cái
/ Cái

Code: 1419-028 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
19000 /Cái
/ Cái

Code: 1419-029 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tantalum Capacitors - Solid SMD 20V 68uF 2917 10%...
48000 /Cái
/ Cái

Code: 1419-030 Còn hàng

Lưu xem sau
12
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày