Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Đầu nối, Header 6.3MM

Sale 0%
2Pins, Pitch 6.3mm, Female + Male + Iron terminal
3500 /Cái
/ Cái

Code: 3514-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3Pins, Pitch 6.3mm, Female + Male + Iron terminal
5000 /Cái
/ Cái

Code: 3514-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
4Pins, Pitch 6.3mm, Female + Male + Iron terminal
6500 /Cái
/ Cái

Code: 3514-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
5Pins, Pitch 6.3mm, Female + Male + Iron terminal
8000 /Cái
/ Cái

Code: 3514-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6Pins, Pitch 6.3mm, Female + Male + Iron terminal
9000 /Cái
/ Cái

Code: 3514-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6Pins, Pitch 6.3mm, Female + Male + Iron terminal
9500 /Cái
/ Cái

Code: 3514-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày