Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

4-PIN SMD C5032 Crystals Oscillators

Sale 0%
Thạch anh 32Mhz 2Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm...
3900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2506-001

Chi tiết sp
Sale 0%
Thạch anh 30Mhz 2Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm...
3900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2506-002

Chi tiết sp
Sale 0%
Thạch anh 27Mhz 2Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm...
3900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2506-003

Chi tiết sp
Sale 0%
Thạch anh 25Mhz 2Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm...
3900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2506-004

Chi tiết sp
Sale 0%
Thạch anh 24Mhz 2Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm...
3900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2506-005

Chi tiết sp
Sale 0%
Thạch anh 22.1184Mhz 2Pins, Size: 5x3.2mm,...
3900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2506-006

Chi tiết sp
Sale 0%
Thạch anh 20Mhz 2Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm...
3900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2506-007

Chi tiết sp
Sale 0%
Thạch anh 16Mhz 2Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm...
3900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2506-008

Chi tiết sp
Sale 0%
Thạch anh 13Mhz 2Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm...
3900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2506-009

Chi tiết sp
Sale 0%
Thạch anh 12Mhz 2Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm...
3900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2506-010

Chi tiết sp
Sale 0%
Thạch anh 11.0592Mhz 2Pins, Size: 5x3.2mm,...
3900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2506-011

Chi tiết sp
Sale 0%
Thạch anh 10Mhz 2Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm...
3900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2506-012

Chi tiết sp
Sale 0%
Thạch anh 8Mhz 2Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm...
3900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2506-013

Chi tiết sp
Sale 0%
Thạch anh 4Mhz 2Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm...
3900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2506-014

Chi tiết sp
Sale 0%
Thạch anh 4Mhz 4Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm...
3900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2506-015

Chi tiết sp
Sale 0%
Thạch anh 8Mhz 4Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm...
9000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2506-016

Chi tiết sp
Sale 0%
Thạch anh 7.3728Mhz 4Pins, Size: 5x3.2mm,...
9000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2506-017

Chi tiết sp
Sale 0%
Thạch anh 10Mhz 4Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm...
5500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2506-018

Chi tiết sp
Sale 0%
Thạch anh 12Mhz 4Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm...
9000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2506-019

Chi tiết sp
Sale 0%
Thạch anh 13.56Mhz 4Pins, Size: 5x3.2mm,...
9000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2506-020

Chi tiết sp
Sale 0%
Thạch anh 16Mhz 4Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm...
9000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2506-021

Chi tiết sp
Sale 0%
Thạch anh 20Mhz 4Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm...
9000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2506-022

Chi tiết sp
Sale 0%
Thạch anh 24Mhz 4Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm...
9000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2506-023

Chi tiết sp
Sale 0%
Thạch anh 26Mhz 4Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm...
9000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2506-024

Chi tiết sp
12
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày