Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

4-PIN SMD C5032 Crystals Oscillators

Sale 0%
Thạch anh 32Mhz 2Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm...
3900 /Cái
/ Cái

Code: 2506-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thạch anh 30Mhz 2Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm...
3900 /Cái
/ Cái

Code: 2506-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thạch anh 27Mhz 2Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm...
3900 /Cái
/ Cái

Code: 2506-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thạch anh 25Mhz 2Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm...
3900 /Cái
/ Cái

Code: 2506-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thạch anh 24Mhz 2Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm...
3900 /Cái
/ Cái

Code: 2506-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thạch anh 22.1184Mhz 2Pins, Size: 5x3.2mm,...
3900 /Cái
/ Cái

Code: 2506-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thạch anh 20Mhz 2Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm...
3900 /Cái
/ Cái

Code: 2506-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thạch anh 16Mhz 2Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm...
3900 /Cái
/ Cái

Code: 2506-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thạch anh 13Mhz 2Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm...
3900 /Cái
/ Cái

Code: 2506-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thạch anh 12Mhz 2Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm...
3900 /Cái
/ Cái

Code: 2506-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thạch anh 11.0592Mhz 2Pins, Size: 5x3.2mm,...
3900 /Cái
/ Cái

Code: 2506-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thạch anh 10Mhz 2Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm...
3900 /Cái
/ Cái

Code: 2506-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thạch anh 8Mhz 2Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm...
3900 /Cái
/ Cái

Code: 2506-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thạch anh 4Mhz 2Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm...
3900 /Cái
/ Cái

Code: 2506-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thạch anh 4Mhz 4Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm...
3900 /Cái
/ Cái

Code: 2506-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thạch anh 8Mhz 4Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm...
9000 /Cái
/ Cái

Code: 2506-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thạch anh 7.3728Mhz 4Pins, Size: 5x3.2mm,...
9000 /Cái
/ Cái

Code: 2506-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thạch anh 10Mhz 4Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm...
5500 /Cái
/ Cái

Code: 2506-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thạch anh 12Mhz 4Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm...
9000 /Cái
/ Cái

Code: 2506-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thạch anh 13.56Mhz 4Pins, Size: 5x3.2mm,...
9000 /Cái
/ Cái

Code: 2506-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thạch anh 16Mhz 4Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm...
9000 /Cái
/ Cái

Code: 2506-021 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thạch anh 20Mhz 4Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm...
9000 /Cái
/ Cái

Code: 2506-022 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thạch anh 24Mhz 4Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm...
9000 /Cái
/ Cái

Code: 2506-023 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thạch anh 26Mhz 4Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm...
9000 /Cái
/ Cái

Code: 2506-024 Liên hệ

Lưu xem sau
12
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày