Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

4-PIN SMD C5032 Crystals Oscillators Xem chi tiết

Sale 0%
Thạch anh 32Mhz 2Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm...
3900 /Cái
/ Cái

Code: 2506-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thạch anh 30Mhz 2Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm...
3900 /Cái
/ Cái

Code: 2506-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thạch anh 27Mhz 2Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm...
3900 /Cái
/ Cái

Code: 2506-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thạch anh 25Mhz 2Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm...
3900 /Cái
/ Cái

Code: 2506-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thạch anh 24Mhz 2Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm...
3900 /Cái
/ Cái

Code: 2506-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thạch anh 22.1184Mhz 2Pins, Size: 5x3.2mm,...
3900 /Cái
/ Cái

Code: 2506-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thạch anh 20Mhz 2Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm...
3900 /Cái
/ Cái

Code: 2506-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thạch anh 16Mhz 2Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm...
3900 /Cái
/ Cái

Code: 2506-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày