MENU

cửa hàng

Danh mục sản phẩm

4-PIN Through Hole Oscillators

Sale 0%
OSC 80.000 MHZ FULL SIZE
42000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
OSC 48.000 MHZ 5.0V FULL SIZE
40000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
OSC 50.0000 MHZ FULL SIZE
40000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
OSC 32.0000 MHZ FULL SIZE
39000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
OSC 40.0000 MHZ FULL SIZE
40000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
OSC 30.000 MHZ 5.0V FULL SIZE
38000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
OSC 25.000 MHZ FULL SIZE
36000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
OSCILLATOR 27.000MHZ 5V FULL-SZ
37000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
OSC 20.0000 MHZ FULL SIZE
34000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
OSC 24.000 MHZ FULL SIZE
35000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
OSC 16.0000 MHZ FULL SIZE
33000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
OSC 10.0000 MHZ FULL SIZE
31000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
OSC 12.0000 MHZ FULL SIZE
32000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
OSC 7.3728 MHZ FULL SIZE
30000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
OSC 8.0000 MHZ FULL SIZE
30000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
OSC 4.0000 MHZ FULL SIZE
29000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Thương hiệu nổi bật
Hỗ trợ

NV kinh doanh

0979466469

NV kỹ thuật

0899909838

Admin Diễn đàn

0899909838

Hỗ trợ online
Thời gian làm việc
8:00-17:30
  • Hỗ trợ ( 0979 466 469 )
  • Chát Zal với NV kinh doanh Chát Skype với NV kinh doanh NV kinh doanh trên Facebook NV kinh doanh
  • Chát Zal với NV kỹ thuật Chát Skype với NV kỹ thuật NV kỹ thuật trên Facebook NV kỹ thuật
  • Chát Zal với Admin Diễn đàn Chát Skype với Admin Diễn đàn Admin Diễn đàn trên Facebook Admin Diễn đàn
Hỗ trợ mua hàng
<meta name="p:domain_verify" content="04163e860cf6a852902b1bc36020a27b"/>