Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

4-PIN Through Hole Oscillators

Sale 0%
OSC 80.000 MHZ FULL SIZE
42000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2507-016

Chi tiết sp
Sale 0%
OSC 48.000 MHZ 5.0V FULL SIZE
40000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2507-014

Chi tiết sp
Sale 0%
OSC 50.0000 MHZ FULL SIZE
40000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2507-015

Chi tiết sp
Sale 0%
OSC 32.0000 MHZ FULL SIZE
39000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2507-012

Chi tiết sp
Sale 0%
OSC 40.0000 MHZ FULL SIZE
40000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2507-013

Chi tiết sp
Sale 0%
OSC 30.000 MHZ 5.0V FULL SIZE
38000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2507-011

Chi tiết sp
Sale 0%
OSC 25.000 MHZ FULL SIZE
36000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2507-009

Chi tiết sp
Sale 0%
OSCILLATOR 27.000MHZ 5V FULL-SZ
37000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2507-010

Chi tiết sp
Sale 0%
OSC 20.0000 MHZ FULL SIZE
34000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2507-007

Chi tiết sp
Sale 0%
OSC 24.000 MHZ FULL SIZE
35000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2507-008

Chi tiết sp
Sale 0%
OSC 16.0000 MHZ FULL SIZE
33000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2507-006

Chi tiết sp
Sale 0%
OSC 10.0000 MHZ FULL SIZE
31000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2507-004

Chi tiết sp
Sale 0%
OSC 12.0000 MHZ FULL SIZE
32000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2507-005

Chi tiết sp
Sale 0%
OSC 7.3728 MHZ FULL SIZE
30000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2507-002

Chi tiết sp
Sale 0%
OSC 8.0000 MHZ FULL SIZE
30000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2507-003

Chi tiết sp
Sale 0%
OSC 4.0000 MHZ FULL SIZE
29000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2507-001

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày