Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

4-PIN Through Hole Oscillators

Sale 0%
OSC 4.0000 MHZ FULL SIZE
29000 /Cái
/ Cái

Code: 2507-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
OSC 7.3728 MHZ FULL SIZE
30000 /Cái
/ Cái

Code: 2507-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
OSC 8.0000 MHZ FULL SIZE
30000 /Cái
/ Cái

Code: 2507-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
OSC 10.0000 MHZ FULL SIZE
31000 /Cái
/ Cái

Code: 2507-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
OSC 12.0000 MHZ FULL SIZE
32000 /Cái
/ Cái

Code: 2507-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
OSC 16.0000 MHZ FULL SIZE
33000 /Cái
/ Cái

Code: 2507-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
OSC 20.0000 MHZ FULL SIZE
34000 /Cái
/ Cái

Code: 2507-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
OSC 24.000 MHZ FULL SIZE
35000 /Cái
/ Cái

Code: 2507-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
OSC 25.000 MHZ FULL SIZE
36000 /Cái
/ Cái

Code: 2507-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
OSCILLATOR 27.000MHZ 5V FULL-SZ
37000 /Cái
/ Cái

Code: 2507-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
OSC 30.000 MHZ 5.0V FULL SIZE
38000 /Cái
/ Cái

Code: 2507-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
OSC 32.0000 MHZ FULL SIZE
39000 /Cái
/ Cái

Code: 2507-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
OSC 40.0000 MHZ FULL SIZE
40000 /Cái
/ Cái

Code: 2507-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
OSC 48.000 MHZ 5.0V FULL SIZE
40000 /Cái
/ Cái

Code: 2507-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
OSC 50.0000 MHZ FULL SIZE
40000 /Cái
/ Cái

Code: 2507-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
OSC 80.000 MHZ FULL SIZE
42000 /Cái
/ Cái

Code: 2507-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày