Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

1.27MM

Sale 0%
1.27mm, 80(2x40) chân, loại SMD
12000 /Cái
/ Cái

Code: 3502-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1.27mm, 80(2x40) chân, loại SMD
9000 /Cái
/ Cái

Code: 3502-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1.27mm, 40(2x20) chân, loại SMD
4800 /Cái
/ Cái

Code: 3502-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1.27mm, 40(1x40) chân, loại DIP
5800 /Cái
/ Cái

Code: 3502-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1.27mm, 40(1x40) chân, loại DIP
2600 /Cái
/ Cái

Code: 3502-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1.27mm, 80(2x40) chân, loại DIP
5900 /Cái
/ Cái

Code: 3502-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1.27mm, 80(2x40) chân, loại DIP
4800 /Cái
/ Cái

Code: 3502-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1.27mm, 60(2x30) chân, loại SMD
7900 /Cái
/ Cái

Code: 3502-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1.27mm, 60(2x30) chân, loại SMD
9000 /Cái
/ Cái

Code: 3502-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1.27mm, 40(2x20) chân, loại SMD
6000 /Cái
/ Cái

Code: 3502-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày