Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

1.27MM

Sale 0%
1.27mm, 40(2x20) chân, loại SMD
6000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3502-010

Chi tiết sp
Sale 0%
1.27mm, 60(2x30) chân, loại SMD
9000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3502-009

Chi tiết sp
Sale 0%
1.27mm, 60(2x30) chân, loại SMD
7900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3502-008

Chi tiết sp
Sale 0%
1.27mm, 80(2x40) chân, loại DIP
4800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3502-007

Chi tiết sp
Sale 0%
1.27mm, 80(2x40) chân, loại DIP
5900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3502-006

Chi tiết sp
Sale 0%
1.27mm, 40(1x40) chân, loại DIP
2600 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3502-005

Chi tiết sp
Sale 0%
1.27mm, 40(1x40) chân, loại DIP
5800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3502-004

Chi tiết sp
Sale 0%
1.27mm, 40(2x20) chân, loại SMD
4800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3502-003

Chi tiết sp
Sale 0%
1.27mm, 80(2x40) chân, loại SMD
12000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3502-001

Chi tiết sp
Sale 0%
1.27mm, 80(2x40) chân, loại SMD
9000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3502-002

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày