MENU
Danh mục sản phẩm

1.27MM

Sale 0%
1.27mm, 40(2x20) chân, loại SMD
6000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1.27mm, 60(2x30) chân, loại SMD
9000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1.27mm, 60(2x30) chân, loại SMD
7900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1.27mm, 80(2x40) chân, loại DIP
4800 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1.27mm, 80(2x40) chân, loại DIP
5900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1.27mm, 40(1x40) chân, loại DIP
2600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1.27mm, 40(1x40) chân, loại DIP
5800 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1.27mm, 40(2x20) chân, loại SMD
4800 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1.27mm, 80(2x40) chân, loại SMD
12000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1.27mm, 80(2x40) chân, loại SMD
9000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Thương hiệu nổi bật