Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

RAM Memory

Sale 0%
IC NVSRAM 64K PARALLEL 28EDIP
80000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5201-003

Chi tiết sp
Sale 0%
IC NVSRAM 256K PARALLEL 28EDIP
80000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5201-002

Chi tiết sp
Sale 0%
IC RTC CLK/CALENDAR PAR 24-EDIP
110000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5201-001

Chi tiết sp
Sale 0%
4Bank x 1M x 16bits Synchronous DRAM
60000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5201-005

Chi tiết sp
Sale 0%
32K X 8 BIT LOW POWER CMOS SRAM
20000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5201-004

Chi tiết sp

IC AT24C

Sale 0%
IC EEPROM 2K I2C 400KHZ 8TSSOP
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5202-016

Chi tiết sp
Sale 0%
IC EEPROM 4K I2C 400KHZ 8TSSOP
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5202-015

Chi tiết sp
Sale 0%
IC EEPROM 8K I2C 400KHZ 8TSSOP
4500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5202-014

Chi tiết sp
Sale 0%
IC EEPROM 512K I2C 400KHZ 8DIP
38000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5202-013

Chi tiết sp
Sale 0%
C EEPROM 512K I2C 1MHZ 8TSSOP
30000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5202-012

Chi tiết sp
Sale 0%
IC EEPROM 512K I2C 1MHZ 8SOIC
30000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5202-011

Chi tiết sp
Sale 0%
IC EEPROM 16K I2C 1MHZ 8DIP
4500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5202-010

Chi tiết sp
Sale 0%
IC EEPROM 256K I2C 400KHZ 8DIP
11000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5202-009

Chi tiết sp
Sale 0%
IC EEPROM 128K I2C 1MHZ 8TSSOP
8500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5202-008

Chi tiết sp
Sale 0%
IC EEPROM 16K I2C 400KHZ 8TSSOP
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5202-007

Chi tiết sp
Sale 0%
IC EEPROM 1K I2C 400KHZ 8DIP
4500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5202-006

Chi tiết sp
Sale 0%
2-Wire Serial EEPROMs 256K (32,768 x 8)
10000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5202-005

Chi tiết sp
Sale 0%
IC EEPROM 1K I2C 400KHZ 8TSSOP
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5202-004

Chi tiết sp
Sale 0%
2-Wire Serial EEPROM 32K (4096 x 8)
4500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5202-003

Chi tiết sp
Sale 0%
IC EEPROM 64K I2C 400KHZ 8DIP
6000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5202-002

Chi tiết sp
Sale 0%
I 2 C-Compatible (2-wire) Serial EEPROM 512-Kbit...
30000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5202-001

Chi tiết sp
Sale 0%
IC EEPROM 2K I2C 400KHZ 8DIP
4500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5202-022

Chi tiết sp
Sale 0%
IC EEPROM 4K I2C 400KHZ 8DIP
4500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5202-021

Chi tiết sp
Sale 0%
IC EEPROM 128K I2C 1MHZ 8DIP
8500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5202-020

Chi tiết sp
Sale 0%
IC FLASH 16M SPI 66MHZ 8SOIC
34000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5202-019

Chi tiết sp
Sale 0%
IC EEPROM 32K I2C 400KHZ 8DIP
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5202-018

Chi tiết sp
Sale 0%
IC EEPROM 64K I2C 400KHZ 8DIP
5500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5202-017

Chi tiết sp

IC AT93C

Sale 0%
IC EEPROM 1K SPI 2MHZ 8TSSOP
4500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5203-009

Chi tiết sp
Sale 0%
IC EEPROM 1K SPI 2MHZ 8DIP
4500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5203-008

Chi tiết sp
Sale 0%
IC EEPROM 4K SPI 2MHZ 8TSSOP
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5203-006

Chi tiết sp
Sale 0%
IC EEPROM 2K SPI 2MHZ 8TSSOP
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5203-005

Chi tiết sp
Sale 0%
IC EEPROM 2K SPI 2MHZ 8DIP
4500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5203-004

Chi tiết sp
Sale 0%
IC EEPROM 4K SPI 2MHZ 8DIP
4500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5203-003

Chi tiết sp
Sale 0%
EEPROM Serial 8-Kb Microwire
8500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5203-002

Chi tiết sp
Sale 0%
IC EEPROM 16K SPI 2MHZ 8DIP
9500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5203-001

Chi tiết sp

IC LOẠI KHÁC b

Sale 0%
AL422 3M-Bits FIFO Field Memory
50000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5204-006

Chi tiết sp
Sale 0%
 Disk OnChip 2000 DIP
150000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5204-005

Chi tiết sp
Sale 0%
IC EEPROM 16K SPI 3MHZ 8SOIC
8000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5204-004

Chi tiết sp
Sale 0%
IC CONFIG DEVICE 1MBIT 8SOIC
25000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5204-003

Chi tiết sp
Sale 0%
IC CONFIG DEVICE 16MBIT 8SOIC
60000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5204-002

Chi tiết sp
Sale 0%
IC CONFIG DEVICE 4MBIT 8SOIC
30000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5204-001

Chi tiết sp
Sale 0%
IC FLASH 16M SPI 50MHZ 8SOIC
25000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5204-007

Chi tiết sp

IC 24LC

Sale 0%
1K I2C™ Serial EEPROM
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5205-004

Chi tiết sp
Sale 0%
1K I2C Serial EEPROM
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5205-003

Chi tiết sp
Sale 0%
1K I2C™ Serial EEPROM
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5205-002

Chi tiết sp
Sale 0%
64K I2 C™ Serial EEPROM
6500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5205-001

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày