Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

RAM Memory

Sale 0%
IC RTC CLK/CALENDAR PAR 24-EDIP
110000 /Cái
/ Cái

Code: 5201-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC NVSRAM 256K PARALLEL 28EDIP
80000 /Cái
/ Cái

Code: 5201-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC NVSRAM 64K PARALLEL 28EDIP
80000 /Cái
/ Cái

Code: 5201-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
32K X 8 BIT LOW POWER CMOS SRAM
20000 /Cái
/ Cái

Code: 5201-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
4Bank x 1M x 16bits Synchronous DRAM
60000 /Cái
/ Cái

Code: 5201-005 Liên hệ

Lưu xem sau

IC AT24C

Sale 0%
I 2 C-Compatible (2-wire) Serial EEPROM 512-Kbit...
30000 /Cái
/ Cái

Code: 5202-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC EEPROM 64K I2C 400KHZ 8DIP
6000 /Cái
/ Cái

Code: 5202-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2-Wire Serial EEPROM 32K (4096 x 8)
4500 /Cái
/ Cái

Code: 5202-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC EEPROM 1K I2C 400KHZ 8TSSOP
4000 /Cái
/ Cái

Code: 5202-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2-Wire Serial EEPROMs 256K (32,768 x 8)
10000 /Cái
/ Cái

Code: 5202-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC EEPROM 1K I2C 400KHZ 8DIP
4500 /Cái
/ Cái

Code: 5202-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC EEPROM 16K I2C 400KHZ 8TSSOP
4000 /Cái
/ Cái

Code: 5202-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC EEPROM 128K I2C 1MHZ 8TSSOP
8500 /Cái
/ Cái

Code: 5202-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC EEPROM 256K I2C 400KHZ 8DIP
11000 /Cái
/ Cái

Code: 5202-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC EEPROM 16K I2C 1MHZ 8DIP
4500 /Cái
/ Cái

Code: 5202-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC EEPROM 512K I2C 1MHZ 8SOIC
30000 /Cái
/ Cái

Code: 5202-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
C EEPROM 512K I2C 1MHZ 8TSSOP
30000 /Cái
/ Cái

Code: 5202-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC EEPROM 512K I2C 400KHZ 8DIP
38000 /Cái
/ Cái

Code: 5202-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC EEPROM 8K I2C 400KHZ 8TSSOP
4500 /Cái
/ Cái

Code: 5202-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC EEPROM 4K I2C 400KHZ 8TSSOP
4000 /Cái
/ Cái

Code: 5202-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC EEPROM 2K I2C 400KHZ 8TSSOP
4000 /Cái
/ Cái

Code: 5202-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC EEPROM 64K I2C 400KHZ 8DIP
5500 /Cái
/ Cái

Code: 5202-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC EEPROM 32K I2C 400KHZ 8DIP
5000 /Cái
/ Cái

Code: 5202-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC FLASH 16M SPI 66MHZ 8SOIC
34000 /Cái
/ Cái

Code: 5202-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC EEPROM 128K I2C 1MHZ 8DIP
8500 /Cái
/ Cái

Code: 5202-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC EEPROM 4K I2C 400KHZ 8DIP
4500 /Cái
/ Cái

Code: 5202-021 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC EEPROM 2K I2C 400KHZ 8DIP
4500 /Cái
/ Cái

Code: 5202-022 Liên hệ

Lưu xem sau

IC AT93C

Sale 0%
IC EEPROM 16K SPI 2MHZ 8DIP
9500 /Cái
/ Cái

Code: 5203-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
EEPROM Serial 8-Kb Microwire
8500 /Cái
/ Cái

Code: 5203-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC EEPROM 4K SPI 2MHZ 8DIP
4500 /Cái
/ Cái

Code: 5203-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC EEPROM 2K SPI 2MHZ 8DIP
4500 /Cái
/ Cái

Code: 5203-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC EEPROM 2K SPI 2MHZ 8TSSOP
4000 /Cái
/ Cái

Code: 5203-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC EEPROM 4K SPI 2MHZ 8TSSOP
4000 /Cái
/ Cái

Code: 5203-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC EEPROM 1K SPI 2MHZ 8DIP
4500 /Cái
/ Cái

Code: 5203-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC EEPROM 1K SPI 2MHZ 8TSSOP
4500 /Cái
/ Cái

Code: 5203-009 Liên hệ

Lưu xem sau

IC LOẠI KHÁC b

Sale 0%
IC CONFIG DEVICE 4MBIT 8SOIC
30000 /Cái
/ Cái

Code: 5204-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC CONFIG DEVICE 16MBIT 8SOIC
60000 /Cái
/ Cái

Code: 5204-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC CONFIG DEVICE 1MBIT 8SOIC
25000 /Cái
/ Cái

Code: 5204-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC EEPROM 16K SPI 3MHZ 8SOIC
8000 /Cái
/ Cái

Code: 5204-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
 Disk OnChip 2000 DIP
150000 /Cái
/ Cái

Code: 5204-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
AL422 3M-Bits FIFO Field Memory
50000 /Cái
/ Cái

Code: 5204-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC FLASH 16M SPI 50MHZ 8SOIC
25000 /Cái
/ Cái

Code: 5204-007 Liên hệ

Lưu xem sau

IC 24LC

Sale 0%
64K I2 C™ Serial EEPROM
6500 /Cái
/ Cái

Code: 5205-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1K I2C™ Serial EEPROM
3000 /Cái
/ Cái

Code: 5205-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1K I2C Serial EEPROM
3000 /Cái
/ Cái

Code: 5205-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1K I2C™ Serial EEPROM
5000 /Cái
/ Cái

Code: 5205-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày