MENU
Danh mục sản phẩm

RAM Memory

Sale 0%
IC NVSRAM 64K PARALLEL 28EDIP
80000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC NVSRAM 256K PARALLEL 28EDIP
80000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC RTC CLK/CALENDAR PAR 24-EDIP
110000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
4Bank x 1M x 16bits Synchronous DRAM
60000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
32K X 8 BIT LOW POWER CMOS SRAM
20000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

IC AT24C

Sale 0%
IC EEPROM 2K I2C 400KHZ 8TSSOP
4000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC EEPROM 4K I2C 400KHZ 8TSSOP
4000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC EEPROM 8K I2C 400KHZ 8TSSOP
4500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC EEPROM 512K I2C 400KHZ 8DIP
38000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
C EEPROM 512K I2C 1MHZ 8TSSOP
30000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC EEPROM 512K I2C 1MHZ 8SOIC
30000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC EEPROM 16K I2C 1MHZ 8DIP
4500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC EEPROM 256K I2C 400KHZ 8DIP
11000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC EEPROM 128K I2C 1MHZ 8TSSOP
8500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC EEPROM 16K I2C 400KHZ 8TSSOP
4000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC EEPROM 1K I2C 400KHZ 8DIP
4500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2-Wire Serial EEPROMs 256K (32,768 x 8)
10000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC EEPROM 1K I2C 400KHZ 8TSSOP
4000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2-Wire Serial EEPROM 32K (4096 x 8)
4500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC EEPROM 64K I2C 400KHZ 8DIP
6000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
I 2 C-Compatible (2-wire) Serial EEPROM 512-Kbit...
30000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC EEPROM 2K I2C 400KHZ 8DIP
4500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC EEPROM 4K I2C 400KHZ 8DIP
4500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC EEPROM 128K I2C 1MHZ 8DIP
8500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC FLASH 16M SPI 66MHZ 8SOIC
34000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC EEPROM 32K I2C 400KHZ 8DIP
5000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC EEPROM 64K I2C 400KHZ 8DIP
5500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

IC AT93C

Sale 0%
IC EEPROM 1K SPI 2MHZ 8TSSOP
4500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC EEPROM 1K SPI 2MHZ 8DIP
4500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC EEPROM 4K SPI 2MHZ 8TSSOP
4000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC EEPROM 2K SPI 2MHZ 8TSSOP
4000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC EEPROM 2K SPI 2MHZ 8DIP
4500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC EEPROM 4K SPI 2MHZ 8DIP
4500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
EEPROM Serial 8-Kb Microwire
8500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC EEPROM 16K SPI 2MHZ 8DIP
9500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

IC LOẠI KHÁC b

Sale 0%
AL422 3M-Bits FIFO Field Memory
50000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
 Disk OnChip 2000 DIP
150000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC EEPROM 16K SPI 3MHZ 8SOIC
8000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC CONFIG DEVICE 1MBIT 8SOIC
25000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC CONFIG DEVICE 16MBIT 8SOIC
60000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC CONFIG DEVICE 4MBIT 8SOIC
30000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC FLASH 16M SPI 50MHZ 8SOIC
25000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

IC 24LC

Sale 0%
1K I2C™ Serial EEPROM
5000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1K I2C Serial EEPROM
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1K I2C™ Serial EEPROM
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
64K I2 C™ Serial EEPROM
6500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Thương hiệu nổi bật