MENU
Danh mục sản phẩm

Top Contact

Sale 0%
Liên hệ / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3544-009

Chi tiết sp
Sale 0%
54pin, pitch 0.5mm, Top contact FFC connector
9000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3544-006

Chi tiết sp
Sale 0%
50pin, pitch 0.5mm, Top contact FFC connector
8000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3544-005

Chi tiết sp
Sale 0%
40pin, pitch 0.5mm, Top contact FFC connector
7000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3544-004

Chi tiết sp
Sale 0%
32pin, pitch 0.5mm, Top contact FFC connector
7000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3544-003

Chi tiết sp
Sale 0%
30pin, pitch 1.0mm, Top contact FFC connector
7000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3544-002

Chi tiết sp
Sale 0%
4pin, pitch 1.0mm, Top contact FFC connector
5000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3544-001

Chi tiết sp
Sale 0%
17499 / CáiCòn hàng
/ Cái

code: 3544-007

Chi tiết sp
Sale 0%
5000 / DâyCòn hàng
/ Dây

code: 3544-008

Chi tiết sp
Thương hiệu nổi bật