Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Top Contact

Sale 0%
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 3544-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
4pin, pitch 1.0mm, Top contact FFC connector
5000 /Cái
/ Cái

Code: 3544-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
30pin, pitch 1.0mm, Top contact FFC connector
7000 /Cái
/ Cái

Code: 3544-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
32pin, pitch 0.5mm, Top contact FFC connector
7000 /Cái
/ Cái

Code: 3544-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
40pin, pitch 0.5mm, Top contact FFC connector
7000 /Cái
/ Cái

Code: 3544-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
50pin, pitch 0.5mm, Top contact FFC connector
8000 /Cái
/ Cái

Code: 3544-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
54pin, pitch 0.5mm, Top contact FFC connector
9000 /Cái
/ Cái

Code: 3544-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
17499 /Cái
/ Cái

Code: 3544-007 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
15000 /Dây
/ Dây

Code: 3544-008 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
15000 /Dây
/ Dây

Code: 3544-010 Còn hàng

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày