Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU

Điện Trở Dán SMD 2512 Xem chi tiết

Sale 0%
0R ( R0), 1W 1% SMD 2512
750 /Cái
/ Cái

Code: 1032-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
0.12R ( R12), 1W 1% SMD 2512
750 /Cái
/ Cái

Code: 1032-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
0.15R ( R15), 1W 1% SMD
750 /Cái
/ Cái

Code: 1032-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
0.18R ( R18), 1W 1% SMD 2512
750 /Cái
/ Cái

Code: 1032-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
0.22R ( R22), 1W 1% SMD 2512
750 /Cái
/ Cái

Code: 1032-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
027R ( R27), 1W 1% SMD 2512
750 /Cái
/ Cái

Code: 1032-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
0.33R ( R33), 1W 1% SMD 2512
750 /Cái
/ Cái

Code: 1032-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
0.39R ( R39),1W 1% SMD 2512
750 /Cái
/ Cái

Code: 1032-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày