MENU

cửa hàng

Danh mục sản phẩm

Điện Trở Dán SMD 2512

Sale 0%
0R ( R0), 1W 1% SMD 2512
400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
0.12R ( R12), 1W 1% SMD 2512
400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
0.15R ( R15), 1W 1% SMD
400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
0.18R ( R18), 1W 1% SMD 2512
400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
0.22R ( R22), 1W 1% SMD 2512
400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
027R ( R27), 1W 1% SMD 2512
400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
0.33R ( R33), 1W 1% SMD 2512
400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
0.39R ( R39),1W 1% SMD 2512
400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
0.47R ( R47),1W 1% SMD 2512
400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
0.51R ( R51), 1W 1% SMD 2512
400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
0.56R ( R56), 1W 1% SMD 2512
400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
0.62R ( R62),1W 1%SMD 2512
400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
0.68R ( R68), 1W 1% SMD 2512
400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
0.75R ( R75), 1W 1% SMD 2512
400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
0.82R ( R82), 1W 1% SMD 2512
400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
0.91R ( R91), 1W 1% SMD 2512
400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1R ( 1R0), 1W 1% SMD 2512
400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1.2R ( 1R2),1W 1% SMD 2512
400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1.5R ( 1R5), 1W 1%SMD 2512
400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1.8R ( 1R8),1W 1%SMD 2512
400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2R ( 2R0), 1W 1%SMD 2512
400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2.2R ( 2R2), 1W 1%SMD 2512
400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2.4R ( 2R4), 1W 1%SMD 2512
400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2.7R ( 2R7), 1W 1%SMD 2512
400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Thương hiệu nổi bật
Hỗ trợ

NV kinh doanh

0979466469

NV kỹ thuật

0899909838

Admin Diễn đàn

0899909838

Hỗ trợ online
Thời gian làm việc
8:00-17:30
  • Hỗ trợ ( 0979 466 469 )
  • Chát Zal với NV kinh doanh Chát Skype với NV kinh doanh NV kinh doanh trên Facebook NV kinh doanh
  • Chát Zal với NV kỹ thuật Chát Skype với NV kỹ thuật NV kỹ thuật trên Facebook NV kỹ thuật
  • Chát Zal với Admin Diễn đàn Chát Skype với Admin Diễn đàn Admin Diễn đàn trên Facebook Admin Diễn đàn
Hỗ trợ mua hàng
<meta name="p:domain_verify" content="04163e860cf6a852902b1bc36020a27b"/>