Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Terminal 3.98MM

Sale 0%
P/N: 2P-3.96-HT3.96-V, 2pin, pitch: 3.96mm, 300V,...
2600 /Cái
/ Cái

Code: 3523-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
P/N: 3P-3.96-HT3.96-V, pitch: 3.96mm, 300V, 10A
3800 /Cái
/ Cái

Code: 3523-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
P/N: 4P-3.96-HT3.96-V, pitch: 3.96mm, 300V, 10A
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 3523-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
P/N: 5P-3.96-HT3.96-V, pitch: 3.96mm, 300V, 10A
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 3523-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
P/N: 6P-3.96-HT3.96-V, pitch: 3.96mm, 300V, 10A
5 /
/

Code: 3523-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
P/N: 7P-3.96-HT3.96-V, pitch: 3.96mm, 300V, 10A
5 /Cái
/ Cái

Code: 3523-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
P/N: 8P-3.96-HT3.96-V, pitch: 3.96mm, 300V, 10A
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 3523-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
P/N: 9P-3.96-HT3.96-V, pitch: 3.96mm, 300V, 10A
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 3523-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
P/N: 10P-3.96-HT3.96-V, pitch: 3.96mm, 300V, 10A
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 3523-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
P/N: 12P-3.96-HT3.96-V, pitch: 3.96mm, 300V, 10A
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 3523-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
P/N: 2P-HT3.96-L, 2pin, pitch: 3.96mm, 300V, 10A
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 3523-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
P/N: 3P-HT3.96-L, 2pin, pitch: 3.96mm, 300V, 10A
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 3523-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
P/N: 4P-HT3.96-L, 2pin, pitch: 3.96mm, 300V, 10A
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 3523-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
P/N: 5P-HT3.96-L, 2pin, pitch: 3.96mm, 300V, 10A
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 3523-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
P/N: 6P-HT3.96-L, 2pin, pitch: 3.96mm, 300V, 10A
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 3523-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
P/N: 7P-HT3.96-L, 2pin, pitch: 3.96mm, 300V, 10A
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 3523-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
P/N: 8P-HT3.96-L, 2pin, pitch: 3.96mm, 300V, 10A
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 3523-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
P/N: 9P-HT3.96-L, 2pin, pitch: 3.96mm, 300V, 10A
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 3523-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
P/N: 10P-HT3.96-L, 2pin, pitch: 3.96mm, 300V, 10A
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 3523-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2600 /Cái
/ Cái

Code: 3523-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày