Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Terminal 3.98MM

Sale 0%
P/N: 2P-3.96-HT3.96-V, 2pin, pitch: 3.96mm, 300V,...
2600 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3523-001

Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 3P-3.96-HT3.96-V, pitch: 3.96mm, 300V, 10A
3800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3523-002

Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 4P-3.96-HT3.96-V, pitch: 3.96mm, 300V, 10A
Liên hệ /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3523-003

Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 5P-3.96-HT3.96-V, pitch: 3.96mm, 300V, 10A
Liên hệ /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3523-004

Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 6P-3.96-HT3.96-V, pitch: 3.96mm, 300V, 10A
5 /Liên hệ
/

code: 3523-005

Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 7P-3.96-HT3.96-V, pitch: 3.96mm, 300V, 10A
5 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3523-006

Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 8P-3.96-HT3.96-V, pitch: 3.96mm, 300V, 10A
Liên hệ /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3523-007

Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 9P-3.96-HT3.96-V, pitch: 3.96mm, 300V, 10A
Liên hệ /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3523-008

Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 10P-3.96-HT3.96-V, pitch: 3.96mm, 300V, 10A
Liên hệ /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3523-009

Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 12P-3.96-HT3.96-V, pitch: 3.96mm, 300V, 10A
Liên hệ /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3523-010

Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 2P-HT3.96-L, 2pin, pitch: 3.96mm, 300V, 10A
Liên hệ /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3523-011

Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 3P-HT3.96-L, 2pin, pitch: 3.96mm, 300V, 10A
Liên hệ /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3523-012

Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 4P-HT3.96-L, 2pin, pitch: 3.96mm, 300V, 10A
Liên hệ /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3523-013

Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 5P-HT3.96-L, 2pin, pitch: 3.96mm, 300V, 10A
Liên hệ /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3523-014

Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 6P-HT3.96-L, 2pin, pitch: 3.96mm, 300V, 10A
Liên hệ /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3523-015

Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 7P-HT3.96-L, 2pin, pitch: 3.96mm, 300V, 10A
Liên hệ /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3523-016

Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 8P-HT3.96-L, 2pin, pitch: 3.96mm, 300V, 10A
Liên hệ /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3523-017

Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 9P-HT3.96-L, 2pin, pitch: 3.96mm, 300V, 10A
Liên hệ /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3523-018

Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 10P-HT3.96-L, 2pin, pitch: 3.96mm, 300V, 10A
Liên hệ /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3523-019

Chi tiết sp
Sale 0%
2600 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3523-020

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày