MENU

cửa hàng

Danh mục sản phẩm

Điện Trở Dán SMD 1206

Sale 0%
620R ( 621), 1/4W 1%SMD 1206
70 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
560R ( 561), 1/4W 1%SMD 1206
70 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
510R ( 511), 1/4W 1%SMD 1206
70 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
470R ( 471), 1/4W 1%SMD 1206
70 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
430R ( 431), 1/4W 1%SMD 1206
70 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
390R ( 391), 1/4W 1%SMD 1206
70 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
360R ( 361), 1/4W 1%SMD 1206
70 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
330R ( 331), 1/4W 1%SMD 1206
70 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
300R ( 301), 1/4W 1%SMD 1206
70 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
270R ( 271), 1/4W 1%SMD 1206
70 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
220R ( 221), 1/4W 1%SMD 1206
70 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
200R ( 201), 1/4W 1%SMD 1206
70 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
180R ( 181), 1/4W 1%SMD 1206
70 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
160R ( 161), 1/4W 1%SMD 1206
70 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
150R ( 151), 1/4W 1%SMD 1206
70 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
130R ( 131), 1/4W 1%SMD 1206
70 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
120R ( 121), 1/4W 1%SMD 1206
70 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
110R ( 111), 1/4W 1%SMD 1206
70 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
100 Ohm ( 101), 1/4W 1%SMD 1206
70 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
91R ( 910), 1/4W 1%SMD 1206
70 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
82R ( 820), 1/4W 1%SMD 1206
70 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
75R ( 750), 1/4W 1%SMD 1206
70 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
68R ( 680), 1/4W 1%SMD 1206
70 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
62R ( 620), 1/4W 1%SMD 1206
70 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Thương hiệu nổi bật
Hỗ trợ

NV kinh doanh

0979466469

NV kỹ thuật

0899909838

Admin Diễn đàn

0899909838

Hỗ trợ online
Thời gian làm việc
8:00-17:30
  • Hỗ trợ ( 0979 466 469 )
  • Chát Zal với NV kinh doanh Chát Skype với NV kinh doanh NV kinh doanh trên Facebook NV kinh doanh
  • Chát Zal với NV kỹ thuật Chát Skype với NV kỹ thuật NV kỹ thuật trên Facebook NV kỹ thuật
  • Chát Zal với Admin Diễn đàn Chát Skype với Admin Diễn đàn Admin Diễn đàn trên Facebook Admin Diễn đàn
Hỗ trợ mua hàng
<meta name="p:domain_verify" content="04163e860cf6a852902b1bc36020a27b"/>