Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Điện Trở Dán SMD 1206

Sale 0%
27R ( 270), 1/10W 5%SMD 0603
60 /Cái
/ Cái

Code: 1031-048 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Thick Film Resistors - SMD 2.2K OHM 1%
5300 /Cái
/ Cái

Code: 1031-196 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Thick Film Resistors - SMD 1K OHM 1%
5300 /Cái
/ Cái

Code: 1031-200 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Thick Film Resistors - SMD 698 OHM 1%
5300 /Cái
/ Cái

Code: 1031-201 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Thick Film Resistors - SMD 68K OHM 1%
5300 /Cái
/ Cái

Code: 1031-205 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Thick Film Resistors - SMD 5.11K OHM 1%
5300 /Cái
/ Cái

Code: 1031-204 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Thick Film Resistors - SMD 4.99K OHM 1%
5300 /Cái
/ Cái

Code: 1031-197 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Thick Film Resistors - SMD 10K OHM 1%
5300 /Cái
/ Cái

Code: 1031-203 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Thick Film Resistors - SMD 4.7K OHM 1%
5300 /Cái
/ Cái

Code: 1031-199 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
39R ( 390), 1/10W 5%SMD 0603
60 /Cái
/ Cái

Code: 1031-052 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
100 Ohm ( 101), 1/4W 1%SMD 1206
70 /Cái
/ Cái

Code: 1030-063 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Thick Film Resistors - SMD 4.53K OHM 1%
5300 /Cái
/ Cái

Code: 1031-198 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Thick Film Resistors - SMD 365 OHM 1%
5300 /Cái
/ Cái

Code: 1031-202 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
13R ( 130), 1/4W 1%SMD 1206
70 /Cái
/ Cái

Code: 1030-041 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
16R ( 160), 1/4W 1%SMD 1206
70 /Cái
/ Cái

Code: 1030-043 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
36R ( 360), 1/4W 1%SMD 1206
70 /Cái
/ Cái

Code: 1030-051 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Thick Film Resistors - SMD 2.8K OHM 1%
5300 /Cái
/ Cái

Code: 1031-195 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
0R ( R0), 1/4W 1% SMD 1206
70 /Cái
/ Cái

Code: 1030-001 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
1R ( 1R0), 1/4W 1% SMD 1206
70 /Cái
/ Cái

Code: 1030-017 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
1.2R ( 1R2),1/4W 1% SMD 1206
70 /Cái
/ Cái

Code: 1030-018 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
1.5R ( 1R5), 1/4W 1%SMD 1206
70 /Cái
/ Cái

Code: 1030-019 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
1.8R ( 1R8),1/4W 1%SMD 1206
70 /Cái
/ Cái

Code: 1030-020 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
2.4R ( 2R4), 1/4W 1%SMD 1206
70 /Cái
/ Cái

Code: 1030-023 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
2.7R ( 2R7), 1/4W 1%SMD 1206
70 /Cái
/ Cái

Code: 1030-024 Còn hàng

Lưu xem sau
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày