Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Điện Trở Dán SMD 1206

Sale 0%
0R ( R0), 1/4W 1% SMD 1206
70 /Cái
/ Cái

Code: 1030-001 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
0.12R ( R12), 1/4W 1% SMD 1206
70 /Cái
/ Cái

Code: 1030-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
0.15R ( R15), 1/4W 1% SMD
70 /Cái
/ Cái

Code: 1030-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
0.18R ( R18), 1/4W 1% SMD 1206
70 /Cái
/ Cái

Code: 1030-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
0.22R ( R22), 1/4W 1% SMD 1206
70 /Cái
/ Cái

Code: 1030-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
027R ( R27), 1/4W 1% SMD 1206
70 /Cái
/ Cái

Code: 1030-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
0.33R ( R33), 1/4W 1% SMD 1206
70 /Cái
/ Cái

Code: 1030-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
0.39R ( R39),1/4W 1% SMD 1206
70 /Cái
/ Cái

Code: 1030-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
0.47R ( R47),1/4W 1% SMD 1206
70 /Cái
/ Cái

Code: 1030-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
0.51R ( R51), 1/4W 1% SMD 1206
70 /Cái
/ Cái

Code: 1030-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
0.56R ( R56), 1/4W 1% SMD 1206
70 /Cái
/ Cái

Code: 1030-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
0.62R ( R62),1/4W 1%SMD 1206
70 /Cái
/ Cái

Code: 1030-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
0.68R ( R68), 1/4W 1% SMD 1206
70 /Cái
/ Cái

Code: 1030-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
0.75R ( R75), 1/4W 1% SMD 1206
70 /Cái
/ Cái

Code: 1030-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
0.82R ( R82), 1/4W 1% SMD 1206
70 /Cái
/ Cái

Code: 1030-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
0.91R ( R91), 1/4W 1% SMD 1206
70 /Cái
/ Cái

Code: 1030-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1R ( 1R0), 1/4W 1% SMD 1206
70 /Cái
/ Cái

Code: 1030-017 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
1.2R ( 1R2),1/4W 1% SMD 1206
70 /Cái
/ Cái

Code: 1030-018 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
1.5R ( 1R5), 1/4W 1%SMD 1206
70 /Cái
/ Cái

Code: 1030-019 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
1.8R ( 1R8),1/4W 1%SMD 1206
70 /Cái
/ Cái

Code: 1030-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2R ( 2R0), 1/4W 1%SMD 1206
70 /Cái
/ Cái

Code: 1030-021 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2.2R ( 2R2), 1/4W 1%SMD 1206
70 /Cái
/ Cái

Code: 1030-022 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
2.4R ( 2R4), 1/4W 1%SMD 1206
70 /Cái
/ Cái

Code: 1030-023 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
2.7R ( 2R7), 1/4W 1%SMD 1206
70 /Cái
/ Cái

Code: 1030-024 Còn hàng

Lưu xem sau
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày