Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Điện Trở Dán SMD 1206

Sale 0%
620R ( 621), 1/4W 1%SMD 1206
70 /Cái
/ Cái

Code: 1030-081 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
560R ( 561), 1/4W 1%SMD 1206
70 /Cái
/ Cái

Code: 1030-080 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
510R ( 511), 1/4W 1%SMD 1206
70 /Cái
/ Cái

Code: 1030-079 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
470R ( 471), 1/4W 1%SMD 1206
70 /Cái
/ Cái

Code: 1030-078 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
430R ( 431), 1/4W 1%SMD 1206
70 /Cái
/ Cái

Code: 1030-077 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
390R ( 391), 1/4W 1%SMD 1206
70 /Cái
/ Cái

Code: 1030-076 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
360R ( 361), 1/4W 1%SMD 1206
70 /Cái
/ Cái

Code: 1030-075 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
330R ( 331), 1/4W 1%SMD 1206
70 /Cái
/ Cái

Code: 1030-074 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
300R ( 301), 1/4W 1%SMD 1206
70 /Cái
/ Cái

Code: 1030-073 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
270R ( 271), 1/4W 1%SMD 1206
70 /Cái
/ Cái

Code: 1030-072 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
220R ( 221), 1/4W 1%SMD 1206
70 /Cái
/ Cái

Code: 1030-071 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
200R ( 201), 1/4W 1%SMD 1206
70 /Cái
/ Cái

Code: 1030-070 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
180R ( 181), 1/4W 1%SMD 1206
70 /Cái
/ Cái

Code: 1030-069 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
160R ( 161), 1/4W 1%SMD 1206
70 /Cái
/ Cái

Code: 1030-068 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
150R ( 151), 1/4W 1%SMD 1206
70 /Cái
/ Cái

Code: 1030-067 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
130R ( 131), 1/4W 1%SMD 1206
70 /Cái
/ Cái

Code: 1030-066 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
120R ( 121), 1/4W 1%SMD 1206
70 /Cái
/ Cái

Code: 1030-065 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
110R ( 111), 1/4W 1%SMD 1206
70 /Cái
/ Cái

Code: 1030-064 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
100 Ohm ( 101), 1/4W 1%SMD 1206
70 /Cái
/ Cái

Code: 1030-063 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
91R ( 910), 1/4W 1%SMD 1206
70 /Cái
/ Cái

Code: 1030-062 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
82R ( 820), 1/4W 1%SMD 1206
70 /Cái
/ Cái

Code: 1030-061 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
75R ( 750), 1/4W 1%SMD 1206
70 /Cái
/ Cái

Code: 1030-060 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
68R ( 680), 1/4W 1%SMD 1206
70 /Cái
/ Cái

Code: 1030-059 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
62R ( 620), 1/4W 1%SMD 1206
70 /Cái
/ Cái

Code: 1030-058 Còn hàng

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày