Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Điện Trở Dán SMD 1206 Xem chi tiết

Sale 0%
0R ( R0), 1/4W 1% SMD 1206
70 /Cái
/ Cái

Code: 1030-001 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
0.12R ( R12), 1/4W 1% SMD 1206
70 /Cái
/ Cái

Code: 1030-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
0.15R ( R15), 1/4W 1% SMD
70 /Cái
/ Cái

Code: 1030-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
0.18R ( R18), 1/4W 1% SMD 1206
70 /Cái
/ Cái

Code: 1030-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
0.22R ( R22), 1/4W 1% SMD 1206
70 /Cái
/ Cái

Code: 1030-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
027R ( R27), 1/4W 1% SMD 1206
70 /Cái
/ Cái

Code: 1030-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
0.33R ( R33), 1/4W 1% SMD 1206
70 /Cái
/ Cái

Code: 1030-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
0.39R ( R39),1/4W 1% SMD 1206
70 /Cái
/ Cái

Code: 1030-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày