Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Tụ Hóa Xuyên Lỗ

Sale 0%
Tụ Hóa 220uF 35V
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1402-228 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Hóa 220uF 16V
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1401-347 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Hóa 220uF 25V
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1402-109 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Hóa 2200uF 25V
2100 /Cái
/ Cái

Code: 1402-115 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Hóa 100uF 25V
900 /Cái
/ Cái

Code: 1402-106 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Hóa 3.3uF 50V
900 /Cái
/ Cái

Code: 1402-334 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Hóa 470uF 16V
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1401-350 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Hóa 2200uF 35V
2900 /Cái
/ Cái

Code: 1402-234 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Hóa 2200uF 50V
3400 /Cái
/ Cái

Code: 1402-353 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Hóa 47uF 10V
900 /Cái
/ Cái

Code: 1401-222 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Hóa 33uF 16V
900 /Cái
/ Cái

Code: 1401-340 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Hóa 10uF 25V
900 /Cái
/ Cái

Code: 1402-100 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Hóa 100uF 50V
900 /Cái
/ Cái

Code: 1402-344 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
300 /Cái
/ Cái

Code: 1406-003 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Hóa 2.2μF 50V
900 /Cái
/ Cái

Code: 1402-332 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Hóa 1000uF 63V
4500 /Cái
/ Cái

Code: 1403-114 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
300 /Cái
/ Cái

Code: 1406-005 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Hóa 22uF 25V
900 /Cái
/ Cái

Code: 1402-101 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Hóa 330uF 25V
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1402-111 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Hóa 100nF (0.1uF) 50V
700 /Cái
/ Cái

Code: 1402-318 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Hóa 10000uF 25V
25500 /Cái
/ Cái

Code: 1402-119 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Hóa 2200uF 450V
150000 /Cái
/ Cái

Code: 1404-472 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Hóa 33uF 100V
1500 /Cái
/ Cái

Code: 1403-221 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Hóa 47uF 25V
900 /Cái
/ Cái

Code: 1402-103 Còn hàng

Lưu xem sau

Siêu tụ

Sale 0%
18000 /Cái
/ Cái

Code: 1415-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
22000 /Cái
/ Cái

Code: 1415-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
14000 /Cái
/ Cái

Code: 1415-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
65000 /Cái
/ Cái

Code: 1415-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
42000 /Cái
/ Cái

Code: 1415-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
42000 /Cái
/ Cái

Code: 1415-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
35000 /Viên
/ Viên

Code: 1415-007 Liên hệ

Lưu xem sau

Tụ gốm tròn

Sale 0%
103, 2.2pF 50V, ±10%
150 /Cái
/ Cái

Code: 1416-023 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
330, 2.2pF 50V, ±10%
150 /Cái
/ Cái

Code: 1416-012 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
104, 2.2pF 50V, ±10%
150 /Cái
/ Cái

Code: 1416-029 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
180, 2.2pF 50V, ±10%
150 /Cái
/ Cái

Code: 1416-009 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
270, 2.2pF 50V, ±10%
150 /Cái
/ Cái

Code: 1416-011 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
390, 2.2pF 50V, ±10%
150 /Cái
/ Cái

Code: 1416-013 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
470, 2.2pF 50V, ±10%
150 /Cái
/ Cái

Code: 1416-014 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
560, 2.2pF 50V, ±10%
150 /Cái
/ Cái

Code: 1416-015 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
150 /Cái
/ Cái

Code: 1416-032 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
150 /Cái
/ Cái

Code: 1416-038 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
150 /Cái
/ Cái

Code: 1416-039 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
150 /Cái
/ Cái

Code: 1416-040 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
150 /Cái
/ Cái

Code: 1416-042 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
153, 2.2pF 50V, ±10%
150 /Cái
/ Cái

Code: 1416-024 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
2, 2pF 50V, ±10%
150 /Cái
/ Cái

Code: 1416-002 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
680, 2.2pF 50V, ±10%
150 /Cái
/ Cái

Code: 1416-016 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
331, 2.2pF 50V, ±10%
150 /Cái
/ Cái

Code: 1416-020 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
471, 2.2pF 50V, ±10%
150 /Cái
/ Cái

Code: 1416-021 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
150 /Cái
/ Cái

Code: 1416-033 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
150 /Cái
/ Cái

Code: 1416-036 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
150 /Cái
/ Cái

Code: 1416-037 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
150 /Cái
/ Cái

Code: 1416-041 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
150 /Cái
/ Cái

Code: 1416-043 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
150 /Cái
/ Cái

Code: 1416-045 Còn hàng

Lưu xem sau
12

Tụ Kẹo Film Polyester

Sale 0%
1500 /Cái
/ Cái

Code: 1417-043 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
250 /Cái
/ Cái

Code: 1417-016 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
250 /Cái
/ Cái

Code: 1417-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
250 /Cái
/ Cái

Code: 1417-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
250 /Cái
/ Cái

Code: 1417-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
250 /Cái
/ Cái

Code: 1417-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
200 /Cái
/ Cái

Code: 1417-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
250 /Cái
/ Cái

Code: 1417-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
250 /Cái
/ Cái

Code: 1417-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
200 /Cái
/ Cái

Code: 1417-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
200 /Cái
/ Cái

Code: 1417-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
250 /Cái
/ Cái

Code: 1417-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
250 /Cái
/ Cái

Code: 1417-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
250 /Cái
/ Cái

Code: 1417-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
250 /Cái
/ Cái

Code: 1417-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
250 /Cái
/ Cái

Code: 1417-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
250 /Cái
/ Cái

Code: 1417-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
250 /Cái
/ Cái

Code: 1417-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
250 /Cái
/ Cái

Code: 1417-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
400 /Cái
/ Cái

Code: 1417-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
400 /Cái
/ Cái

Code: 1417-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
400 /Cái
/ Cái

Code: 1417-021 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2000 /Gói (5con)
/ Gói (5con)

Code: 1417-022 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
400 /Cái
/ Cái

Code: 1417-023 Liên hệ

Lưu xem sau
12

Tụ CBB, Tụ Kẹo

Sale 0%
3500 /Cái
/ Cái

Code: 1418-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1418-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
7500 /Cái
/ Cái

Code: 1418-021 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1800 /Cái
/ Cái

Code: 1418-022 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1418-023 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1418-024 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1500 /Cái
/ Cái

Code: 1418-025 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1418-026 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
5000 /Cái
/ Cái

Code: 1418-027 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
5000 /Cái
/ Cái

Code: 1418-028 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3500 /Cái
/ Cái

Code: 1418-029 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3500 /Cái
/ Cái

Code: 1418-030 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1418-031 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1418-032 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1418-033 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1418-034 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1418-035 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1418-036 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1418-037 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1418-038 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1418-039 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1418-040 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1418-041 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1418-042 Liên hệ

Lưu xem sau

Tụ cao áp High Voltage Ceramic

Sale 0%
800 /Cái
/ Cái

Code: 1419-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
800 /Cái
/ Cái

Code: 1419-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
800 /Cái
/ Cái

Code: 1419-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
800 /Cái
/ Cái

Code: 1419-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1419-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
4000 /Cái
/ Cái

Code: 1419-026 Liên hệ

Lưu xem sau

Tụ AC Motor Capacitors

Sale 0%
63000 /Cái
/ Cái

Code: 1420-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
59000 /Cái
/ Cái

Code: 1420-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
57000 /Cái
/ Cái

Code: 1420-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
55000 /Cái
/ Cái

Code: 1420-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
50000 /Cái
/ Cái

Code: 1420-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
45000 /Cái
/ Cái

Code: 1420-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
40000 /Cái
/ Cái

Code: 1420-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
35000 /Cái
/ Cái

Code: 1420-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
30000 /Cái
/ Cái

Code: 1420-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
25000 /Cái
/ Cái

Code: 1420-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
19000 /Cái
/ Cái

Code: 1420-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
17000 /Cái
/ Cái

Code: 1420-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
16000 /Cái
/ Cái

Code: 1420-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
14000 /Cái
/ Cái

Code: 1420-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
12000 /Cái
/ Cái

Code: 1420-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
11000 /Cái
/ Cái

Code: 1420-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
10000 /Cái
/ Cái

Code: 1420-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
9000 /Cái
/ Cái

Code: 1420-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
9000 /Cái
/ Cái

Code: 1420-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
9000 /Cái
/ Cái

Code: 1420-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
9000 /Cái
/ Cái

Code: 1420-021 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
9000 /Cái
/ Cái

Code: 1420-022 Liên hệ

Lưu xem sau

Tụ xoay Trimmer Variable Capacitors

Sale 0%
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1421-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1421-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1421-003 Liên hệ

Lưu xem sau

Tụ Chống Sét, Bảo Vệ Quá Áp

Sale 0%
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1422-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
18000 /Cái
/ Cái

Code: 1422-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1422-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
5000 /Cái
/ Cái

Code: 1422-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
5000 /Cái
/ Cái

Code: 1422-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1422-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
5500 /Cái
/ Cái

Code: 1422-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
5000 /Cái
/ Cái

Code: 1422-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1422-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1422-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1422-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1422-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
12000 /Cái
/ Cái

Code: 1422-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
4000 /Cái
/ Cái

Code: 1422-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
“ZNR” Tụ chống sét , tụ bảo về...
1300 /Cái
/ Cái

Code: 1422-121 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
“ZNR” Tụ chống sét , tụ bảo về...
1300 /Cái
/ Cái

Code: 1422-122 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
“ZNR” Tụ chống sét , tụ bảo về...
1300 /Cái
/ Cái

Code: 1422-123 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
“ZNR” Tụ chống sét , tụ bảo về...
1300 /Cái
/ Cái

Code: 1422-124 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
“ZNR” Tụ chống sét , tụ bảo về...
1300 /Cái
/ Cái

Code: 1422-125 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
“ZNR” Tụ chống sét , tụ bảo về...
1300 /Cái
/ Cái

Code: 1422-126 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
“ZNR” Tụ chống sét , tụ bảo về...
1300 /Cái
/ Cái

Code: 1422-127 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
“ZNR” Tụ chống sét , tụ bảo về...
1300 /Cái
/ Cái

Code: 1422-128 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
“ZNR” Tụ chống sét , tụ bảo về...
1300 /Cái
/ Cái

Code: 1422-129 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
“ZNR” Tụ chống sét , tụ bảo về...
1300 /Cái
/ Cái

Code: 1422-130 Liên hệ

Lưu xem sau

Tụ Tantalum

Sale 0%
Tantalum Capacitors - Solid SMD 1.0uF 35volts 10%
17000 /Cái
/ Cái

Code: 1419-027 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tantalum Capacitors - Solid SMD 10volts 22uF 20%
16000 /Cái
/ Cái

Code: 1419-037 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tantalum Capacitors - Solid SMD 20V 10uF 1311 10%...
12000 /Cái
/ Cái

Code: 1419-033 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tantalum Capacitors - Solid SMD 25volts 2.2uF 20%
15000 /Cái
/ Cái

Code: 1419-028 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tantalum Capacitors - Solid SMD 35V 10uF 2917 10%...
31500 /Cái
/ Cái

Code: 1419-032 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tantalum Capacitors - Solid SMD 35V 4.7uF 2917...
22000 /Cái
/ Cái

Code: 1419-031 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
19000 /Cái
/ Cái

Code: 1419-029 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tantalum Capacitors - Solid SMD 20V 68uF 2917 10%...
48000 /Cái
/ Cái

Code: 1419-030 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
8200 /Cái
/ Cái

Code: 1419-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3500 /Cái
/ Cái

Code: 1419-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6000 /Cái
/ Cái

Code: 1419-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
8500 /Cái
/ Cái

Code: 1419-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2600 /Cái
/ Cái

Code: 1419-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2500 /Cái
/ Cái

Code: 1419-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6000 /Cái
/ Cái

Code: 1419-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1419-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
8000 /Cái
/ Cái

Code: 1419-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2200 /Cái
/ Cái

Code: 1419-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1400 /Cái
/ Cái

Code: 1419-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1200 /Cái
/ Cái

Code: 1419-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
7500 /Cái
/ Cái

Code: 1419-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2500 /Cái
/ Cái

Code: 1419-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1500 /Cái
/ Cái

Code: 1419-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1800 /Cái
/ Cái

Code: 1419-021 Liên hệ

Lưu xem sau
12

Tụ Axial Capacitors

Sale 0%
8500 /Cái
/ Cái

Code: 1424-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
8500 /Cái
/ Cái

Code: 1424-002 Liên hệ

Lưu xem sau

Tụ Multilayer Ceramic, DIP Tantalum

Sale 0%
Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT...
2800 /Cái
/ Cái

Code: 1425-010 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
400 /Cái
/ Cái

Code: 1425-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
400 /Cái
/ Cái

Code: 1425-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
400 /Cái
/ Cái

Code: 1425-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
400 /Cái
/ Cái

Code: 1425-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
400 /Cái
/ Cái

Code: 1425-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
400 /Cái
/ Cái

Code: 1425-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
400 /Cái
/ Cái

Code: 1425-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
400 /Cái
/ Cái

Code: 1425-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
400 /Cái
/ Cái

Code: 1425-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - Leaded...
8050 /Cái
/ Cái

Code: 1425-011 Liên hệ

Lưu xem sau

Tụ dán SMD Nhôm

Sale 0%
Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD 100uF 25V
13000 /Cái
/ Cái

Code: 1459-234 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD 68UF 100V...
29000 /Cái
/ Cái

Code: 1459-233 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 1000uF 10V, SMD
2500 /Cái
/ Cái

Code: 1456-230 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 220uF 10V, SMD
2500 /Cái
/ Cái

Code: 1456-225 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 10uF 16V, SMD
2500 /Cái
/ Cái

Code: 1457-100 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 100uF 16V, SMD
700 /Cái
/ Cái

Code: 1457-106 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 220uF 16V, SMD
2500 /Cái
/ Cái

Code: 1457-109 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 10uF 25V, SMD
2500 /Cái
/ Cái

Code: 1457-216 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 22uF 25V, SMD
2500 /Cái
/ Cái

Code: 1457-217 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 1uF 50V, SMD
2500 /Cái
/ Cái

Code: 1458-208 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
2500 /Cái
/ Cái

Code: 1456-222 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 22uF 16V, SMD
2500 /Cái
/ Cái

Code: 1457-101 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 4.7μF 50V, SMD
2500 /Cái
/ Cái

Code: 1458-213 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 47uF 10V, SMD
2500 /Cái
/ Cái

Code: 1456-219 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 1PF 6.3V, SMD
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1456-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 1.2PF 6.3V, SMD
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1456-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 1.5PF 5% 6.3V, SMD
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1456-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 1.8PF 6.3V, SMD
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1456-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 2PF 5% 6.3V, SMD
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1456-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 2.2PF 6.3V, SMD
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1456-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 2.4PF 6.3V, SMD
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1456-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 2.7PF 6.3V, SMD
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1456-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 3.3PF 6.3V, SMD
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1456-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 3.9PF 6.3V, SMD
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1456-010 Liên hệ

Lưu xem sau

Tụ dán SMD 0402

Sale 0%
Tụ 220nF 10V, SMD 0402
300 /Cái
/ Cái

Code: 1452-084 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ 680nF 5% 10V, SMD 0402
300 /Cái
/ Cái

Code: 1452-089 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ 820nF 10V, SMD 0402
300 /Cái
/ Cái

Code: 1452-090 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ 47nF 16V, SMD 0402
300 /Cái
/ Cái

Code: 1453-076 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ 68nF 16V, SMD 0402
300 /Cái
/ Cái

Code: 1453-078 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ 82nF 16V, SMD 0402
300 /Cái
/ Cái

Code: 1453-079 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ 10nF 25V, SMD 0402
300 /Cái
/ Cái

Code: 1454-069 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ 1PF 50V, SMD 0402
300 /Cái
/ Cái

Code: 1455-001 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ 1.8PF 50V, SMD 0402
300 /Cái
/ Cái

Code: 1455-004 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ 2PF 5% 50V, SMD 0402
300 /Cái
/ Cái

Code: 1455-005 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ 2.7PF 50V, SMD 0402
300 /Cái
/ Cái

Code: 1455-008 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ 3.3PF 50V, SMD 0402
300 /Cái
/ Cái

Code: 1455-009 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ 4.7PF 50V, SMD 0402
300 /Cái
/ Cái

Code: 1455-011 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ 6.8PF 50V, SMD 0402
300 /Cái
/ Cái

Code: 1455-013 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ 7PF 50V, SMD 0402
300 /Cái
/ Cái

Code: 1455-014 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ 7.5pF 50V, SMD 0402
300 /Cái
/ Cái

Code: 1455-015 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ 11pF 50V, SMD 0402
300 /Cái
/ Cái

Code: 1455-019 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ 12pF 50V, SMD 0402
300 /Cái
/ Cái

Code: 1455-020 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ 15PF 50V, SMD 0402
300 /Cái
/ Cái

Code: 1455-022 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ 24pF 50V, SMD 0402
300 /Cái
/ Cái

Code: 1455-025 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ 30pF 50V, SMD 0402
300 /Cái
/ Cái

Code: 1455-029 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ 39pF 50V, SMD 0402
300 /Cái
/ Cái

Code: 1455-032 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ 43pF 50V, SMD 0402
300 /Cái
/ Cái

Code: 1455-033 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ 47PF 50V, SMD 0402
300 /Cái
/ Cái

Code: 1455-034 Còn hàng

Lưu xem sau

Tụ dán SMD 0603

Sale 0%
Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ECJ...
6900 /Cái
/ Cái

Code: 1451-107 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 16V...
8300 /Cái
/ Cái

Code: 1451-109 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 16V...
13000 /Cái
/ Cái

Code: 1451-110 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ 100PF 50V, SMD 0603
300 /Cái
/ Cái

Code: 1451-043 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ 10uF 25V, SMD 0603
550 /Cái
/ Cái

Code: 1450-100 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ 10nF 50V, SMD 0603
480 /Cái
/ Cái

Code: 1451-069 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ 4.7PF 50V, SMD 0603
300 /Cái
/ Cái

Code: 1451-011 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ 6.8PF 50V, SMD 0603
300 /Cái
/ Cái

Code: 1451-013 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ 8.2pF 50V, SMD 0603
300 /Cái
/ Cái

Code: 1451-016 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ 10PF 50V, SMD 0603
300 /Cái
/ Cái

Code: 1451-018 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ 15PF 50V, SMD 0603
300 /Cái
/ Cái

Code: 1451-022 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ 27pF 50V, SMD 0603
300 /Cái
/ Cái

Code: 1451-027 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ 30pF 50V, SMD 0603
300 /Cái
/ Cái

Code: 1451-029 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ 33PF 50V, SMD 0603
300 /Cái
/ Cái

Code: 1451-030 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ 47PF 50V, SMD 0603
300 /Cái
/ Cái

Code: 1451-034 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ 56PF 5% 50V, SMD 0603
300 /Cái
/ Cái

Code: 1451-035 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ 68PF 50V, SMD 0603
300 /Cái
/ Cái

Code: 1451-037 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ 75pF 50V, SMD 0603
300 /Cái
/ Cái

Code: 1451-038 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ 82pF 50V, SMD 0603
300 /Cái
/ Cái

Code: 1451-039 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ 150pF 50V, SMD 0603
300 /Cái
/ Cái

Code: 1451-049 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ 180pF 50V, SMD 0603
300 /Cái
/ Cái

Code: 1451-051 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ 220PF 50V, SMD 0603
300 /Cái
/ Cái

Code: 1451-052 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ 390PF 50V, SMD 0603
300 /Cái
/ Cái

Code: 1451-055 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ 470PF 50V, SMD 0603
300 /Cái
/ Cái

Code: 1451-056 Còn hàng

Lưu xem sau

Tụ dán SMD 1206

Sale 0%
Tụ 2PF 5% 50V, SMD 1206
700 /Cái
/ Cái

Code: 1447-005 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 1PF 6.3V, SMD 1206
700 /Cái
/ Cái

Code: 1429-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 1.2PF 6.3V, SMD 1206
700 /Cái
/ Cái

Code: 1429-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 1.5PF 5% 6.3V, SMD 1206
700 /Cái
/ Cái

Code: 1429-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 1.8PF 6.3V, SMD 1206
700 /Cái
/ Cái

Code: 1429-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 2PF 5% 6.3V, SMD 1206
700 /Cái
/ Cái

Code: 1429-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 2.2PF 6.3V, SMD 1206
700 /Cái
/ Cái

Code: 1429-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 2.4PF 6.3V, SMD 1206
700 /Cái
/ Cái

Code: 1429-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 2.7PF 6.3V, SMD 1206
700 /Cái
/ Cái

Code: 1429-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 3.3PF 6.3V, SMD 1206
700 /Cái
/ Cái

Code: 1429-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 3.9PF 6.3V, SMD 1206
700 /Cái
/ Cái

Code: 1429-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 4.7PF 6.3V, SMD 1206
700 /Cái
/ Cái

Code: 1429-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 5.6PF 6.3V, SMD 1206
700 /Cái
/ Cái

Code: 1429-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 6.8PF 6.3V, SMD 1206
700 /Cái
/ Cái

Code: 1429-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 7PF 6.3V, SMD 1206
700 /Cái
/ Cái

Code: 1429-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 7.5pF 6.3V, SMD 1206
700 /Cái
/ Cái

Code: 1429-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 8.2pF 6.3V, SMD 1206
700 /Cái
/ Cái

Code: 1429-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 9.1pF 6.3V, SMD 1206
700 /Cái
/ Cái

Code: 1429-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 10PF 6.3V, SMD 1206
700 /Cái
/ Cái

Code: 1429-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 11pF 6.3V, SMD 1206
700 /Cái
/ Cái

Code: 1429-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 12pF 6.3V, SMD 1206
700 /Cái
/ Cái

Code: 1429-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 13pF 6.3V, SMD 1206
700 /Cái
/ Cái

Code: 1429-021 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 15PF 6.3V, SMD 1206
700 /Cái
/ Cái

Code: 1429-022 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 20PF 6.3V, SMD 1206
700 /Cái
/ Cái

Code: 1429-023 Liên hệ

Lưu xem sau

Tụ dán SMD 1210

Sale 0%
Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT...
58000 /Cái
/ Cái

Code: 1443-101 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 1PF 6.3V, SMD 1210
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1430-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 1.2PF 6.3V, SMD 1210
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1430-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 1.5PF 5% 6.3V, SMD 1210
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1430-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 1.8PF 6.3V, SMD 1210
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1430-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 2PF 5% 6.3V, SMD 1210
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1430-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 2.2PF 6.3V, SMD 1210
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1430-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 2.4PF 6.3V, SMD 1210
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1430-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 2.7PF 6.3V, SMD 1210
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1430-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 3.3PF 6.3V, SMD 1210
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1430-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 3.9PF 6.3V, SMD 1210
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1430-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 4.7PF 6.3V, SMD 1210
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1430-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 5.6PF 6.3V, SMD 1210
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1430-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 6.8PF 6.3V, SMD 1210
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1430-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 7PF 6.3V, SMD 1210
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1430-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 7.5pF 6.3V, SMD 1210
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1430-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 8.2pF 6.3V, SMD 1210
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1430-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 9.1pF 6.3V, SMD 1210
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1430-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 10PF 6.3V, SMD 1210
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1430-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 11pF 6.3V, SMD 1210
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1430-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 12pF 6.3V, SMD 1210
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1430-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 13pF 6.3V, SMD 1210
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1430-021 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 15PF 6.3V, SMD 1210
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1430-022 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 20PF 6.3V, SMD 1210
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1430-023 Liên hệ

Lưu xem sau

Tụ dán SMD 0805

Sale 0%
Tụ 100nF (0.1uF) 50V, SMD 0805
420 /Cái
/ Cái

Code: 1438-080 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 16V...
6300 /Cái
/ Cái

Code: 1438-112 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 50V...
3300 /Cái
/ Cái

Code: 1438-102 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 0805...
7900 /Cái
/ Cái

Code: 1438-103 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT...
7100 /Cái
/ Cái

Code: 1438-101 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 1uF 16V, SMD 0805
1200 /Cái
/ Cái

Code: 1435-092 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
CAP CER 0.33UF 16V X7R 0805
4900 /Cái
/ Cái

Code: 1438-105 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ 1uF 50V, SMD 0805
1200 /Cái
/ Cái

Code: 1438-092 Còn hàng