Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Tụ Hóa Xuyên Lỗ

Sale 0%
Tụ Hóa 43pF 250V
600 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1404-033

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 39pF 250V
600 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1404-032

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 34pF 250V
600 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1404-031

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 33PF 250V
600 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1404-030

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 30pF 250V
600 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1404-029

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 29pF 250V
600 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1404-028

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 27pF 250V
600 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1404-027

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 25pF 250V
600 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1404-026

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 24pF 250V
600 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1404-025

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 22PF 250V
600 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1404-024

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 20PF 250V
600 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1404-023

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 15PF 250V
600 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1404-022

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 13pF 250V
600 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1404-021

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 12pF 250V
600 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1404-020

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 11pF 250V
600 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1404-019

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 10PF 250V
600 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1404-018

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 9.1pF 250V
600 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1404-017

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 8.2pF 250V
600 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1404-016

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 7.5pF 250V
600 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1404-015

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 7PF 250V
600 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1404-014

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 6.8PF 250V
600 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1404-013

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 5.6PF 250V
600 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1404-012

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 5.6PF 10V
600 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1401-131

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 4.7PF 10V
600 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1401-130

Chi tiết sp

Siêu tụ

Sale 0%
18000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1415-001

Chi tiết sp
Sale 0%
22000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1415-002

Chi tiết sp
Sale 0%
14000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1415-003

Chi tiết sp
Sale 0%
65000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1415-004

Chi tiết sp
Sale 0%
42000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1415-005

Chi tiết sp
Sale 0%
42000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1415-006

Chi tiết sp
Sale 0%
35000 /ViênLiên hệ
/ Viên

code: 1415-007

Chi tiết sp

Tụ gốm tròn

Sale 0%
473, 2.2pF 50V, ±10%
150 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1416-027

Chi tiết sp
Sale 0%
103, 2.2pF 50V, ±10%
150 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1416-023

Chi tiết sp
Sale 0%
1, 1pF, 50V, ±10%
150 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1416-001

Chi tiết sp
Sale 0%
153, 2.2pF 50V, ±10%
150 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1416-024

Chi tiết sp
Sale 0%
223, 2.2pF 50V, ±10%
1500 /Gói (10 con)Liên hệ
/ Gói (10 con)

code: 1416-025

Chi tiết sp
Sale 0%
333, 2.2pF 50V, ±10%
150 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1416-026

Chi tiết sp
Sale 0%
471, 2.2pF 50V, ±10%
150 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1416-021

Chi tiết sp
Sale 0%
102, 2.2pF 50V, ±10%
150 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1416-022

Chi tiết sp
Sale 0%
470, 2.2pF 50V, ±10%
150 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1416-014

Chi tiết sp
Sale 0%
560, 2.2pF 50V, ±10%
150 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1416-015

Chi tiết sp
Sale 0%
680, 2.2pF 50V, ±10%
150 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1416-016

Chi tiết sp
Sale 0%
101, 2.2pF 50V, ±10%
150 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1416-017

Chi tiết sp
Sale 0%
221, 2.2pF 50V, ±10%
1500 /Gói (10 con)Liên hệ
/ Gói (10 con)

code: 1416-018

Chi tiết sp
Sale 0%
224, 1pF, 100V, ±10%
2000 /Gói (10 con)Liên hệ
/ Gói (10 con)

code: 1416-030

Chi tiết sp
Sale 0%
104, 2.2pF 50V, ±10%
150 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1416-029

Chi tiết sp
Sale 0%
681, 683pF 50V, ±10%
1500 /Gói (10 con)Liên hệ
/ Gói (10 con)

code: 1416-028

Chi tiết sp
Sale 0%
180, 2.2pF 50V, ±10%
150 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1416-009

Chi tiết sp
Sale 0%
220, 2.2pF 50V, ±10%
150 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1416-010

Chi tiết sp
Sale 0%
270, 2.2pF 50V, ±10%
150 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1416-011

Chi tiết sp
Sale 0%
330, 2.2pF 50V, ±10%
150 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1416-012

Chi tiết sp
Sale 0%
390, 2.2pF 50V, ±10%
150 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1416-013

Chi tiết sp
Sale 0%
100, 2.2pF 50V, ±10%
150 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1416-007

Chi tiết sp
Sale 0%
150, 2.2pF 50V, ±10%
1500 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1416-008

Chi tiết sp
Sale 0%
331, 2.2pF 50V, ±10%
150 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1416-020

Chi tiết sp
12

Tụ Kẹo Film Polyester

Sale 0%
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1417-040

Chi tiết sp
Sale 0%
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1417-041

Chi tiết sp
Sale 0%
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1417-039

Chi tiết sp
Sale 0%
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1417-038

Chi tiết sp
Sale 0%
400 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1417-019

Chi tiết sp
Sale 0%
400 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1417-020

Chi tiết sp
Sale 0%
400 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1417-021

Chi tiết sp
Sale 0%
2000 /Gói (5con)Liên hệ
/ Gói (5con)

code: 1417-022

Chi tiết sp
Sale 0%
400 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1417-023

Chi tiết sp
Sale 0%
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1417-037

Chi tiết sp
Sale 0%
200 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1417-005

Chi tiết sp
Sale 0%
700 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1417-027

Chi tiết sp
Sale 0%
250 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1417-018

Chi tiết sp
Sale 0%
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1417-036

Chi tiết sp
Sale 0%
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1417-035

Chi tiết sp
Sale 0%
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1417-034

Chi tiết sp
Sale 0%
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1417-033

Chi tiết sp
Sale 0%
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1417-032

Chi tiết sp
Sale 0%
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1417-031

Chi tiết sp
Sale 0%
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1417-030

Chi tiết sp
Sale 0%
900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1417-029

Chi tiết sp
Sale 0%
800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1417-028

Chi tiết sp
Sale 0%
500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1417-025

Chi tiết sp
Sale 0%
600 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1417-026

Chi tiết sp
12

Tụ CBB, Tụ Kẹo

Sale 0%
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1418-049

Chi tiết sp
Sale 0%
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1418-023

Chi tiết sp
Sale 0%
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1418-048

Chi tiết sp
Sale 0%
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1418-047

Chi tiết sp
Sale 0%
5500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1418-046

Chi tiết sp
Sale 0%
5500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1418-045

Chi tiết sp
Sale 0%
5500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1418-044

Chi tiết sp
Sale 0%
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1418-043

Chi tiết sp
Sale 0%
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1418-042

Chi tiết sp
Sale 0%
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1418-041

Chi tiết sp
Sale 0%
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1418-040

Chi tiết sp
Sale 0%
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1418-038

Chi tiết sp
Sale 0%
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1418-039

Chi tiết sp
Sale 0%
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1418-037

Chi tiết sp
Sale 0%
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1418-035

Chi tiết sp
Sale 0%
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1418-036

Chi tiết sp
Sale 0%
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1418-034

Chi tiết sp
Sale 0%
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1418-033

Chi tiết sp
Sale 0%
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1418-032

Chi tiết sp
Sale 0%
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1418-031

Chi tiết sp
Sale 0%
3500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1418-030

Chi tiết sp
Sale 0%
3500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1418-029

Chi tiết sp
Sale 0%
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1418-028

Chi tiết sp
Sale 0%
7500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1418-021

Chi tiết sp

Tụ cao áp High Voltage Ceramic

Sale 0%
800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1419-001

Chi tiết sp
Sale 0%
800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1419-002

Chi tiết sp
Sale 0%
800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1419-003

Chi tiết sp
Sale 0%
800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1419-004

Chi tiết sp
Sale 0%
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1419-005

Chi tiết sp
Sale 0%
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1419-026

Chi tiết sp

Tụ AC Motor Capacitors

Sale 0%
9000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1420-022

Chi tiết sp
Sale 0%
9000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1420-021

Chi tiết sp
Sale 0%
9000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1420-020

Chi tiết sp
Sale 0%
9000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1420-019

Chi tiết sp
Sale 0%
9000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1420-018

Chi tiết sp
Sale 0%
10000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1420-017

Chi tiết sp
Sale 0%
11000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1420-016

Chi tiết sp
Sale 0%
12000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1420-015

Chi tiết sp
Sale 0%
14000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1420-014

Chi tiết sp
Sale 0%
16000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1420-013

Chi tiết sp
Sale 0%
17000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1420-012

Chi tiết sp
Sale 0%
19000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1420-011

Chi tiết sp
Sale 0%
25000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1420-010

Chi tiết sp
Sale 0%
30000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1420-009

Chi tiết sp
Sale 0%
35000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1420-008

Chi tiết sp
Sale 0%
63000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1420-001

Chi tiết sp
Sale 0%
59000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1420-002

Chi tiết sp
Sale 0%
57000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1420-003

Chi tiết sp
Sale 0%
55000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1420-004

Chi tiết sp
Sale 0%
50000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1420-005

Chi tiết sp
Sale 0%
45000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1420-006

Chi tiết sp
Sale 0%
40000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1420-007

Chi tiết sp

Tụ xoay Trimmer Variable Capacitors

Sale 0%
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1421-002

Chi tiết sp
Sale 0%
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1421-003

Chi tiết sp
Sale 0%
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1421-001

Chi tiết sp

Tụ Chống Sét, Bảo Vệ Quá Áp

Sale 0%
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1422-014

Chi tiết sp
Sale 0%
12000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1422-013

Chi tiết sp
Sale 0%
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1422-012

Chi tiết sp
Sale 0%
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1422-011

Chi tiết sp
Sale 0%
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1422-010

Chi tiết sp
Sale 0%
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1422-009

Chi tiết sp
Sale 0%
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1422-008

Chi tiết sp
Sale 0%
5500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1422-007

Chi tiết sp
Sale 0%
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1422-006

Chi tiết sp
Sale 0%
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1422-001

Chi tiết sp
Sale 0%
18000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1422-002

Chi tiết sp
Sale 0%
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1422-003

Chi tiết sp
Sale 0%
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1422-004

Chi tiết sp
Sale 0%
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1422-005

Chi tiết sp
Sale 0%
“ZNR” Tụ chống sét , tụ bảo về...
1300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1422-210

Chi tiết sp
Sale 0%
“ZNR” Tụ chống sét , tụ bảo về...
1300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1422-211

Chi tiết sp
Sale 0%
“ZNR” Tụ chống sét , tụ bảo về...
1300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1422-212

Chi tiết sp
Sale 0%
“ZNR” Tụ chống sét , tụ bảo về...
1300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1422-213

Chi tiết sp
Sale 0%
“ZNR” Tụ chống sét , tụ bảo về...
1300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1422-214

Chi tiết sp
Sale 0%
“ZNR” Tụ chống sét , tụ bảo về...
1300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1422-215

Chi tiết sp
Sale 0%
“ZNR” Tụ chống sét , tụ bảo về...
1300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1422-216

Chi tiết sp
Sale 0%
“ZNR” Tụ chống sét , tụ bảo về...
1300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1422-217

Chi tiết sp
Sale 0%
“ZNR” Tụ chống sét , tụ bảo về...
1300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1422-220

Chi tiết sp
Sale 0%
“ZNR” Tụ chống sét , tụ bảo về...
1300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1422-218

Chi tiết sp

Tụ Tantalum

Sale 0%
8200 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1419-006

Chi tiết sp
Sale 0%
3500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1419-007

Chi tiết sp
Sale 0%
6000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1419-008

Chi tiết sp
Sale 0%
8500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1419-009

Chi tiết sp
Sale 0%
2600 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1419-010

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1419-011

Chi tiết sp
Sale 0%
6000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1419-012

Chi tiết sp
Sale 0%
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1419-013

Chi tiết sp
Sale 0%
8000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1419-014

Chi tiết sp
Sale 0%
2200 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1419-015

Chi tiết sp
Sale 0%
1400 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1419-016

Chi tiết sp
Sale 0%
1200 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1419-017

Chi tiết sp
Sale 0%
7500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1419-018

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1419-019

Chi tiết sp
Sale 0%
1500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1419-020

Chi tiết sp
Sale 0%
1800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1419-021

Chi tiết sp
Sale 0%
3500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1419-022

Chi tiết sp
Sale 0%
5500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1419-023

Chi tiết sp
Sale 0%
3500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1419-024

Chi tiết sp
Sale 0%
6900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1419-025

Chi tiết sp
Sale 0%
Tantalum Capacitors - Solid SMD 1.0uF 35volts 10%
17000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1419-027

Chi tiết sp
Sale 0%
Tantalum Capacitors - Solid SMD 25volts 2.2uF 20%
15000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1419-028

Chi tiết sp
Sale 0%
19000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1419-029

Chi tiết sp
Sale 0%
Tantalum Capacitors - Solid SMD 20V 68uF 2917 10%...
48000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1419-030

Chi tiết sp
12

Tụ Axial Capacitors

Sale 0%
8500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1424-001

Chi tiết sp
Sale 0%
8500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1424-002

Chi tiết sp

Tụ Multilayer Ceramic, DIP Tantalum

Sale 0%
400 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1425-001

Chi tiết sp
Sale 0%
400 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1425-002

Chi tiết sp
Sale 0%
400 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1425-003

Chi tiết sp
Sale 0%
400 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1425-004

Chi tiết sp
Sale 0%
400 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1425-005

Chi tiết sp
Sale 0%
400 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1425-006

Chi tiết sp
Sale 0%
400 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1425-007

Chi tiết sp
Sale 0%
400 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1425-008

Chi tiết sp
Sale 0%
400 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1425-009

Chi tiết sp
Sale 0%
Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT...
2800 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1425-010

Chi tiết sp
Sale 0%
Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - Leaded...
8050 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1425-011

Chi tiết sp

Tụ dán SMD Nhôm

Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 9.1pF 35V, SMD
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1458-017

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 8.2pF 35V, SMD
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1458-016

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 7.5pF 35V, SMD
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1458-015

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 7PF 35V, SMD
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1458-014

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 6.8PF 35V, SMD
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1458-013

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 5.6PF 35V, SMD
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1458-012

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 3.9PF 35V, SMD
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1458-010

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 4.7PF 35V, SMD
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1458-011

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 3.3PF 35V, SMD
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1458-009

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 2.7PF 35V, SMD
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1458-008

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 2.4PF 35V, SMD
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1458-007

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 2.2PF 35V, SMD
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1458-006

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 2PF 5% 35V, SMD
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1458-005

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 1.5PF 5% 35V, SMD
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1458-003

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 1.8PF 35V, SMD
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1458-004

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 1.2PF 35V, SMD
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1458-002

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 1PF 35V, SMD
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1458-001

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 10000uF 10V, SMD
39000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1457-232

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 2200uF 25V, SMD
3500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1457-231

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 1000uF 25V, SMD
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1457-230

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 680uF 25V, SMD
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1457-229

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 470uF 25V, SMD
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1457-228

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 330uF 25V, SMD
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1457-227

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 270uF 25V, SMD
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1457-226

Chi tiết sp

Tụ dán SMD 0402

Sale 0%
300 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1455-119

Chi tiết sp
Sale 0%
300 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1455-118

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 150nF 25V, SMD 0402
300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1454-082

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 120nF 25V, SMD 0402
300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1454-081

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 100nF (0.1uF) 25V, SMD 0402
300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1454-080

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 82nF 25V, SMD 0402
300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1454-079

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 56nF 25V, SMD 0402
300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1454-077

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 47nF 25V, SMD 0402
300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1454-076

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 33nF 25V, SMD 0402
300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1454-075

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 27nF 25V, SMD 0402
300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1454-074

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 22nF 25V, SMD 0402
300 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1454-073

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 18nF 25V, SMD 0402
300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1454-072

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 15nF 25V, SMD 0402
300 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1454-071

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 12nF 25V, SMD 0402
300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1454-070

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 10nF 25V, SMD 0402
300 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1454-069

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 8.2nF 25V, SMD 0402
300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1454-068

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 6.8nF 25V, SMD 0402
300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1454-067

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 5.6nF 25V, SMD 0402
300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1454-066

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 3300pF 25V, SMD 0402
300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1454-064

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 2.7nF 25V, SMD 0402
300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1454-063

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 2.2nF 25V, SMD 0402
300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1454-062

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 1.5nF 5% 25V, SMD 0402
300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1454-061

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 1nF 25V, SMD 0402
300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1454-060

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 910pF 25V, SMD 0402
300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1454-059

Chi tiết sp

Tụ dán SMD 0603

Sale 0%
300 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1451-101

Chi tiết sp
Sale 0%
300 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1451-102

Chi tiết sp
Sale 0%
300 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1451-103

Chi tiết sp
Sale 0%
300 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1451-104

Chi tiết sp
Sale 0%
300 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1451-105

Chi tiết sp
Sale 0%
300 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1451-106

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 47nF 6.3V, SMD 0603
480 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1428-076

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 33nF 6.3V, SMD 0603
480 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1428-075

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 27nF 6.3V, SMD 0603
480 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1428-074

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 22nF 6.3V, SMD 0603
480 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1428-073

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 18nF 6.3V, SMD 0603
480 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1428-072

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 15nF 6.3V, SMD 0603
480 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1428-071

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 12nF 6.3V, SMD 0603
480 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1428-070

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 10nF 6.3V, SMD 0603
480 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1428-069

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 8.2nF 6.3V, SMD 0603
480 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1428-068

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 6.8nF 6.3V, SMD 0603
480 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1428-067

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 5.6nF 6.3V, SMD 0603
480 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1428-066

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 4.7nF 6.3V, SMD 0603
480 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1428-065

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 3300pF 6.3V, SMD 0603
480 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1428-064

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 2.7nF 6.3V, SMD 0603
480 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1428-063

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 2.2nF 6.3V, SMD 0603
480 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1428-062

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 1.5nF 5% 6.3V, SMD 0603
480 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1428-061

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 1nF 6.3V, SMD 0603
480 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1428-060

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 910pF 6.3V, SMD 0603
300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1428-059

Chi tiết sp

Tụ dán SMD 1206

Sale 0%
Tụ Dán 6.8uF 6.3V, SMD 1206
900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1429-099

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 5.6uF 6.3V, SMD 1206
900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1429-098

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 4.7μF 6.3V, SMD 1206
900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1429-097

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 3.3uF 6.3V, SMD 1206
900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1429-096

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 2.7uF 6.3V, SMD 1206
900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1429-095

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 2.2μF 6.3V, SMD 1206
900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1429-094

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 1.5uF 6.3V, SMD 1206
900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1429-093

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 1uF 6.3V, SMD 1206
900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1429-092

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 0.33uF 6.3V, SMD 1206
900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1429-091

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 820nF 6.3V, SMD 1206
850 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1429-090

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 680nF 5% 6.3V, SMD 1206
850 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1429-089

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 560nF 6.3V, SMD 1206
850 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1429-088

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 470nF 6.3V, SMD 1206
850 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1429-087

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 330nF 6.3V, SMD 1206
850 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1429-086

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 270nF 6.3V, SMD 1206
850 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1429-085

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 220nF 6.3V, SMD 1206
850 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1429-084

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 180nF 6.3V, SMD 1206
850 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1429-083

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 150nF 6.3V, SMD 1206
850 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1429-082

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 120nF 6.3V, SMD 1206
850 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1429-081

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 5.6nF 6.3V, SMD 1206
850 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1429-066

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 4.7nF 6.3V, SMD 1206
850 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1429-065

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 3300pF 6.3V, SMD 1206
850 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1429-064

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 2.7nF 6.3V, SMD 1206
850 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1429-063

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 2.2nF 6.3V, SMD 1206
850 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1429-062

Chi tiết sp

Tụ dán SMD 1210

Sale 0%
Tụ Dán 6.8uF 6.3V, SMD 1210
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1430-099

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 5.6uF 6.3V, SMD 1210
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1430-098

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 4.7μF 6.3V, SMD 1210
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1430-097

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 3.3uF 6.3V, SMD 1210
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1430-096

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 2.7uF 6.3V, SMD 1210
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1430-095

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 2.2μF 6.3V, SMD 1210
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1430-094

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 1.5uF 6.3V, SMD 1210
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1430-093

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 1uF 6.3V, SMD 1210
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1430-092

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 0.33uF 6.3V, SMD 1210
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1430-091

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 820nF 6.3V, SMD 1210
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1430-090

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 680nF 5% 6.3V, SMD 1210
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1430-089

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 560nF 6.3V, SMD 1210
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1430-088

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 470nF 6.3V, SMD 1210
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1430-087

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 330nF 6.3V, SMD 1210
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1430-086

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 270nF 6.3V, SMD 1210
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1430-085

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 220nF 6.3V, SMD 1210
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1430-084

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 180nF 6.3V, SMD 1210
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1430-083

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 150nF 6.3V, SMD 1210
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1430-082

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 120nF 6.3V, SMD 1210
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1430-081

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 5.6nF 6.3V, SMD 1210
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1430-066

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 4.7nF 6.3V, SMD 1210
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1430-065

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 3300pF 6.3V, SMD 1210
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1430-064

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 2.7nF 6.3V, SMD 1210
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1430-063

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 2.2nF 6.3V, SMD 1210
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1430-062

Chi tiết sp

Tụ dán SMD 0805

Sale 0%
Liên hệ /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1431-201

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 1PF 6.3V, SMD 0805
350 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1431-001

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 1.2PF 6.3V, SMD 0805
350 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1431-002

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 1.5PF 5% 6.3V, SMD 0805
350 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1431-003

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 1.8PF 6.3V, SMD 0805
350 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1431-004

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 2PF 5% 6.3V, SMD 0805
350 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1431-005

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 2.2PF 6.3V, SMD 0805
350 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1431-006

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 2.4PF 6.3V, SMD 0805
350 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1431-007

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 2.7PF 6.3V, SMD 0805
350 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1431-008

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 3.3PF 6.3V, SMD 0805
350 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1431-009

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 3.9PF 6.3V, SMD 0805
350 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1431-010

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 4.7PF 6.3V, SMD 0805
350 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1431-011

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 5.6PF 6.3V, SMD 0805
350 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1431-012

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 6.8PF 6.3V, SMD 0805
350 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1431-013

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 7PF 6.3V, SMD 0805
350 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1431-014

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 7.5pF 6.3V, SMD 0805
350 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1431-015

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 8.2pF 6.3V, SMD 0805
350 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1431-016

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 9.1pF 6.3V, SMD 0805
350 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1431-017

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 10PF 6.3V, SMD 0805
350 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1431-018

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 11pF 6.3V, SMD 0805
350 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1431-019

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 12pF 6.3V, SMD 0805
350 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1431-020

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 13pF 6.3V, SMD 0805
350 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1431-021

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 15PF 6.3V, SMD 0805
350 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1431-022

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 20PF 6.3V, SMD 0805
350 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1431-023

Chi tiết sp

Tụ Mica

Sale 0%
250 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1433-001

Chi tiết sp

Bịch, Hộp Tụ Tổng Hợp

Sale 0%
130000 /GóiCòn hàng
/ Gói

code: M-1432-003

Chi tiết sp
Sale 0%
130000 /GóiCòn hàng
/ Gói

code: M-1432-004