MENU
Danh mục sản phẩm

Tụ Hóa Xuyên Lỗ

Sale 0%
Tụ Hóa 43pF 250V
600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 39pF 250V
600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 34pF 250V
600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 33PF 250V
600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 30pF 250V
600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 29pF 250V
600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 27pF 250V
600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 25pF 250V
600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 24pF 250V
600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 22PF 250V
600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 20PF 250V
600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 15PF 250V
600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 13pF 250V
600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 12pF 250V
600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 11pF 250V
600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 10PF 250V
600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 9.1pF 250V
600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 8.2pF 250V
600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 7.5pF 250V
600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 7PF 250V
600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 6.8PF 250V
600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 5.6PF 250V
600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 5.6PF 10V
600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 4.7PF 10V
600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

Siêu tụ

Sale 0%
18000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
22000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
14000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
65000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
42000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
42000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
35000 / ViênLiên hệ
/ Viên
Chi tiết sp

Tụ gốm tròn

Sale 0%
473, 2.2pF 50V, ±10%
150 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
103, 2.2pF 50V, ±10%
150 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1, 1pF, 50V, ±10%
150 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
153, 2.2pF 50V, ±10%
150 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
223, 2.2pF 50V, ±10%
1500 / Gói (10 con)Liên hệ
/ Gói (10 con)
Chi tiết sp
Sale 0%
333, 2.2pF 50V, ±10%
150 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
471, 2.2pF 50V, ±10%
150 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
102, 2.2pF 50V, ±10%
150 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
470, 2.2pF 50V, ±10%
150 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
560, 2.2pF 50V, ±10%
150 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
680, 2.2pF 50V, ±10%
150 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
101, 2.2pF 50V, ±10%
150 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
221, 2.2pF 50V, ±10%
1500 / Gói (10 con)Liên hệ
/ Gói (10 con)
Chi tiết sp
Sale 0%
224, 1pF, 100V, ±10%
2000 / Gói (10 con)Liên hệ
/ Gói (10 con)
Chi tiết sp
Sale 0%
104, 2.2pF 50V, ±10%
150 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
681, 683pF 50V, ±10%
1500 / Gói (10 con)Liên hệ
/ Gói (10 con)
Chi tiết sp
Sale 0%
180, 2.2pF 50V, ±10%
150 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
220, 2.2pF 50V, ±10%
150 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
270, 2.2pF 50V, ±10%
150 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
330, 2.2pF 50V, ±10%
150 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
390, 2.2pF 50V, ±10%
150 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
100, 2.2pF 50V, ±10%
150 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
150, 2.2pF 50V, ±10%
1500 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
331, 2.2pF 50V, ±10%
150 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
12

Tụ Kẹo Film Polyester

Sale 0%
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2000 / Gói (5con)Liên hệ
/ Gói (5con)
Chi tiết sp
Sale 0%
400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
700 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
250 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
800 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
12

Tụ CBB, Tụ Kẹo

Sale 0%
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
5500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
5500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
5500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
5000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
3500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
3500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
5000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
7500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

Tụ cao áp High Voltage Ceramic

Sale 0%
800 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
800 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
800 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
800 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
4000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

Tụ AC Motor Capacitors

Sale 0%
9000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
9000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
9000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
9000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
9000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
10000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
11000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
12000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
14000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
16000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
17000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
19000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
25000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
30000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
35000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
63000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
59000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
57000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
55000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
50000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
45000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
40000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

Tụ xoay Trimmer Variable Capacitors

Sale 0%
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

Tụ chống sét

Sale 0%
4000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
12000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
5000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
5500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
18000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
5000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
5000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

Tụ Tantalum

Sale 0%
8200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
3500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
6000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
8500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
6000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
8000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
7500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1800 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
3500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
5500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
3500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
6900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tantalum Capacitors - Solid SMD 1.0uF 35volts 10%
17000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tantalum Capacitors - Solid SMD 25volts 2.2uF 20%
15000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
19000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tantalum Capacitors - Solid SMD 20V 68uF 2917 10%...
48000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
12

Tụ Axial Capacitors

Sale 0%
8500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
8500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

Tụ Multilayer Ceramic, DIP Tantalum

Sale 0%
400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT...
2800 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - Leaded...
8050 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp

Tụ dán SMD Nhôm

Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 9.1pF 35V, SMD
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 8.2pF 35V, SMD
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 7.5pF 35V, SMD
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 7PF 35V, SMD
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 6.8PF 35V, SMD
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 5.6PF 35V, SMD
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 3.9PF 35V, SMD
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 4.7PF 35V, SMD
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 3.3PF 35V, SMD
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 2.7PF 35V, SMD
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 2.4PF 35V, SMD
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 2.2PF 35V, SMD
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 2PF 5% 35V, SMD
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 1.5PF 5% 35V, SMD
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 1.8PF 35V, SMD
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 1.2PF 35V, SMD
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 1PF 35V, SMD
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 10000uF 10V, SMD
39000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 2200uF 25V, SMD
3500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 1000uF 25V, SMD
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 680uF 25V, SMD
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 470uF 25V, SMD
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 330uF 25V, SMD
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 270uF 25V, SMD
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

Tụ dán SMD 0402

Sale 0%
300 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
300 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 150nF 25V, SMD 0402
300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 120nF 25V, SMD 0402
300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 100nF (0.1uF) 25V, SMD 0402
300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 82nF 25V, SMD 0402
300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 56nF 25V, SMD 0402
300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 47nF 25V, SMD 0402
300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 33nF 25V, SMD 0402
300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 27nF 25V, SMD 0402
300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 22nF 25V, SMD 0402
300 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 18nF 25V, SMD 0402
300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 15nF 25V, SMD 0402
300 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 12nF 25V, SMD 0402
300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 10nF 25V, SMD 0402
300 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 8.2nF 25V, SMD 0402
300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 6.8nF 25V, SMD 0402
300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 5.6nF 25V, SMD 0402
300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 3300pF 25V, SMD 0402
300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 2.7nF 25V, SMD 0402
300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 2.2nF 25V, SMD 0402
300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 1.5nF 5% 25V, SMD 0402
300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 1nF 25V, SMD 0402
300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 910pF 25V, SMD 0402
300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

Tụ dán SMD 0603

Sale 0%
300 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
300 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
300 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
300 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
300 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
300 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 47nF 6.3V, SMD 0603
480 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 33nF 6.3V, SMD 0603
480 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 27nF 6.3V, SMD 0603
480 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 22nF 6.3V, SMD 0603
480 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 18nF 6.3V, SMD 0603
480 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 15nF 6.3V, SMD 0603
480 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 12nF 6.3V, SMD 0603
480 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 10nF 6.3V, SMD 0603
480 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 8.2nF 6.3V, SMD 0603
480 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 6.8nF 6.3V, SMD 0603
480 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 5.6nF 6.3V, SMD 0603
480 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 4.7nF 6.3V, SMD 0603
480 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 3300pF 6.3V, SMD 0603
480 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 2.7nF 6.3V, SMD 0603
480 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 2.2nF 6.3V, SMD 0603
480 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 1.5nF 5% 6.3V, SMD 0603
480 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 1nF 6.3V, SMD 0603
480 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 910pF 6.3V, SMD 0603
300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

Tụ dán SMD 1206

Sale 0%
Tụ Dán 6.8uF 6.3V, SMD 1206
900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 5.6uF 6.3V, SMD 1206
900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 4.7μF 6.3V, SMD 1206
900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 3.3uF 6.3V, SMD 1206
900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 2.7uF 6.3V, SMD 1206
900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 2.2μF 6.3V, SMD 1206
900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 1.5uF 6.3V, SMD 1206
900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 1uF 6.3V, SMD 1206
900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 0.33uF 6.3V, SMD 1206
900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 820nF 6.3V, SMD 1206
850 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 680nF 5% 6.3V, SMD 1206
850 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 560nF 6.3V, SMD 1206
850 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 470nF 6.3V, SMD 1206
850 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 330nF 6.3V, SMD 1206
850 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 270nF 6.3V, SMD 1206
850 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 220nF 6.3V, SMD 1206
850 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 180nF 6.3V, SMD 1206
850 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 150nF 6.3V, SMD 1206
850 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 120nF 6.3V, SMD 1206
850 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 5.6nF 6.3V, SMD 1206
850 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 4.7nF 6.3V, SMD 1206
850 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 3300pF 6.3V, SMD 1206
850 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 2.7nF 6.3V, SMD 1206
850 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 2.2nF 6.3V, SMD 1206
850 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

Tụ dán SMD 1210

Sale 0%
Tụ Dán 6.8uF 6.3V, SMD 1210
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 5.6uF 6.3V, SMD 1210
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 4.7μF 6.3V, SMD 1210
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 3.3uF 6.3V, SMD 1210
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 2.7uF 6.3V, SMD 1210
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 2.2μF 6.3V, SMD 1210
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 1.5uF 6.3V, SMD 1210
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 1uF 6.3V, SMD 1210
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 0.33uF 6.3V, SMD 1210
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 820nF 6.3V, SMD 1210
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 680nF 5% 6.3V, SMD 1210
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 560nF 6.3V, SMD 1210
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 470nF 6.3V, SMD 1210
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 330nF 6.3V, SMD 1210
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 270nF 6.3V, SMD 1210
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 220nF 6.3V, SMD 1210
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 180nF 6.3V, SMD 1210
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 150nF 6.3V, SMD 1210
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 120nF 6.3V, SMD 1210
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 5.6nF 6.3V, SMD 1210
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 4.7nF 6.3V, SMD 1210
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 3300pF 6.3V, SMD 1210
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 2.7nF 6.3V, SMD 1210
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 2.2nF 6.3V, SMD 1210
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

Tụ dán SMD 0805

Sale 0%
Tụ Dán 1PF 6.3V, SMD 0805
350 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 1.2PF 6.3V, SMD 0805
350 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp