Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

SMT Tools

Sale 0%
Dao quét kem chì số 1 dài 4inch, stainless...
72000 /Cây
/ Cây

Code: 3008-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Dao quét kem chì 4B số 2 dài 4inch,...
72000 /Cây
/ Cây

Code: 3008-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Dao quét kem chì số 3 dài 4inch, stainless...
75000 /Cây
/ Cây

Code: 3008-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Dao quét kem chì số 4 dài 5inch, stainless...
80000 /Cây
/ Cây

Code: 3008-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Dao quét kem chì số 5 dài 5.5inch
85000 /Cây
/ Cây

Code: 3008-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Dao quét kem chì số 6 dài 6inch, stainless...
85000 /Cây
/ Cây

Code: 3008-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Dao quét kem chì số 7 dài 7inch
90000 /Cây
/ Cây

Code: 3008-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Dao quét kem chì số 8 dài 8inch, stainless...
95000 /Cây
/ Cây

Code: 3008-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Dao quét kem chì số 10 dài 1inch, stainless...
105000 /Cây
/ Cây

Code: 3008-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Dao lưỡi xẻng bề mặt rộng 75mm
85000 /Cây
/ Cây

Code: 3008-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày