Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

1. Led đơn

Sale 0%
Led 3MM Phủ Xanh
300 /Cái
/ Cái

Code: 8001-034 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
350 /Cái
/ Cái

Code: 8001-017 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
350 /Cái
/ Cái

Code: 8001-044 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Led 5MM 7 Mầu Nháy Chậm
1500 /Cái
/ Cái

Code: 8001-010 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
300 /Cái
/ Cái

Code: 8001-043 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Led 5MM Vàng SS
300 /Cái
/ Cái

Code: 8001-018 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Led 5MM Vàng Đục
350 /Cái
/ Cái

Code: 8001-022 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
16000 /Cái
/ Cái

Code: 8001-040 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Led 3MM Phủ Vàng
300 /Cái
/ Cái

Code: 8001-014 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Led 5MM Phủ Đỏ
350 /Cái
/ Cái

Code: 8001-013 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
24000 /Cái
/ Cái

Code: 8001-041 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
26500 /Cái
/ Cái

Code: 8001-042 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Led 3MM Phủ Đỏ
300 /Cái
/ Cái

Code: 8001-015 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
LED 3MM Xanh Lá SS
300 /Cái
/ Cái

Code: 8001-003 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Led 5MM Phủ Vàng
350 /Cái
/ Cái

Code: 8001-012 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
LED 5MM RGB Anot Siêu Sáng
1000 /Cái
/ Cái

Code: 8001-036 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
13000 /Cái
/ Cái

Code: 8001-039 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Led Dẹp 2x5x7MM ( Màu Vàng)
450 /Cái
/ Cái

Code: 8001-031 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Led 3MM 2 Mầu Katot Sáng Đục
600 /Cái
/ Cái

Code: 8001-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Led 3MM 7 Mầu Nháy Nhanh
900 /Cái
/ Cái

Code: 8001-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
LED 3MM Xanh Dương SS
300 /Cái
/ Cái

Code: 8001-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
LED 3MM Vàng SS
300 /Cái
/ Cái

Code: 8001-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
LED 3MM Trắng SS
300 /Cái
/ Cái

Code: 8001-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
LED 3MM Đỏ SS
300 /Cái
/ Cái

Code: 8001-007 Liên hệ

Lưu xem sau
12
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày