Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

1. Led đơn

Sale 0%
Led 10MM Siêu Sáng Vàng
1500 /Cái
/ Cái

Code: 8001-038 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 3MM 2 Mầu Anot Sáng Đục
600 /Cái
/ Cái

Code: 8001-037 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
LED 5MM RGB Anot Siêu Sáng
1000 /Cái
/ Cái

Code: 8001-036 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
LED 5MM RGB Katot Siêu Sáng
1500 /Cái
/ Cái

Code: 8001-035 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 3MM Phủ Xanh
300 /Cái
/ Cái

Code: 8001-034 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 5MM 2 Mầu Anot Xanh Đỏ
500 /Cái
/ Cái

Code: 8001-033 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 5MM 7 Mầu Nháy Nhanh
600 /Cái
/ Cái

Code: 8001-032 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
Led Dẹp 2x5x7MM ( Màu Vàng)
450 /Cái
/ Cái

Code: 8001-031 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
Led Dẹp 2x5x7MM ( Màu Trắng)
500 /Cái
/ Cái

Code: 8001-030 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Led Dẹp 2x5x7MM ( Màu Xanh)
450 /Cái
/ Cái

Code: 8001-029 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Led Dẹp 2x5x7MM ( Màu Đỏ)
450 /Cái
/ Cái

Code: 8001-028 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 5MM 2 Mầu Katot Xanh Đỏ
650 /Cái
/ Cái

Code: 8001-027 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 5MM Trắng Đục
350 /Cái
/ Cái

Code: 8001-026 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 5MM Đỏ Đục
350 /Cái
/ Cái

Code: 8001-025 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 5MM Xanh Dương Đục
350 /Cái
/ Cái

Code: 8001-024 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 5MM Xanh Lá Đục
350 /Cái
/ Cái

Code: 8001-023 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 5MM Vàng Đục
17500 /Cái
/ Cái

Code: 8001-022 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 5MM Đỏ SS
300 /Cái
/ Cái

Code: 8001-021 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 5MM Xanh Dương SS
350 /Cái
/ Cái

Code: 8001-020 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 5MM Xanh Lá SS
300 /Cái
/ Cái

Code: 8001-019 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 5MM Vàng SS
300 /Cái
/ Cái

Code: 8001-018 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 5MM Tím SS
800 /Cái
/ Cái

Code: 8001-016 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 5MM Trắng SS
350 /Cái
/ Cái

Code: 8001-017 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 3MM Phủ Vàng
300 /Cái
/ Cái

Code: 8001-014 Liên hệ

Chi tiết sp
12
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày