Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

1. Led đơn

Sale 0%
Led 10MM Siêu Sáng Vàng
1500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8001-038

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 3MM 2 Mầu Anot Sáng Đục
600 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8001-037

Chi tiết sp
Sale 0%
LED 5MM RGB Anot Siêu Sáng
1000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 8001-036

Chi tiết sp
Sale 0%
LED 5MM RGB Katot Siêu Sáng
1500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8001-035

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 3MM Phủ Xanh
300 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 8001-034

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 5MM 2 Mầu Anot Xanh Đỏ
500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8001-033

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 5MM 7 Mầu Nháy Nhanh
600 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 8001-032

Chi tiết sp
Sale 0%
Led Dẹp 2x5x7MM ( Màu Vàng)
450 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 8001-031

Chi tiết sp
Sale 0%
Led Dẹp 2x5x7MM ( Màu Trắng)
500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8001-030

Chi tiết sp
Sale 0%
Led Dẹp 2x5x7MM ( Màu Xanh)
450 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8001-029

Chi tiết sp
Sale 0%
Led Dẹp 2x5x7MM ( Màu Đỏ)
450 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8001-028

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 5MM 2 Mầu Katot Xanh Đỏ
650 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8001-027

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 5MM Trắng Đục
350 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8001-026

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 5MM Đỏ Đục
350 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8001-025

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 5MM Xanh Dương Đục
350 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8001-024

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 5MM Xanh Lá Đục
350 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8001-023

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 5MM Vàng Đục
350 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 8001-022

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 5MM Đỏ SS
300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8001-021

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 5MM Xanh Dương SS
350 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8001-020

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 5MM Xanh Lá SS
300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8001-019

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 5MM Vàng SS
300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8001-018

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 5MM Tím SS
800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8001-016

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 5MM Trắng SS
350 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8001-017

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 3MM Phủ Vàng
300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8001-014

Chi tiết sp
12
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày