Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Khoan Phay Mài Mạch

Sale 0%
330000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-3204-028 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
D=1.2mm, L=37mm
2000 /Cái
/ Cái

Code: 3204-020 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
D=2.0mm, L=50mm
2200 /Cái
/ Cái

Code: 3204-023 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
D=2.0mm, L=50mm
2500 /Cái
/ Cái

Code: 3204-037 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
D=2.0mm, L=50mm
3200 /Cái
/ Cái

Code: 3204-038 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
D=2.0mm, L=50mm
4200 /Cái
/ Cái

Code: 3204-039 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Máy khoan cắt đa năng 8000-12000 R/min
230000 /Bộ
/ Bộ

Code: M-3204-014 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
95000 /Cái
/ Cái

Code: 3204-032 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
D=1.0mm, L=34mm
1900 /Cái
/ Cái

Code: 3204-019 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
9000 /Cái
/ Cái

Code: 3204-030 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
D=0.6mm, L=23mm
1500 /Cái
/ Cái

Code: 3204-016 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
D=1.5mm, L=40mm
2000 /Cái
/ Cái

Code: 3204-021 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
9000 /Cái
/ Cái

Code: 3204-029 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
D=1.8mm, L=50mm
2000 /Cái
/ Cái

Code: 3204-022 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
18000 /Cái
/ Cái

Code: 3204-031 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
1550000 /Cái
/ Cái

Code: M-3204-035 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
1346000 /Cái
/ Cái

Code: M-3204-036 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Máy khoan tay 8000-12000 R/min
130000 /Cái
/ Cái

Code: 3204-015 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tip=0.5mm, D=3.175mm, L=38mm
17000 /Cái
/ Cái

Code: 3204-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tip=0.6mm, D=3.175mm, L=38mm
15000 /Cái
/ Cái

Code: 3204-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tip=0.7mm, D=3.175mm, L=38mm
15000 /Cái
/ Cái

Code: 3204-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tip=0.8mm, D=3.175mm, L=38mm
15000 /Cái
/ Cái

Code: 3204-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tip=0.9mm, D=3.175mm, L=38mm
15000 /Cái
/ Cái

Code: 3204-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tip=1.0mm, D=3.175mm, L=38mm
15000 /Cái
/ Cái

Code: 3204-006 Liên hệ

Lưu xem sau
12
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày