Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Khoan Phay Mài Mạch Xem chi tiết

Sale 0%
Tip=0.5mm, D=3.175mm, L=38mm
17000 /Cái
/ Cái

Code: 3204-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tip=0.6mm, D=3.175mm, L=38mm
15000 /Cái
/ Cái

Code: 3204-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tip=0.7mm, D=3.175mm, L=38mm
15000 /Cái
/ Cái

Code: 3204-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tip=0.8mm, D=3.175mm, L=38mm
15000 /Cái
/ Cái

Code: 3204-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tip=0.9mm, D=3.175mm, L=38mm
15000 /Cái
/ Cái

Code: 3204-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tip=1.0mm, D=3.175mm, L=38mm
15000 /Cái
/ Cái

Code: 3204-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tip=1.2mm, D=3.175mm, L=38mm
15000 /Cái
/ Cái

Code: 3204-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tip 0.1mm, Dài 33mm, Đường Kính 3.175mm,...
19000 /Cái
/ Cái

Code: 3204-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày