Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Khoan Phay Mài Mạch

Sale 0%
Bộ 10 mũi khoan mạch từ 1.1-2.00mm
145000 /BộLiên hệ
/ Bộ

code: 3204-026

Chi tiết sp
Sale 0%
Đầu kẹp mũi khoan D=3.17MM, loại khoan T...
21000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3204-025

Chi tiết sp
Sale 0%
Đầu kẹp mũi khoan D=2.3MM, loại khoan T...
16000 /TẤMLiên hệ
/ TẤM

code: 3204-024

Chi tiết sp
Sale 0%
D=2.0mm, L=50mm
2200 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 3204-023

Chi tiết sp
Sale 0%
D=1.8mm, L=50mm
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3204-022

Chi tiết sp
Sale 0%
D=1.5mm, L=40mm
2000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 3204-021

Chi tiết sp
Sale 0%
D=1.2mm, L=37mm
2000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 3204-020

Chi tiết sp
Sale 0%
D=1.0mm, L=34mm
1900 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 3204-019

Chi tiết sp
Sale 0%
D=0.8mm, L=30mm
1700 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 3204-018

Chi tiết sp
Sale 0%
Bộ khoan tay mạch in PCB bằng đồng,...
255000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3204-017

Chi tiết sp
Sale 0%
D=0.6mm, L=23mm
1500 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 3204-016

Chi tiết sp
Sale 0%
D=2.0mm, L=50mm
2500 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 3204-037

Chi tiết sp
Sale 0%
Máy khoan tay 8000-12000 R/min
130000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3204-015

Chi tiết sp
Sale 0%
Máy khoan cắt đa năng 8000-12000 R/min
230000 /BộCòn hàng
/ Bộ

code: 3204-014

Chi tiết sp
Sale 0%
Máy khoan cắt đa năng 9900-14500 R/min
599000 /BộLiên hệ
/ Bộ

code: 3204-013

Chi tiết sp
Sale 0%
Bộ 10 mũi khoan mạch từ 2.1-3.0mm
145000 /BộLiên hệ
/ Bộ

code: 3204-012

Chi tiết sp
Sale 0%
Bộ 10 mũi khoan mạch từ 0.3-1.2mm
145000 /BộLiên hệ
/ Bộ

code: 3204-011

Chi tiết sp
Sale 0%
Tip 0.1mm, Dài 33mm, Đường Kính 3.175mm,...
19000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3204-010

Chi tiết sp
Sale 0%
Tip 0.2mm, Dài 33mm, Đường Kính 3.175mm,...
19000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3204-009

Chi tiết sp
Sale 0%
Tip 0.1mm, Dài 33mm, Đường Kính 3.175mm,...
19000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3204-008

Chi tiết sp
Sale 0%
Tip=0.5mm, D=3.175mm, L=38mm
17000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3204-001

Chi tiết sp
Sale 0%
Tip=0.6mm, D=3.175mm, L=38mm
15000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3204-002

Chi tiết sp
Sale 0%
Tip=0.7mm, D=3.175mm, L=38mm
15000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3204-003

Chi tiết sp
Sale 0%
Tip=0.8mm, D=3.175mm, L=38mm
15000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3204-004

Chi tiết sp
12
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày