Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

11. SMA, RF, GSM Connectors

Sale 0%
CONN SMA JACK STR EDGE MNT
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 3547-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
CONN SMA JACK STR 50 OHM PCB
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 3547-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
CONN SMA PLUG STR 50 OHM SOLDER
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 3547-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
CONN SMA PLUG STR 50 OHM SOLDER
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 3547-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
CONN SMA JACK STR 50 OHM PCB
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 3547-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Dài 13.5mm, mạ vàng, 50 Ohm
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 3547-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày