Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Module Led

Sale 20%
Bóng Đèn LED USB 5V Hình Que
12000 /Cái
15000 / Cái

Code: M-8403-037 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
1020 /Cái
/ Cái

Code: Vinafe.test Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 10%
Bóng Đèn U 15W Trắng Âm U-15W-TA-L1
121500 /Cái
135000 / Cái

Code: M-8403-098 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
20000 /Cái
/ Cái

Code: M-6028-076 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
32000 - 55000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: 6016-050 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
390000 /Cái
/ Cái

Code: M-8403-075 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
450000 /Cái
/ Cái

Code: M-8403-083 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
30000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-3402-046 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Module Led TM1638 L8K8
37000 /Cái
/ Cái

Code: 8403-067 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
40000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-8403-080 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 23%
480000 /Cái
620000 / Cái

Code: M-8403-087 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
190000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-8403-085 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
140000 /Cái
/ Cái

Code: 8403-082 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
15000 /Cái
/ Cái

Code: 6015-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
15000 /Cái
/ Cái

Code: 6015-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
15000 /Cái
/ Cái

Code: 6015-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
15000 /Cái
/ Cái

Code: 6015-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
20000 /Cái
/ Cái

Code: 6015-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
15000 /Cái
/ Cái

Code: 6015-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
110000 /Cái
/ Cái

Code: 6011-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Mạch Led Đèn Pin 3W CREE XPE 16MM
15000 /Cái
/ Cái

Code: 8403-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Mạch Điều Khiển Led 89 8 Kênh Mini
90000 /Cái
/ Cái

Code: 8403-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Mạch Điều Khiển Led 89 32 Kênh Mini
180000 /Cái
/ Cái

Code: 8403-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Mạch RGB Từ Xa Bằng RF DK-RF-RGB02
289000 /Cái
/ Cái

Code: 8403-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày