Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Led 7 đoạn 0.28 Inch

Sale 0%
Led Đồng Hồ 0.28 2481BS
11000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8100-007

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 7 đoạn màu đỏ 0.28 2 Số Dương...
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8100-006

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 7 đoạn màu đỏ 0.28 2 Số Âm chung
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8100-005

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 7 đoạn màu đỏ 0.28 3 Số Dương...
11000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8100-004

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 7 đoạn màu đỏ 0.28 3 Số Âm chung
7000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8100-003

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 7 đoạn màu đỏ 0.28 4 Số Âm chung
10000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8100-002

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 7 đoạn màu đỏ 0.28 4 Số Dương...
10000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8100-001

Chi tiết sp

Led 7 đoạn 0.36 Inch

Sale 0%
Led 7 đoạn màu đỏ 0.36inch 2 Số...
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8101-009

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 7 đoạn màu đỏ 0.36inch 2 Số Âm...
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8101-008

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 7 đoạn màu đỏ 0.36inch 3 Số...
8000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8101-007

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 7 đoạn màu đỏ 0.36inch 3 Số Âm...
8500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8101-006

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 7 đoạn màu đỏ 0.36inch 4 Số...
9000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8101-005

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 7 đoạn màu đỏ 0.36inch 4 Số Âm...
9000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8101-004

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 7 đoạn màu đỏ 0.36inch 1 Số...
3500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8101-003

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 7 đoạn màu đỏ 0.36inch 1 Số Âm...
3500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8101-002

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 7 đoạn màu trắng 0.36 inch 1 Số...
7500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8101-001

Chi tiết sp

Led 7 đoạn 0.56 Inch

Sale 0%
Led 7 đoạn xanhlá 0.56inch 4 Số Dương...
25000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8102-007

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 7 đoạn màu đỏ 0.56inch 1 Số dương...
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8102-016

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 7 đoạn màu đỏ 0.56inch 1 Số âm...
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8102-015

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 7 đoạn màu đỏ 0.56inch 4 Số âm...
9000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 8102-013

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 7 đoạn màu đỏ 0.56inch 4 Số dương...
12000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8102-014

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 7 đoạn màu đỏ 0.56inch 2 Số dương...
5000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 8102-012

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 7 đoạn màu đỏ 0.56inch 2 Số âm...
5000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 8102-011

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 7 đoạn màu đỏ 0.56inch 3 Số dương...
11000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8102-010

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 7 đoạn màu đỏ 0.56inch 3 Số âm...
6800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8102-009

Chi tiết sp
Sale 0%
Led Đồng Hồ màu đỏ 0.56inch 24H Dương...
12000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8102-008

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 7 đoạn xanhlá 0.56inch 1 Số Âm chung
11000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8102-006

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 7 đoạn xanh dương 0.56inch 4 số Âm...
25000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8102-005

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 7 đoạn xanh dương 0.56inch 4 số...
25000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8102-004

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 7 đoạn màu đỏ 0.56inch 2 Số Dương...
5500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8102-003

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 7 đoạn màu trắng 0.56inch 4 Số Âm...
25000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 8102-002

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 7 đoạn màu trắng 0.56inch 4 Số...
25000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8102-001

Chi tiết sp

Led 7 đoạn 0.8 Inch

Sale 0%
Led Đồng Hồ 0.8inch 8402BS
30000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8103-003

Chi tiết sp
Sale 0%
Led Mũi Tên 0.8inch 22x22MM
9000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8103-002

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 7 đoạn màu đỏ 0.8inch 1 Số Âm...
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8103-001

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 7 đoạn màu đỏ 0.8inch 1 Số dương...
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8103-004

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 7 đoạn màu đỏ 0.8inch 1 Số dương...
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8103-005

Chi tiết sp

Led 7 đoạn 1.0 Inch

Sale 0%
Led 7 đoạn màu đỏ 1.0inch 1 Số dương...
7500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8104-001

Chi tiết sp
Sale 0%
Led Đồng Hồ 1.0inch 10041BS Dương chung
35000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8104-002

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 7 đoạn màu đỏ 1.0inch 1 Số Âm...
7500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8104-003

Chi tiết sp

Led 7 đoạn 1.2 Inch

Sale 0%
Led 7 đoạn Màu Xanh Đỏ 1.2inch 1 Số...
25000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 8105-001

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 7 đoạn màu đỏ 1.2inch 1 Số Dương...
7500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8105-002

Chi tiết sp

Led 7 đoạn 1.5 Inch

Sale 0%
Led 7 đoạn màu đỏ 1.5inch 1 Số Âm chung
12000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8106-001

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 7 đoạn màu đỏ 1.5inch 1 Số Dương...
12000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8106-002

Chi tiết sp

Led 7 đoạn 1.8 Inch

Sale 0%
Led 7 đoạn màu đỏ 1.8inch 1 Số Âm...
15000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8107-001

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 7 đoạn màu đỏ 1.8inch 1 Số Dương...
15000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8107-002

Chi tiết sp

Led 7 đoạn 2.3 Inch

Sale 0%
led 7 đoạn màu đỏ 2.3inch 1 Số Âm...
25000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8108-001

Chi tiết sp
Sale 0%
led 7 đoạn Màu Xanh Đỏ 2.3inch 1 Số...
35000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8108-002

Chi tiết sp
Sale 0%
led 7 đoạn màu đỏ 2.3inch 1 Số Dương...
18000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8108-003

Chi tiết sp

Led 7 đoạn 3.0 Inch

Sale 0%
led 7 đoạn Màu Xanh Đỏ 3.0inch 1 Số...
110000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8109-001

Chi tiết sp
Sale 0%
led 7 đoạn màu đỏ 3.0inch 1 Số Dương...
45000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8109-002

Chi tiết sp

Led 7 đoạn 4.0 Inch

Sale 0%
Led 7 đoạn Màu Xanh Đỏ 4.0inch 1 Số...
120000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8110-001

Chi tiết sp
Sale 0%
Led 7 đoạn màu đỏ 4.0inch 1 Số Dương...
120000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 8110-002

Chi tiết sp

Led 7 đoạn 5.0 Inch

Sale 0%
Led 7 đoạn màu đỏ 5.0inch 1 Số Dương...
105000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8111-001

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày