Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU

Sản phẩm nổi bật

Sale 0%
Nhíp gắp linh kiện ST-12 Vetus Switzerland...
21000 /Cái
/ Cái

Code: M-3005-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
83000 - 160000 /Cái
/ Cái

Code: M-3005-012 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
150W, Chậu 50mm
329000 /Cái
/ Cái

Code: M-3007-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Giá đỡ mỏ hàn A2 an toàn và độ bền...
44000 /Cái
/ Cái

Code: M-3007-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Bộ giá đỡ tay hàn và chì hàn Lodestar
219000 /Cái
/ Cái

Code: M-3007-022 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
154000 /Bộ
/ Bộ

Code: M-3007-023 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
22000 /Cái
/ Cái

Code: M-3101-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 13%
24000 /Cái
/ Cái

Code: M-3101-004 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
28000 /Cái
/ Cái

Code: M-3101-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Máy khoan cắt đa năng 8000-12000 R/min
253000 /Bộ
/ Bộ

Code: M-3204-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
PCB Đục Lỗ 2 Mặt
6600 /Cái
/ Cái

Code: M-3302-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
24VDC
94000 /Cái
/ Cái

Code: M-3702-002 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
12VDC
83000 /Cái
/ Cái

Code: M-3702-003 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Operating Voltage 3-24VDC, Resonant Frequency:...
28000 /Cái
/ Cái

Code: M-3702-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
16500 /Cái
/ Cái

Code: M-3803-001 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
127000 /Cái
/ Cái

Code: M-3803-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
61000 /Cái
/ Cái

Code: M-3803-007 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
16500 /Cái
/ Cái

Code: M-3803-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Kìm cắt dây, chân linh kiện 1mm (Max),...
63200 /Cây
79000 / Cây

Code: M-3902-008 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Kìm Bấm Đầu Cosse 6.3, 4.8, 2.8mm,...
240000 /Cái
/ Cái

Code: M-3903-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
145000 /Cái
/ Cái

Code: M-7006-010 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
154000 /Cái
/ Cái

Code: M-7006-012 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
275000 /Cái
/ Cái

Code: M-7006-015 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
61000 /Cái
/ Cái

Code: M-7006-018 Liên hệ

Lưu xem sau

Linh kiện theo hộp

Sale 0%
83000 - 160000 /Cái
/ Cái

Code: M-3005-012 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Kìm Bấm Đầu Cosse 6.3, 4.8, 2.8mm,...
240000 /Cái
/ Cái

Code: M-3903-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
136000 /Hộp
/ Hộp

Code: M-1110-001 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
300000 /Hộp
358000 / Hộp

Code: M-3568-001 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
319000 /Hộp
/ Hộp

Code: M-1432-002 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
242000 /Gói
/ Gói

Code: M-1021-001 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
176000 /Hộp
/ Hộp

Code: M-8501-002 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
160000 - 176000 /Hộp
/ Hộp

Code: M-8501-003 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
110000 /Hộp
/ Hộp

Code: 8501-004 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
231000 /Hộp
/ Hộp

Code: M-1110-002 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
143000 /Gói
/ Gói

Code: M-1432-003 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
143000 /Gói
/ Gói

Code: M-1432-004 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
187000 /Hộp
/ Hộp

Code: M-3619-001 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
220000 /Hộp
/ Hộp

Code: M-3568-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
130000 /Hộp
/ Hộp

Code: 3568-002 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
132000 /Hộp
/ Hộp

Code: M-1432-001 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
110000 /Hộp
/ Hộp

Code: M-3568-004 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
275000 /Hộp
/ Hộp

Code: M-1706-002 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
385000 /Hộp
/ Hộp

Code: M-6123-001 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
33000 /Túi
/ Túi

Code: M-1021-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
250000 /Bịch
/ Bịch

Code: 8501-005 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
88000 /Hộp
/ Hộp

Code: M-8501-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
105000 /Hộp
/ Hộp

Code: M-1706-001 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
55000 /Túi
/ Túi

Code: M-1021-003 Còn hàng

Lưu xem sau

MODULE MẠCH TỰ RÁP (DIY)

Sale 0%
77000 - 99000 /Bộ
/ Bộ

Code: M-6016-034 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
341000 /Cái
/ Cái

Code: M-3402-033 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
50000 /Cái
/ Cái

Code: M-6020-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
127000 /Bộ
/ Bộ

Code: M-12201-001 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
121000 /Cái
/ Cái

Code: M-12201-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
495000 /Cái
/ Cái

Code: M-12201-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
19000 /Cái
/ Cái

Code: 1301-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
165000 /Cái
/ Cái

Code: M-CB011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
110000 /Cái
/ Cái

Code: M-6015-029 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
44000 /Cái
/ Cái

Code: M-8403-080 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
50000 /Cái
/ Cái

Code: M-6028-005 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
31000 /Cái
/ Cái

Code: M-6011-050 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
77000 /Cái
/ Cái

Code: M-6028-008 Còn hàng

Lưu xem sau
Loading
0979 466 469
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày