Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Điện Trở Cắm 1W

Sale 0%
400 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1006-103

Chi tiết sp
Sale 0%
3.9K Ohm 1W 5%
550 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1006-062

Chi tiết sp
Sale 0%
3.3K Ohm 1W 5%
550 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1006-061

Chi tiết sp
Sale 0%
2.7K Ohm 1W 5%
550 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1006-060

Chi tiết sp
Sale 0%
2.2K Ohm 1W 5%
550 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1006-059

Chi tiết sp
Sale 0%
2K Ohm 1W 5%
550 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1006-058

Chi tiết sp
Sale 0%
1.8K Ohm 1W 5%
550 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1006-057

Chi tiết sp
Sale 0%
1.5K Ohm 1W 5%
550 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1006-056

Chi tiết sp
Sale 0%
1.2K Ohm 1W 5%
550 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1006-055

Chi tiết sp
Sale 0%
1K Ohm 1W 5%
550 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1006-054

Chi tiết sp
Sale 0%
910R 1W 5%
550 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1006-053

Chi tiết sp
Sale 0%
820R 1W 5%
550 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1006-052

Chi tiết sp
Sale 0%
750R 1W 5%
550 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1006-051

Chi tiết sp
Sale 0%
680R 1W 5%
550 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1006-050

Chi tiết sp
Sale 0%
560R 1W 5%
550 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1006-048

Chi tiết sp
Sale 0%
470R 1W 5%
550 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1006-047

Chi tiết sp
Sale 0%
390R 1W 5%
550 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1006-046

Chi tiết sp
Sale 0%
330R 1W 5%
550 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1006-045

Chi tiết sp
Sale 0%
300R 1W 5%
550 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1006-044

Chi tiết sp
Sale 0%
270R 1W 5%
550 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1006-043

Chi tiết sp
Sale 0%
220R 1W 5%
550 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1006-042

Chi tiết sp
Sale 0%
180R 1W 5%
550 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1006-041

Chi tiết sp
Sale 0%
150R 1W 5%
550 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1006-040

Chi tiết sp
Sale 0%
120R 1W 5%
550 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1006-039

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày