Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Điện Trở Cắm 1W

Sale 0%
400 /Cái
/ Cái

Code: 1006-103 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
3.9K Ohm 1W 5%
550 /Cái
/ Cái

Code: 1006-062 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
3.3K Ohm 1W 5%
550 /Cái
/ Cái

Code: 1006-061 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
2.7K Ohm 1W 5%
550 /Cái
/ Cái

Code: 1006-060 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
2.2K Ohm 1W 5%
550 /Cái
/ Cái

Code: 1006-059 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
2K Ohm 1W 5%
550 /Cái
/ Cái

Code: 1006-058 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
1.8K Ohm 1W 5%
550 /Cái
/ Cái

Code: 1006-057 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
1.5K Ohm 1W 5%
550 /Cái
/ Cái

Code: 1006-056 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
1.2K Ohm 1W 5%
550 /Cái
/ Cái

Code: 1006-055 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
1K Ohm 1W 5%
550 /Cái
/ Cái

Code: 1006-054 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
910R 1W 5%
550 /Cái
/ Cái

Code: 1006-053 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
820R 1W 5%
550 /Cái
/ Cái

Code: 1006-052 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
750R 1W 5%
550 /Cái
/ Cái

Code: 1006-051 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
680R 1W 5%
550 /Cái
/ Cái

Code: 1006-050 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
560R 1W 5%
550 /Cái
/ Cái

Code: 1006-048 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
470R 1W 5%
550 /Cái
/ Cái

Code: 1006-047 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
390R 1W 5%
550 /Cái
/ Cái

Code: 1006-046 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
330R 1W 5%
550 /Cái
/ Cái

Code: 1006-045 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
300R 1W 5%
550 /Cái
/ Cái

Code: 1006-044 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
270R 1W 5%
550 /Cái
/ Cái

Code: 1006-043 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
220R 1W 5%
550 /Cái
/ Cái

Code: 1006-042 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
180R 1W 5%
550 /Cái
/ Cái

Code: 1006-041 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
150R 1W 5%
550 /Cái
/ Cái

Code: 1006-040 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
120R 1W 5%
550 /Cái
/ Cái

Code: 1006-039 Liên hệ

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày