Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Điện Trở Cắm 1W

Sale 0%
0R 1W 1%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1005-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2.7R 1W 1%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1005-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
240R 1W 1%
650 /Cái
/ Cái

Code: 1005-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
510R 1W 1%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1005-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2.4K Ohm 1W 1%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1005-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3K Ohm 1W 1%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1005-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
13K Ohm 1W 1%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1005-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
24K Ohm 1W 1%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1005-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
30K Ohm 1W 1%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1005-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
36K Ohm 1W 1%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1005-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
62K Ohm 1W 1%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1005-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
200k Ohm 1W 1%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1005-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
240K Ohm 1W 1%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1005-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
750K Ohm 1W 1%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1005-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1R 1W 1%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1005-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1.8R 1W 1%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1005-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2.2R 1W 1%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1005-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3.3R 1W 1%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1005-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3.9R 1W 1%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1005-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
4.7R 1W 1%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1005-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
5.1R 1W 1%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1005-021 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6.8R 1W 1%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1005-022 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
8.2R 1W 1%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1005-023 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
10R 1W 1%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1005-024 Liên hệ

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày