Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU

Điện Trở Cắm 1W Xem chi tiết

Sale 0%
0R 1W 1%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1005-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2.7R 1W 1%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1005-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
240R 1W 1%
650 /Cái
/ Cái

Code: 1005-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
510R 1W 1%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1005-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2.4K Ohm 1W 1%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1005-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3K Ohm 1W 1%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1005-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
13K Ohm 1W 1%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1005-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
24K Ohm 1W 1%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1005-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày