Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU

IC BUCK BOOST Xem chi tiết

Sale 0%
IC REG MULTI CONFIG ADJ 5A TO263
18000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2A 150KHz 40V Buck DC to DC Converter
5000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2A 150KHz 40V Buck DC to DC Converter
5000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC REG BUCK ADJ 3A 8SOPWRPAD
25000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC REG BUCK ADJ 0.2A TSOT23-8
21000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC OFFLINE SWIT PWM OCP HV TO220
12000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC REG BUCK 5V 3A TO263-5
12000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC REG BUCK ADJ 1A SYNC 5TSOP
7000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-012 Liên hệ

Lưu xem sau

IC ỔN ÁP Xem chi tiết

Sale 0%
IC REG LINEAR POS ADJ 3A TO263-5
9000 /Cái
/ Cái

Code: 5102-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC VREF SHUNT ADJ SOT23
1000 /Cái
/ Cái

Code: 5102-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC REG LINEAR POS ADJ 3A TO263-5
18000 /Cái
/ Cái

Code: 5102-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC VREF SHUNT 1.235V SOT23-3
7000 /Cái
/ Cái

Code: 5102-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC REG LINEAR 3.3V 200MA
1000 /Cái
/ Cái

Code: 5102-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC REG BUCK 5V 1A 24-SOIC
45000 /Cái
/ Cái

Code: 5102-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC VREF SHUNT 5V TO92-3
3500 /Cái
/ Cái

Code: 5102-007 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
IC VREF SHUNT 2.5V TO92-3
3500 /Cái
/ Cái

Code: 5102-008 Liên hệ

Lưu xem sau

IC NGUỒN CÁCH LY Xem chi tiết

Sale 0%
Fixed input isolated & unregulated single output...
60000 /Cái
/ Cái

Code: 5103-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Fixed input isolated & unregulated single output...
52000 /Cái
/ Cái

Code: 5103-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Fixed input isolated & unregulated single output...
55000 /Cái
/ Cái

Code: 5103-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Fixed input isolated & unregulated single output...
40000 /Cái
/ Cái

Code: 5103-005 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Fixed input isolated & unregulated single output...
45000 /Cái
/ Cái

Code: 5103-009 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Liên hệ /
/

Code: 5103-010 Liên hệ

Lưu xem sau

IC NGUỒN KHÁC Xem chi tiết

Sale 0%
IC REG LINEAR 9V 1.5A TO220AB
3500 /Cái
/ Cái

Code: 5104-003 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
IC REG LINEAR 24V 1.5A TO220AB
4000 /Cái
/ Cái

Code: 5104-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3500 /Cái
/ Cái

Code: 5104-001 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 5104-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
5000 /Cái
/ Cái

Code: 5104-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
96390 /Cái
/ Cái

Code: 5104-006 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
77300 /Cái
/ Cái

Code: 5104-007 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
7100 /Cái
/ Cái

Code: 5104-008 Còn hàng

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày