Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

IC BUCK BOOST

Sale 0%
IC REG BUCK 5V 3A TO263-5
12000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5101-049

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK ADJ 3A TO220-5
7000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 5101-051

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK ADJ 3A TO263-5
12000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5101-050

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK 5V 3A TO220-5
12000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5101-048

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK 3.3V 3A TO263-5
7500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5101-047

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK 3.3V 3A TO220-5
12000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5101-046

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK 12V 3A TO220-5
12000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5101-045

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK 12V 3A TO263-5
12000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5101-044

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK 5V 3A TO220-5
8000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5101-043

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG MULT CONFIG INV ADJ TO263
40000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5101-042

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG MULTI CONFIG ADJ 3A
45000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5101-041

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK 5V 3A TO263-5
11000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5101-040

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK ADJ 3A TO263-5
12000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5101-039

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK 5V 3A TO220-5
12000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5101-038

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK ADJ 3A TO220-5
12000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5101-037

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK 5V 1A 8-SOIC
35000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5101-036

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK 3.3V 1A TO263-5
6500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5101-034

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK 5V 1A TO263-5
6500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5101-033

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK 12V 1A TO263-5
6500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5101-032

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK ADJ 1A TO263-5
6500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5101-031

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK 3.3V 1A TO220-5
7000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5101-030

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK 5V 1A TO220-5
7000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5101-029

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK 12V 1A TO220-5
7000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5101-028

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK ADJ 1A TO220-5
7000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5101-027

Chi tiết sp

IC ỔN ÁP

Sale 0%
15000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5102-058

Chi tiết sp
Sale 0%
4300 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 5101-068

Chi tiết sp
Sale 0%
30mA Low Power LDO
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5102-041

Chi tiết sp
Sale 0%
30mA Low Power LDO
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5102-040

Chi tiết sp
Sale 0%
30mA Low Power LDO
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5102-039

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG LINEAR 12V 100MA TO92-3
1500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5102-038

Chi tiết sp
Sale 0%
0.8A Adjustable/Fixed Low Dropout Linear Regulator
4000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 5102-037

Chi tiết sp
Sale 0%
0.8A Adjustable/Fixed Low Dropout Linear Regulator
1400 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5102-036

Chi tiết sp
Sale 0%
0.8A Adjustable/Fixed Low Dropout Linear Regulator
3000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 5102-034

Chi tiết sp
Sale 0%
0.8A Adjustable/Fixed Low Dropout Linear Regulator
1400 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5102-033

Chi tiết sp
Sale 0%
0.8A Adjustable/Fixed Low Dropout Linear Regulator
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5102-032

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG LINEAR POS ADJ 1.5A TO3
15000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5102-030

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG LIN POS ADJ 500MA TO252-3
3000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 5102-028

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG LINEAR 8V 1.5A TO220AB
3500 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 5102-027

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG MULT CONFIG INV ADJ TO220
8000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5102-025

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG LINEAR 5V 100MA TO92
1500 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 5102-024

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG LINEAR 5V 100MA SOT89
2500 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 5102-023

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG LINEAR 9V 100MA TO92-3
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5102-022

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG LINEAR 9V 500MA TO252-3
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5102-021

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG LINEAR 9V 100MA SOT89
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5102-020

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG LINEAR 24V 100MA TO92-3
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5102-018

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG LINEAR 6V 1.5A TO220AB
3000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 5102-015

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG LIN NEG ADJ 1.5A DDPAK
4500 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 5102-013

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG LIN NEG ADJ 1.5A TO220-3
5500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5102-012

Chi tiết sp

IC NGUỒN CÁCH LY

Sale 0%
Fixed input isolated & unregulated single output...
60000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5103-001

Chi tiết sp
Sale 0%
Fixed input isolated & unregulated single output...
40000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5103-005

Chi tiết sp
Sale 0%
Fixed input isolated & unregulated single output...
55000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5103-004

Chi tiết sp
Sale 0%
Fixed input isolated & unregulated single output...
52000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5103-002

Chi tiết sp

IC NGUỒN KHÁC

Sale 0%
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5104-004

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG LINEAR 9V 1.5A TO220AB
3500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5104-003

Chi tiết sp
Sale 0%
3500 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 5104-001

Chi tiết sp
Sale 0%
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5104-005

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG LINEAR 24V 1.5A TO220AB
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5104-002

Chi tiết sp
Sale 0%
345000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 5104-017

Chi tiết sp
Sale 0%
14000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 5104-016

Chi tiết sp
Sale 0%
345000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 5104-015

Chi tiết sp
Sale 0%
4500 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 5104-014

Chi tiết sp
Sale 0%
19000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 5104-013

Chi tiết sp
Sale 0%
4300 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 5104-012

Chi tiết sp
Sale 0%
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5104-011

Chi tiết sp
Sale 0%
32000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 5104-010

Chi tiết sp
Sale 0%
32200 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 5104-009

Chi tiết sp
Sale 0%
7100 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 5104-008

Chi tiết sp
Sale 0%
77300 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 5104-007

Chi tiết sp
Sale 0%
96390 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 5104-006

Chi tiết sp
Sale 0%
12000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5104-018

Chi tiết sp
Sale 0%
620000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5104-019

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày