MENU
Danh mục sản phẩm

IC BUCK BOOST

Sale 0%
IC REG BUCK 5V 3A TO263-5
12000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK ADJ 3A TO220-5
7000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK ADJ 3A TO263-5
12000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK 5V 3A TO220-5
12000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK 3.3V 3A TO263-5
7500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK 3.3V 3A TO220-5
12000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK 12V 3A TO220-5
12000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK 12V 3A TO263-5
12000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK 5V 3A TO220-5
8000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG MULT CONFIG INV ADJ TO263
40000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG MULTI CONFIG ADJ 3A
45000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK 5V 3A TO263-5
11000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK ADJ 3A TO263-5
12000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK 5V 3A TO220-5
12000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK ADJ 3A TO220-5
12000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK 5V 1A 8-SOIC
35000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK 3.3V 1A TO263-5
6500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK 5V 1A TO263-5
6500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK 12V 1A TO263-5
6500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK ADJ 1A TO263-5
6500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK 3.3V 1A TO220-5
7000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK 5V 1A TO220-5
7000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK 12V 1A TO220-5
7000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK ADJ 1A TO220-5
7000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

IC ỔN ÁP

Sale 0%
15000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
30mA Low Power LDO
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
30mA Low Power LDO
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
30mA Low Power LDO
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG LINEAR 12V 100MA TO92-3
1500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
0.8A Adjustable/Fixed Low Dropout Linear Regulator
4000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
0.8A Adjustable/Fixed Low Dropout Linear Regulator
1400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
0.8A Adjustable/Fixed Low Dropout Linear Regulator
3000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
0.8A Adjustable/Fixed Low Dropout Linear Regulator
1400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
0.8A Adjustable/Fixed Low Dropout Linear Regulator
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG LINEAR POS ADJ 1.5A TO3
15000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG LIN POS ADJ 500MA TO252-3
3000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG LINEAR 8V 1.5A TO220AB
3500 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG MULT CONFIG INV ADJ TO220
8000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG LINEAR 5V 100MA TO92
1500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG LINEAR 5V 100MA SOT89
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG LINEAR 9V 100MA TO92-3
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG LINEAR 9V 500MA TO252-3
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG LINEAR 9V 100MA SOT89
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG LINEAR 24V 100MA TO92-3
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG LINEAR 6V 1.5A TO220AB
3000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG LIN NEG ADJ 1.5A DDPAK
4500 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG LIN NEG ADJ 1.5A TO220-3
5500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG LINEAR 12V 1.5A TO220AB
4000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp

IC NGUỒN CÁCH LY

Sale 0%
Fixed input isolated & unregulated single output...
60000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Fixed input isolated & unregulated single output...
40000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Fixed input isolated & unregulated single output...
55000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Fixed input isolated & unregulated single output...
52000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

IC NGUỒN KHÁC

Sale 0%
3000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG LINEAR 9V 1.5A TO220AB
3500 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
3500 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
4000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG LINEAR 24V 1.5A TO220AB
4000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
345000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
14000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
345000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
4500 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
19000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
4300 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
5000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
32000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
32200 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
7100 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
77300 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
96390 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
12000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
620000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Thương hiệu nổi bật