Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

IC BUCK BOOST

Sale 0%
IC REG MULTI CONFIG ADJ 5A TO263
18000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2A 150KHz 40V Buck DC to DC Converter
5000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2A 150KHz 40V Buck DC to DC Converter
5000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC REG BUCK ADJ 3A 8SOPWRPAD
25000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC REG BUCK ADJ 0.2A TSOT23-8
21000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC OFFLINE SWIT PWM OCP HV TO220
12000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC REG BUCK 5V 3A TO263-5
12000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC REG BUCK ADJ 1A SYNC 5TSOP
7000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Step−Up/Down/Inverting Switching
6000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
5A 180KHz 36V Buck DC to DC Converter
18000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC REG BUCK ADJ 2A SYNC
7000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Inverting DC/DC converter 4A
21000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2A 150KHz 40V Buck DC to DC Converter
5000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC OFFLINE SWIT PROG OVP TO220
15000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC REG BUCK ADJ 5A
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 5101-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC REG BUCK ADJ 3A
11000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
23V, 3A, 340KHz Synchronous Step-Down DC/DC...
5000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-021 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3-A, 28-V Input, Step Down DC-DC Converter
15000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-023 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2A,16V,1MHZ,SYNCHRONOUS STEP-DOW
4000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-024 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
8A 180KHz 40V Buck DC to DC Converter
21000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-025 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC SWIT PWM CM OVP UVLO HV TO220
14000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-026 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC REG BUCK ADJ 1A TO220-5
7000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-027 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC REG BUCK 12V 1A TO220-5
7000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-028 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC REG BUCK 5V 1A TO220-5
7000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-029 Liên hệ

Lưu xem sau

IC ỔN ÁP

Sale 0%
IC REG LINEAR POS ADJ 3A TO263-5
9000 /Cái
/ Cái

Code: 5102-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC VREF SHUNT ADJ SOT23
1000 /Cái
/ Cái

Code: 5102-002 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
IC REG LINEAR POS ADJ 3A TO263-5
18000 /Cái
/ Cái

Code: 5102-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC VREF SHUNT 1.235V SOT23-3
7000 /Cái
/ Cái

Code: 5102-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC REG LINEAR 3.3V 200MA
1000 /Cái
/ Cái

Code: 5102-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC REG BUCK 5V 1A 24-SOIC
45000 /Cái
/ Cái

Code: 5102-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC VREF SHUNT 5V TO92-3
3500 /Cái
/ Cái

Code: 5102-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC VREF SHUNT 2.5V TO92-3
3500 /Cái
/ Cái

Code: 5102-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC REG LINEAR 9V 1.5A TO220AB
3500 /Cái
/ Cái

Code: 5102-010 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
IC REG LINEAR 12V 1.5A TO220AB
4000 /Cái
/ Cái

Code: 5102-011 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
IC REG LIN NEG ADJ 1.5A TO220-3
5500 /Cái
/ Cái

Code: 5102-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC REG LIN NEG ADJ 1.5A DDPAK
4500 /Cái
/ Cái

Code: 5102-013 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
IC REG LINEAR 6V 1.5A TO220AB
3000 /Cái
/ Cái

Code: 5102-015 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
IC REG LINEAR 24V 100MA TO92-3
2000 /Cái
/ Cái

Code: 5102-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC REG LINEAR 9V 100MA SOT89
2500 /Cái
/ Cái

Code: 5102-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC REG LINEAR 9V 500MA TO252-3
2500 /Cái
/ Cái

Code: 5102-021 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC REG LINEAR 9V 100MA TO92-3
2500 /Cái
/ Cái

Code: 5102-022 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC REG LINEAR 5V 100MA SOT89
2500 /Cái
/ Cái

Code: 5102-023 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
IC REG LINEAR 5V 100MA TO92
1500 /Cái
/ Cái

Code: 5102-024 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
IC REG MULT CONFIG INV ADJ TO220
8000 /Cái
/ Cái

Code: 5102-025 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC REG LINEAR 8V 1.5A TO220AB
3500 /Cái
/ Cái

Code: 5102-027 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
IC REG LIN POS ADJ 500MA TO252-3
3000 /Cái
/ Cái

Code: 5102-028 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
IC REG LINEAR POS ADJ 1.5A TO3
15000 /Cái
/ Cái

Code: 5102-030 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
0.8A Adjustable/Fixed Low Dropout Linear Regulator
3000 /Cái
/ Cái

Code: 5102-032 Liên hệ

Lưu xem sau

IC NGUỒN CÁCH LY

Sale 0%
Fixed input isolated & unregulated single output...
60000 /Cái
/ Cái

Code: 5103-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Fixed input isolated & unregulated single output...
52000 /Cái
/ Cái

Code: 5103-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Fixed input isolated & unregulated single output...
55000 /Cái
/ Cái

Code: 5103-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Fixed input isolated & unregulated single output...
40000 /Cái
/ Cái

Code: 5103-005 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Fixed input isolated & unregulated single output...
45000 /Cái
/ Cái

Code: 5103-009 Còn hàng

Lưu xem sau

IC NGUỒN KHÁC

Sale 0%
IC REG LINEAR 9V 1.5A TO220AB
3500 /Cái
/ Cái

Code: 5104-003 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
IC REG LINEAR 24V 1.5A TO220AB
4000 /Cái
/ Cái

Code: 5104-002 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
3500 /Cái
/ Cái

Code: 5104-001 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 5104-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
5000 /Cái
/ Cái

Code: 5104-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
96390 /Cái
/ Cái

Code: 5104-006 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
77300 /Cái
/ Cái

Code: 5104-007 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
7100 /Cái
/ Cái

Code: 5104-008 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
32200 /Cái
/ Cái

Code: 5104-009 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
32000 /Cái
/ Cái

Code: 5104-010 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
5000 /Cái
/ Cái

Code: 5104-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
4300 /Cái
/ Cái

Code: 5104-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
19000 /Cái
/ Cái

Code: 5104-013 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
4500 /Cái
/ Cái

Code: 5104-014 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
345000 /Cái
/ Cái

Code: 5104-015 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
14000 /Cái
/ Cái

Code: 5104-016 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
345000 /Cái
/ Cái

Code: 5104-017 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
12000 /Cái
/ Cái

Code: 5104-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
620000 /Cái
/ Cái

Code: 5104-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày