Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

IC BUCK BOOST

Sale 0%
IC REG BUCK 5V 3A TO263-5
12000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-049 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK ADJ 3A TO220-5
7000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-051 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK ADJ 3A TO263-5
12000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-050 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK 5V 3A TO220-5
12000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-048 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK 3.3V 3A TO263-5
7500 /Cái
/ Cái

Code: 5101-047 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK 3.3V 3A TO220-5
12000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-046 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK 12V 3A TO220-5
12000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-045 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK 12V 3A TO263-5
12000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-044 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK 5V 3A TO220-5
8000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-043 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG MULT CONFIG INV ADJ TO263
40000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-042 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG MULTI CONFIG ADJ 3A
45000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-041 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK 5V 3A TO263-5
11000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-040 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK ADJ 3A TO263-5
12000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-039 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK 5V 3A TO220-5
12000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-038 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK ADJ 3A TO220-5
12000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-037 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK 5V 1A 8-SOIC
35000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-036 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK 3.3V 1A TO263-5
6500 /Cái
/ Cái

Code: 5101-034 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK 5V 1A TO263-5
6500 /Cái
/ Cái

Code: 5101-033 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK 12V 1A TO263-5
6500 /Cái
/ Cái

Code: 5101-032 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK ADJ 1A TO263-5
6500 /Cái
/ Cái

Code: 5101-031 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK 3.3V 1A TO220-5
7000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-030 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK 5V 1A TO220-5
7000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-029 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK 12V 1A TO220-5
7000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-028 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK ADJ 1A TO220-5
7000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-027 Liên hệ

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày