Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU

IC BUCK BOOST Xem chi tiết

Sale 0%
IC REG MULTI CONFIG ADJ 5A TO263
18000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2A 150KHz 40V Buck DC to DC Converter
5000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2A 150KHz 40V Buck DC to DC Converter
5000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC REG BUCK ADJ 3A 8SOPWRPAD
25000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC REG BUCK ADJ 0.2A TSOT23-8
21000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC OFFLINE SWIT PWM OCP HV TO220
12000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC REG BUCK 5V 3A TO263-5
12000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC REG BUCK ADJ 1A SYNC 5TSOP
7000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày