MENU
Danh mục sản phẩm

IC BUCK BOOST

Sale 0%
IC REG BUCK 5V 3A TO263-5
12000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK ADJ 3A TO220-5
7000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK ADJ 3A TO263-5
12000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK 5V 3A TO220-5
12000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK 3.3V 3A TO263-5
7500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK 3.3V 3A TO220-5
12000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK 12V 3A TO220-5
12000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK 12V 3A TO263-5
12000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK 5V 3A TO220-5
8000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG MULT CONFIG INV ADJ TO263
40000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG MULTI CONFIG ADJ 3A
45000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK 5V 3A TO263-5
11000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK ADJ 3A TO263-5
12000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK 5V 3A TO220-5
12000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK ADJ 3A TO220-5
12000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK 5V 1A 8-SOIC
35000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK 3.3V 1A TO263-5
6500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK 5V 1A TO263-5
6500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK 12V 1A TO263-5
6500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK ADJ 1A TO263-5
6500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK 3.3V 1A TO220-5
7000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK 5V 1A TO220-5
7000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK 12V 1A TO220-5
7000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK ADJ 1A TO220-5
7000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Thương hiệu nổi bật