Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

IC BUCK BOOST

Sale 0%
IC REG MULTI CONFIG ADJ 5A TO263
18000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2A 150KHz 40V Buck DC to DC Converter
5000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2A 150KHz 40V Buck DC to DC Converter
5000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC REG BUCK ADJ 3A 8SOPWRPAD
25000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC REG BUCK ADJ 0.2A TSOT23-8
21000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC OFFLINE SWIT PWM OCP HV TO220
12000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC REG BUCK 5V 3A TO263-5
12000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC REG BUCK ADJ 1A SYNC 5TSOP
7000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Step−Up/Down/Inverting Switching
6000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
5A 180KHz 36V Buck DC to DC Converter
18000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC REG BUCK ADJ 2A SYNC
7000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Inverting DC/DC converter 4A
21000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2A 150KHz 40V Buck DC to DC Converter
5000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC OFFLINE SWIT PROG OVP TO220
15000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC REG BUCK ADJ 5A
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 5101-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC REG BUCK ADJ 3A
11000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
23V, 3A, 340KHz Synchronous Step-Down DC/DC...
5000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-021 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3-A, 28-V Input, Step Down DC-DC Converter
15000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-023 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2A,16V,1MHZ,SYNCHRONOUS STEP-DOW
4000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-024 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
8A 180KHz 40V Buck DC to DC Converter
21000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-025 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC SWIT PWM CM OVP UVLO HV TO220
14000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-026 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC REG BUCK ADJ 1A TO220-5
7000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-027 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC REG BUCK 12V 1A TO220-5
7000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-028 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC REG BUCK 5V 1A TO220-5
7000 /Cái
/ Cái

Code: 5101-029 Liên hệ

Lưu xem sau
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày