Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

IC BUCK BOOST

Sale 0%
IC REG BUCK 5V 3A TO263-5
12000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5101-049

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK ADJ 3A TO220-5
7000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 5101-051

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK ADJ 3A TO263-5
12000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5101-050

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK 5V 3A TO220-5
12000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5101-048

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK 3.3V 3A TO263-5
7500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5101-047

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK 3.3V 3A TO220-5
12000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5101-046

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK 12V 3A TO220-5
12000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5101-045

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK 12V 3A TO263-5
12000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5101-044

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK 5V 3A TO220-5
8000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5101-043

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG MULT CONFIG INV ADJ TO263
40000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5101-042

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG MULTI CONFIG ADJ 3A
45000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5101-041

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK 5V 3A TO263-5
11000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5101-040

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK ADJ 3A TO263-5
12000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5101-039

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK 5V 3A TO220-5
12000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5101-038

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK ADJ 3A TO220-5
12000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5101-037

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK 5V 1A 8-SOIC
35000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5101-036

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK 3.3V 1A TO263-5
6500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5101-034

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK 5V 1A TO263-5
6500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5101-033

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK 12V 1A TO263-5
6500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5101-032

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK ADJ 1A TO263-5
6500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5101-031

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK 3.3V 1A TO220-5
7000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5101-030

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK 5V 1A TO220-5
7000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5101-029

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK 12V 1A TO220-5
7000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5101-028

Chi tiết sp
Sale 0%
IC REG BUCK ADJ 1A TO220-5
7000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5101-027

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày