Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

BJT Transistors PNP

Sale 0%
TRANS PNP 45V 0.1A TO-92
300 /Cái
/ Cái

Code: 1702-020 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1702-032 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
TRANS PNP 25V 1.5A TO-92
400 /Cái
/ Cái

Code: 1702-021 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
PNP Transistor 50V 150mA
300 /Cái
/ Cái

Code: 1702-023 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
400 /Cái
/ Cái

Code: 1702-030 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
45 V, 500 mA PNP general-purpose transistors
500 /Cái
/ Cái

Code: 1702-009 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
PNP Transistor 50V 150mA 400mW
260 /Cái
/ Cái

Code: 1702-022 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
TRANS PNP 100V 3A TO-220
4500 /Cái
/ Cái

Code: 1702-014 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
400 /Cái
/ Cái

Code: 1702-029 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
12000 /Cái
/ Cái

Code: 1702-031 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
6000 /Cái
/ Cái

Code: 1702-042 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
PNP Power Transistor 100V, 6A, 65W
3500 /Cái
/ Cái

Code: 1702-005 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
400 /Cái
/ Cái

Code: 1702-034 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
400 /Cái
/ Cái

Code: 1702-036 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
400 /Cái
/ Cái

Code: 1701-068 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
400 /Cái
/ Cái

Code: 1702-035 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
400 /Cái
/ Cái

Code: 1702-037 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
820 /Cái
/ Cái

Code: 1702-040 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
TRANSISTOR PNP -60V -0.6A TO-39
29000 /Cái
/ Cái

Code: 1702-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
TRANS SS PNP 40V 200MA SOT23
500 /Cái
/ Cái

Code: 1702-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Bipolar (BJT) Transistor PNP 40V 600mA 200MHz...
29000 /Cái
/ Cái

Code: 1702-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
PNP Power Darlington transistors 60V 5A
4000 /Cái
/ Cái

Code: 1702-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
TRANS PNP LP 100MA 45V SOT23
500 /Cái
/ Cái

Code: 1702-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
TRANSISTOR PNP GP 40V TO92
800 /Cái
/ Cái

Code: 1702-007 Liên hệ

Lưu xem sau
12
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày