MENU

cửa hàng

Danh mục sản phẩm

TVS - Varistors, MOVs

Sale 0%
Metal Oxide Varistors 680V 600pF 14mm
12000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Varistors 1250pF 33volts 10%
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Varistors 470volts 14mm
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Varistors 620volts 20mm
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Varistors 1300pF 39volts 10%
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Varistors 910volts 20mm
5000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
VARISTOR 423V 4.5KA DISC 14MM
5500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Varistors 47volts 14mm
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Varistors 370pF 270volts 10%
5000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Varistors 130pF 750volts 10%
5000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Varistors 7D471K AC 300V
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Varistor 73.8V 6.5KA DISC 20MM
18000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Thương hiệu nổi bật
Hỗ trợ

NV kinh doanh

0979466469

NV kỹ thuật

0899909838

Admin Diễn đàn

0899909838

Hỗ trợ online
Thời gian làm việc
8:00-17:30
  • Hỗ trợ ( 0979 466 469 )
  • Chát Zal với NV kinh doanh Chát Skype với NV kinh doanh NV kinh doanh trên Facebook NV kinh doanh
  • Chát Zal với NV kỹ thuật Chát Skype với NV kỹ thuật NV kỹ thuật trên Facebook NV kỹ thuật
  • Chát Zal với Admin Diễn đàn Chát Skype với Admin Diễn đàn Admin Diễn đàn trên Facebook Admin Diễn đàn
Hỗ trợ mua hàng
<meta name="p:domain_verify" content="04163e860cf6a852902b1bc36020a27b"/>