Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

TVS - Varistors, MOVs

Sale 0%
Varistor 73.8V 6.5KA DISC 20MM
18000 /Cái
/ Cái

Code: 1605-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Varistors 7D471K AC 300V
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1605-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Varistors 130pF 750volts 10%
5000 /Cái
/ Cái

Code: 1605-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Varistors 370pF 270volts 10%
5000 /Cái
/ Cái

Code: 1605-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Varistors 47volts 14mm
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1605-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
VARISTOR 423V 4.5KA DISC 14MM
5500 /Cái
/ Cái

Code: 1605-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Varistors 910volts 20mm
5000 /Cái
/ Cái

Code: 1605-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Varistors 1300pF 39volts 10%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1605-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Varistors 620volts 20mm
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1605-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Varistors 470volts 14mm
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1605-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Varistors 1250pF 33volts 10%
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1605-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Metal Oxide Varistors 680V 600pF 14mm
12000 /Cái
/ Cái

Code: 1605-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày