Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

TVS - Varistors, MOVs

Sale 0%
Metal Oxide Varistors 680V 600pF 14mm
12000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1605-012

Chi tiết sp
Sale 0%
Varistors 1250pF 33volts 10%
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1605-011

Chi tiết sp
Sale 0%
Varistors 470volts 14mm
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1605-010

Chi tiết sp
Sale 0%
Varistors 620volts 20mm
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1605-009

Chi tiết sp
Sale 0%
Varistors 1300pF 39volts 10%
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1605-008

Chi tiết sp
Sale 0%
Varistors 910volts 20mm
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1605-007

Chi tiết sp
Sale 0%
VARISTOR 423V 4.5KA DISC 14MM
5500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1605-006

Chi tiết sp
Sale 0%
Varistors 47volts 14mm
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1605-005

Chi tiết sp
Sale 0%
Varistors 370pF 270volts 10%
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1605-004

Chi tiết sp
Sale 0%
Varistors 130pF 750volts 10%
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1605-003

Chi tiết sp
Sale 0%
Varistors 7D471K AC 300V
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1605-002

Chi tiết sp
Sale 0%
Varistor 73.8V 6.5KA DISC 20MM
18000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1605-001

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày