MENU

Thanh toán dịch vụ

Lưu ý: Bạn cần đăng ký Internet-Banking hoặc dịch vụ thanh toán trực tuyến tại ngân hàng trước khi thực hiện.

Ghi chú: Khi quý khách điền đầy đủ thông tin, chúng tôi chuyển thông tin này qua ngân hàng mà Quý Khách đăng ký. Do chúng tôi không lưu bất kỳ thông tin cá nhân như tài khoản, thẻ của khách hàng. Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách để xác nhận khi chúng tôi nhận được thông báo từ ngân hàng thành toán này thành công.

Quý khách cũng có thể chuyển khoản trực tiếp qua số tài khoản ngân hàng sau: Lưu ý ở phần ghi chú Quý Khách vui lòng ghi số điện thoại của mình để chúng tôi tiện liên lạc.

Tài khoản ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Vpbank:

Chủ tài khoản: Phạm Ngọc Thưởng.

Số tài khoản: 137 551 427

Chi nhánh: Hồ Chí Minh, chi nhánh Thủ Đức.

 

 

 
Hỗ trợ liên kết
0979466469
0899909838
0938128290
0899909838
Khiếu nại: 0964238397
0979466469

Hotline: 0979 466 469

Thương hiệu nổi bật