Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU

DB, D-sub Connectors Xem chi tiết

Sale 0%
Cổng DB9 loại Female hàn PCB
3000 /Cái
/ Cái

Code: 3527-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Cổng DB9 loại Male hàn PCB
3000 /Cái
/ Cái

Code: 3527-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Cổng DB9 loại Male nối dây, không vỏ
4500 /Cái
/ Cái

Code: 3527-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Cổng DB9 loại Male hàn dây, không vỏ
2500 /Cái
/ Cái

Code: 3527-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Cổng DB9 loại Female hàn dây, không vỏ
2500 /Cái
/ Cái

Code: 3527-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Vỏ nhựa RS232 DB9/DE9
2000 /Cái
/ Cái

Code: 3527-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Cổng DB9 loại Female nối dây, không vỏ
4500 /Cái
/ Cái

Code: 3527-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
DB9 connector với ghim bấm dây đực - cái
10000 /Cái
/ Cái

Code: 3527-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày