Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Module Chuyển Đổi Tín Hiệu ADC

Sale 0%
120000 /Cái
/ Cái

Code: 6018-001 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
60000 /Cái
/ Cái

Code: 6018-002 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
14000 /Cái
/ Cái

Code: 6018-003 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Nguyên bộ
350000 /Bộ
/ Bộ

Code: 6115-011 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Nguyên bộ
350000 /Bộ
/ Bộ

Code: 6115-012 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Nguyên bộ
350000 /Bộ
/ Bộ

Code: M-6115-013 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
Nguyên bộ
350000 /Bộ
/ Bộ

Code: 6115-014 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Nguyên bộ
350000 /Bộ
/ Bộ

Code: 6115-015 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Nguyên bộ
350000 /Bộ
/ Bộ

Code: 6115-016 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Nguyên bộ
350000 /Bộ
/ Bộ

Code: 6115-017 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Nguyên bộ
150000 /Bộ
Liên hệ / Bộ

Code: M-6115-018 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
Nguyên bộ
350000 /Bộ
/ Bộ

Code: 6115-019 Liên hệ

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày