Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Diode Chỉnh Lưu

Sale 0%
Rectifiers 200V 1A
9000 /Cái
/ Cái

Code: 2001-033 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Rectifiers 400V 1A Standard
6700 /Cái
/ Cái

Code: 2001-051 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Rectifiers 300V 1A Standard
6700 /Cái
/ Cái

Code: 2001-049 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
4000 /Cái
/ Cái

Code: 2001-037 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
1A 1000V Rectifier Diodes
200 /Cái
/ Cái

Code: 2001-013 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Diodes - General Purpose, Power, Switching 200V...
8800 /Cái
/ Cái

Code: 2001-052 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Diodes - General Purpose, Power, Switching 100V...
4200 /Cái
/ Cái

Code: 2001-048 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
5300 /Cái
/ Cái

Code: 2001-044 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
8600 /Cái
/ Cái

Code: 2001-047 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
2300 /Cái
/ Cái

Code: 2001-040 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
DIODE SMALL SIG 100V 200MA SOD80
400 /Cái
/ Cái

Code: 2001-012 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
DIODE GP 1A 1000V DO-204AL
400 /Cái
/ Cái

Code: 2001-015 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
4900 /Cái
/ Cái

Code: 2001-030 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
2600 /Cái
/ Cái

Code: 2001-045 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
13200 /Cái
/ Cái

Code: 2001-043 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
DIODE GEN PURP 50V 1A DO41
400 /Cái
/ Cái

Code: 2001-007 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
STANDARD DIODE, 1A, 400V, DO-41
348 /Cái
/ Cái

Code: 2001-020 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
DIODE GEN PURP 1000V 3A DO-201AD
900 /Cái
/ Cái

Code: 2001-016 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Diode Switch, VRRM = 100 V, VF = max. 1000 mV at...
300 /Cái
/ Cái

Code: 2001-021 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
29000 /Cái
/ Cái

Code: 2001-042 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Rectifiers 1.0A 600V
300 /Cái
/ Cái

Code: 2001-003 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
11000 /Cái
/ Cái

Code: 2001-036 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
11500 /Cái
/ Cái

Code: 2001-039 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
1800 /Cái
/ Cái

Code: 2001-026 Còn hàng

Lưu xem sau

Diode Cầu

Sale 0%
DIODE BRIDGE 600V 2A KBP
2500 /Cái
/ Cái

Code: 2002-017 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
1400 /Cái
/ Cái

Code: 2002-027 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
RECTIFIER BRIDGE 1A 1000V DB-1
2500 /Cái
/ Cái

Code: 2002-002 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
BRIDGE DIODE GPP 50A 1000V KBPC
30000 /Cái
/ Cái

Code: M-2002-005 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
5000 /Cái
/ Cái

Code: 2002-026 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
BRIDGE DIODE 3A 1000V GPP KBP
5500 /Cái
/ Cái

Code: 2002-008 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
DIODE BRIDGE 600V 2A KBP
2500 /Cái
/ Cái

Code: 2002-031 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
RECT BRIDGE GPP 2A 1000V WOG
2500 /Cái
/ Cái

Code: 2002-018 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
DIODE 1PH 25A 800V GBPC-W
95000 /Cái
/ Cái

Code: 2002-025 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
RECT BRIDGE GPP 1000V 25A GBJ
14000 /Cái
/ Cái

Code: 2002-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
RECTIFIER BRIDGE 1.5A 800V RB-15
2200 /Cái
/ Cái

Code: 2002-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
RECTIFIER BRIDGE 25A 1000V KBPC
22000 /Cái
/ Cái

Code: 2002-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
DIODE BRIDGE 0.5A 800V 4-SOIC
2000 /Cái
/ Cái

Code: 2002-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC RECT BRIDGE 0.5A 600V 4SOIC
2000 /Cái
/ Cái

Code: 2002-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
MOD BRIDGE 1PH 6A D-72
5000 /Cái
/ Cái

Code: 2002-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
RECTIFIER BRIDGE 200V 1.5A DF-S
4000 /Cái
/ Cái

Code: 2002-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
RECTIFIER BRIDGE 4A 600V KBL
5500 /Cái
/ Cái

Code: 2002-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
BRIDGE DIODE 50A 1000V BR
26000 /Cái
/ Cái

Code: 2002-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
RECT BRIDGE 1-PH 1200V 35A GBPCA
79000 /Cái
/ Cái

Code: 2002-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
RECT BRIDGE 3-PHA 1000V 35A D63
389000 /Cái
/ Cái

Code: 2002-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
RECTIFIER BRIDGE 1600V 25A D-63
398000 /Cái
/ Cái

Code: 2002-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
BRIDGE DIODE GPP 35A 1000V KBPC
16000 /Cái
/ Cái

Code: 2002-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
BRIDGE RECT 1A 1KV DBS
2500 /Cái
/ Cái

Code: 2002-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
DIODE BRIDGE 600V 2A KBPM
14000 /Cái
/ Cái

Code: 2002-020 Liên hệ

Lưu xem sau
12

Diode Zener

Sale 0%
Zener Diodes 12V 5W
10400 /Cái
/ Cái

Code: 2003-042 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
5300 /Cái
/ Cái

Code: 2003-041 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Zener Diodes 6.2V 5W
11500 /Cái
/ Cái

Code: 2003-046 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Zener Voltage 9.1V, 1W, 28mA
500 /Cái
/ Cái

Code: 2003-001 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
1200 /
/

Code: 2003-999 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Zener Diodes 1W 10V
8600 /Cái
/ Cái

Code: 2003-043 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
  Zener diode 12V
600 /Cái
/ Cái

Code: 2003-032 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Diode Zener 5.1V 500MW SMD TZM5V1
600 /Cái
/ Cái

Code: 2003-118 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Zener Diodes 5.0W 5.1V
13200 /Cái
/ Cái

Code: 2003-045 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Zener Diodes 1.0W 5.1V
11000 /Cái
/ Cái

Code: 2003-044 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
750 /Cái
1500 / Cái

Code: 2001-060 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
DIODE ZENER 5.6V 350MW SOT23-3
1000 /Cái
/ Cái

Code: 2003-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
DIODE ZENER 15V 350MW SOT23-3
1000 /Cái
/ Cái

Code: 2003-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Zener Voltage 24V, 1W
300 /Cái
/ Cái

Code: 2003-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
DIODE ZENER 18V 500MW DO35
1000 /Cái
/ Cái

Code: 2003-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
DIODE ZENER 5.6V 500MW DO35
1000 /Cái
/ Cái

Code: 2003-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Zener Voltage 18V, 1W
750 /Cái
/ Cái

Code: 2003-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Zener Voltage 13V, 1W, 19mA
750 /Cái
/ Cái

Code: 2003-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
1000 /Cái
/ Cái

Code: 2003-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
1000 /Cái
/ Cái

Code: 2003-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
1000 /Cái
/ Cái

Code: 2003-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
190 /Cái
/ Cái

Code: 2003-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
190 /Cái
/ Cái

Code: 2003-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
1000 /Cái
/ Cái

Code: 2003-014 Liên hệ

Lưu xem sau

Diode Schottky, Diode Xung

Sale 0%
800 /Cái
/ Cái

Code: 2005-026 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
2200 /Cái
/ Cái

Code: 2005-031 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
1500 /Cái
/ Cái

Code: 2005-027 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 40V 2A DO214AA
1200 /Cái
/ Cái

Code: 2005-023 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
1200 /Cái
/ Cái

Code: 2005-025 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Schottky Diodes & Rectifiers SCHOTTKY 30V DUAL
4900 /Cái
/ Cái

Code: 2005-029 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Schottky Diodes & Rectifiers 5a/60V Rectifier...
11500 /Cái
/ Cái

Code: 2005-030 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 40V 1A SOD123
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 2005-033 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 40V 3A SMC
1500 /Cái
/ Cái

Code: 2005-008 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
FAST RECOVERY RECTIFIER DIODES
3000 /Cái
/ Cái

Code: 2005-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
DIODE GEN PURP 400V 3A DO201AD
3000 /Cái
/ Cái

Code: 2005-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
  SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
1800 /Cái
/ Cái

Code: 2005-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
DIODE ARRAY SCHOTTKY 200V TO220
15000 /Cái
/ Cái

Code: 2005-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
1800 /Cái
/ Cái

Code: 2005-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3.0A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
3000 /Cái
/ Cái

Code: 2005-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 60V 2A DO214AA
1200 /Cái
/ Cái

Code: 2005-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 60V 3A SMB
1200 /Cái
/ Cái

Code: 2005-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 40V 1A DO41
600 /Cái
/ Cái

Code: 2005-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 60V 3A SMC
2000 /Cái
/ Cái

Code: 2005-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 60V 5A SMC
7000 /Cái
/ Cái

Code: 2005-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 40V 5A DO214AB
6000 /Cái
/ Cái

Code: 2005-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 40V 1A SMB
1000 /Cái
/ Cái

Code: 2005-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 20V 4A SMC
4000 /Cái
/ Cái

Code: 2005-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 30V 200MA DO34
1300 /Cái
/ Cái

Code: 2005-016 Liên hệ

Lưu xem sau
12

Diode TVS

Sale 0%
STANDARD CAPACITANCE TVS ARRAY
2000 /Cái
/ Cái

Code: 2006-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
TVS DIODE 12V 19.9V DO214AA
2000 /Cái
/ Cái

Code: 2006-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
TVS DIODE 15.3V 25.2V DO214AB
5000 /Cái
/ Cái

Code: 2006-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
TVS DIODE 36V 58.1V DO214AC
7000 /Cái
/ Cái

Code: 2006-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
TVS DIODE 5.8V 10.5V AXIAL
8500 /Cái
/ Cái

Code: 2006-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
TVS DIODE 5V 12.5V SC70-6
3500 /Cái
/ Cái

Code: 2006-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
TVS ARRAY ESD 14CH 30V 16-SOIC
65000 /Cái
/ Cái

Code: 2006-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
TVS DIODE 45V 72.7V DO214AC
7000 /Cái
/ Cái

Code: 2006-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
TVS DIODE 10.2V 16.7V DO201
5500 /Cái
/ Cái

Code: 2006-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
TVS DIODE 5V 9.2V DO214AC
7000 /Cái
/ Cái

Code: 2006-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
TVS DIODE 18V 29.2V SMA
7000 /Cái
/ Cái

Code: 2006-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
TVS DIODE 23.1V 48.3V SMB
2000 /Cái
/ Cái

Code: 2006-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
TVS DIODE 5V 17V 6UQFN
65000 /Cái
/ Cái

Code: 2006-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
5000 /Cái
/ Cái

Code: 2006-014 Liên hệ

Lưu xem sau

Bịch, Hộp Diodes Tổng Hợp

Sale 0%
140000 /Hộp
/ Hộp

Code: M-2007-001 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
120000 /Túi
/ Túi

Code: M-2007-003 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
65000 /Bịch
/ Bịch

Code: 2007-005 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
120000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-2007-004 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
150000 /Hộp
Liên hệ / Hộp

Code: M-2007-002 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
180000 /Bịch
/ Bịch

Code: 2007-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
160000 /Bịch
/ Bịch

Code: 2007-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
190000 /Bịch
Liên hệ / Bịch

Code: M-2007-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
170000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-2007-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày