Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Diode Chỉnh Lưu

Sale 0%
Voltage Range 800V, Current 5A
1200 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2001-002

Chi tiết sp
Sale 0%
16.0 Ampere Heatsink Doubler Tandem Ultra Fast...
22000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2001-001

Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE SWITCH 75V 200MW SOD323
900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2001-025

Chi tiết sp
Sale 0%
Rectifier Diode, Stud; 100 A; 15 mA (Max.); 1750...
1150000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2001-024

Chi tiết sp
Sale 0%
Diode công suất, 300A, 800V
329000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2001-023

Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE HYPER 600V 8A TO-220AC
20000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2001-022

Chi tiết sp
Sale 0%
Diode Switch, VRRM = 100 V, VF = max. 1000 mV at...
300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2001-021

Chi tiết sp
Sale 0%
STANDARD DIODE, 1A, 400V, DO-41
348 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 2001-020

Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE GEN PURP 3A 100V DO-201AD
1500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2001-019

Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE GEN PURP 3A 200V DO-201AD
1600 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2001-018

Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE GEN PURP 400V 3A DO-201AD
3500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2001-017

Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE GEN PURP 1000V 3A DO-201AD
900 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 2001-016

Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE GP 1A 1000V DO-204AL
400 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 2001-015

Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE FRED 600V 60A TO-247AD
49000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2001-014

Chi tiết sp
Sale 0%
1A 1000V Rectifier Diodes
200 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 2001-013

Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE SMALL SIG 100V 200MA SOD80
400 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 2001-012

Chi tiết sp
Sale 0%
Diodes - General Purpose, Power, Switching 100...
3500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2001-011

Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE FAST REC 400V 3A DO201AD
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2001-010

Chi tiết sp
Sale 0%
6A10 6A 1000V Power Diode
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2001-009

Chi tiết sp
Sale 0%
Diode 3A 400V, DO201 MIC
1900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2001-008

Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE GEN PURP 50V 1A DO41
400 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 2001-007

Chi tiết sp
Sale 0%
Rectifiers Silicon Rectifier R6,10A,1000V
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2001-006

Chi tiết sp
Sale 0%
2AMP PASSIVATED DIODES
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2001-005

Chi tiết sp
Sale 0%
Diode 2A 100V, DO15 MIC
3500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2001-004

Chi tiết sp

Diode Cầu

Sale 0%
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2002-026

Chi tiết sp
Sale 0%
1400 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 2002-027

Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE GPP 1A 50V DIP
9500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2002-024

Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE 1PH 25A 800V GBPC-W
95000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 2002-025

Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE GPP 1A 1000V 4SMD
9500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2002-023

Chi tiết sp
Sale 0%
BRIDGE DIODE GPP 35A 600V KBPC
25000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2002-022

Chi tiết sp
Sale 0%
Power Bridge Rectifiers
79000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2002-021

Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE BRIDGE 600V 2A KBPM
14000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2002-020

Chi tiết sp
Sale 0%
BRIDGE RECT 1A 1KV DBS
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2002-019

Chi tiết sp
Sale 0%
RECT BRIDGE GPP 2A 1000V WOG
2500 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 2002-018

Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE BRIDGE 600V 2A KBP
2500 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 2002-017

Chi tiết sp
Sale 0%
BRIDGE DIODE GPP 35A 1000V KBPC
16000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2002-016

Chi tiết sp
Sale 0%
RECTIFIER BRIDGE 1600V 25A D-63
398000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2002-015

Chi tiết sp
Sale 0%
RECT BRIDGE 3-PHA 1000V 35A D63
389000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2002-014

Chi tiết sp
Sale 0%
RECT BRIDGE 1-PH 1200V 35A GBPCA
79000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2002-013

Chi tiết sp
Sale 0%
BRIDGE DIODE 50A 1000V BR
26000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2002-012

Chi tiết sp
Sale 0%
RECTIFIER BRIDGE 4A 600V KBL
5500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2002-011

Chi tiết sp
Sale 0%
MOD BRIDGE 1PH 6A D-72
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2002-009

Chi tiết sp
Sale 0%
BRIDGE DIODE 3A 1000V GPP KBP
5500 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 2002-008

Chi tiết sp
Sale 0%
IC RECT BRIDGE 0.5A 600V 4SOIC
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2002-007

Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE BRIDGE 0.5A 800V 4-SOIC
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2002-006

Chi tiết sp
Sale 0%
BRIDGE DIODE GPP 50A 1000V KBPC
30000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 2002-005

Chi tiết sp
Sale 0%
RECTIFIER BRIDGE 25A 1000V KBPC
22000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2002-004

Chi tiết sp
Sale 0%
RECT BRIDGE GPP 1000V 25A GBJ
14000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2002-001

Chi tiết sp
12

Diode Zener

Sale 0%
Diode Zener BZX55C 4V7
500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2003-051

Chi tiết sp
Sale 0%
500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2003-056

Chi tiết sp
Sale 0%
500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2003-055

Chi tiết sp
Sale 0%
500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2003-054

Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE ZENER 750MV 500MW
600 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2003-063

Chi tiết sp
Sale 0%
750 /CáiCòn hàng
1500 / Cái

code: 2001-060

Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE ZENER 5.1V 500MW SOD123
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2003-027

Chi tiết sp
Sale 0%
  Zener diode
300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2003-031

Chi tiết sp
Sale 0%
  Zener diode
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2003-030

Chi tiết sp
Sale 0%
  Zener diode
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2003-029

Chi tiết sp
Sale 0%
 Zener diode
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2003-028

Chi tiết sp
Sale 0%
 SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2003-026

Chi tiết sp
Sale 0%
 SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2003-025

Chi tiết sp
Sale 0%
 SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES
190 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2003-024

Chi tiết sp
Sale 0%
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2003-022

Chi tiết sp
Sale 0%
SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES 
190 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2003-023

Chi tiết sp
Sale 0%
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2003-021

Chi tiết sp
Sale 0%
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2003-020

Chi tiết sp
Sale 0%
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2003-019

Chi tiết sp
Sale 0%
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2003-018

Chi tiết sp
Sale 0%
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2003-017

Chi tiết sp
Sale 0%
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2003-016

Chi tiết sp
Sale 0%
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2003-015

Chi tiết sp
Sale 0%
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2003-014

Chi tiết sp

Diode Schottky, Diode Xung

Sale 0%
1200 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 2005-025

Chi tiết sp
Sale 0%
1500 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 2005-027

Chi tiết sp
Sale 0%
800 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 2005-026

Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 40V 4A SMC
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2005-024

Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 40V 1A SMA
900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2005-022

Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 40V 2A DO214AA
1200 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2005-023

Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 40V 3A DO201AD
2300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2005-021

Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 60V 3A DO201AD
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2005-020

Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 50V 3A DO201AD
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2005-019

Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 60V 3A SMC
Liên hệ /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2005-018

Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 40V 3A DO201AD
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2005-017

Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 20V 4A SMC
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2005-015

Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 30V 200MA DO34
1300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2005-016

Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 40V 1A SMB
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2005-014

Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 40V 5A DO214AB
6000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2005-013

Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 60V 5A SMC
7000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2005-012

Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 60V 3A SMC
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2005-011

Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 40V 1A DO41
600 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2005-010

Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 40V 3A SMC
1500 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 2005-008

Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 60V 3A SMB
1200 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2005-009

Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 60V 2A DO214AA
1200 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2005-007

Chi tiết sp
Sale 0%
3.0A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2005-006

Chi tiết sp
Sale 0%
Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
1800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2005-005

Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE ARRAY SCHOTTKY 200V TO220
15000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2005-004

Chi tiết sp
12

Diode TVS

Sale 0%
STANDARD CAPACITANCE TVS ARRAY
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2006-001

Chi tiết sp
Sale 0%
TVS DIODE 12V 19.9V DO214AA
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2006-002

Chi tiết sp
Sale 0%
TVS DIODE 15.3V 25.2V DO214AB
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2006-003

Chi tiết sp
Sale 0%
TVS DIODE 36V 58.1V DO214AC
7000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2006-004

Chi tiết sp
Sale 0%
TVS DIODE 5.8V 10.5V AXIAL
8500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2006-005

Chi tiết sp
Sale 0%
TVS DIODE 5V 12.5V SC70-6
3500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2006-006

Chi tiết sp
Sale 0%
TVS ARRAY ESD 14CH 30V 16-SOIC
65000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2006-007

Chi tiết sp
Sale 0%
TVS DIODE 45V 72.7V DO214AC
7000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2006-008

Chi tiết sp
Sale 0%
TVS DIODE 10.2V 16.7V DO201
5500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2006-009

Chi tiết sp
Sale 0%
TVS DIODE 5V 9.2V DO214AC
7000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2006-010

Chi tiết sp
Sale 0%
TVS DIODE 18V 29.2V SMA
7000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2006-011

Chi tiết sp
Sale 0%
TVS DIODE 23.1V 48.3V SMB
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2006-012

Chi tiết sp
Sale 0%
TVS DIODE 5V 17V 6UQFN
65000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2006-013

Chi tiết sp
Sale 0%
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2006-014

Chi tiết sp

Bịch, Hộp Diodes Tổng Hợp

Sale 0%
140000 /HộpCòn hàng
Liên hệ / Hộp

code: M-2007-001

Chi tiết sp
Sale 0%
150000 /HộpCòn hàng
Liên hệ / Hộp

code: M-2007-002

Chi tiết sp
Sale 0%
120000 /TúiCòn hàng
Liên hệ / Túi

code: M-2007-003

Chi tiết sp
Sale 0%
120000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-2007-004

Chi tiết sp
Sale 0%
65000 /BịchCòn hàng
/ Bịch

code: 2007-005

Chi tiết sp
Sale 0%
180000 /BịchLiên hệ
/ Bịch

code: 2007-006

Chi tiết sp
Sale 0%
160000 /BịchLiên hệ
/ Bịch

code: 2007-007

Chi tiết sp
Sale 0%
190000 /BịchCòn hàng
Liên hệ / Bịch

code: M-2007-008

Chi tiết sp
Sale 0%
170000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-2007-009

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày