MENU

cửa hàng

Danh mục sản phẩm

Diode Chỉnh Lưu

Sale 0%
Voltage Range 800V, Current 5A
1200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
16.0 Ampere Heatsink Doubler Tandem Ultra Fast...
22000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE SWITCH 75V 200MW SOD323
900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Rectifier Diode, Stud; 100 A; 15 mA (Max.); 1750...
1150000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Diode công suất, 300A, 800V
329000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE HYPER 600V 8A TO-220AC
20000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Diode Switch, VRRM = 100 V, VF = max. 1000 mV at...
300 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
STANDARD DIODE, 1A, 400V, DO-41
348 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE GEN PURP 3A 100V DO-201AD
1500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE GEN PURP 3A 200V DO-201AD
1600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE GEN PURP 400V 3A DO-201AD
3500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE GEN PURP 1000V 3A DO-201AD
900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE GP 1A 1000V DO-204AL
2000 / Gói (5con)Còn hàng
/ Gói (5con)
Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE FRED 600V 60A TO-247AD
49000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1A 1000V Rectifier Diodes
2000 / Gói (5con)Liên hệ
/ Gói (5con)
Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE SMALL SIG 100V 200MA SOD80
400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Diodes - General Purpose, Power, Switching 100...
3500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE FAST REC 400V 3A DO201AD
5000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
6A10 6A 1000V Power Diode
4000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Diode 3A 400V, DO201 MIC
1900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE GEN PURP 50V 1A DO41
2000 / Gói (5con)Còn hàng
/ Gói (5con)
Chi tiết sp
Sale 0%
Rectifiers Silicon Rectifier R6,10A,1000V
5000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2AMP PASSIVATED DIODES
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Diode 2A 100V, DO15 MIC
3500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

Diode Cầu

Sale 0%
5000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1400 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE GPP 1A 50V DIP
9500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE 1PH 25A 800V GBPC-W
95000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE GPP 1A 1000V 4SMD
9500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
BRIDGE DIODE GPP 35A 600V KBPC
25000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Power Bridge Rectifiers
79000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE BRIDGE 600V 2A KBPM
14000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
BRIDGE RECT 1A 1KV DBS
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
RECT BRIDGE GPP 2A 1000V WOG
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE BRIDGE 600V 2A KBP
2500 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
BRIDGE DIODE GPP 35A 1000V KBPC
16000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
RECTIFIER BRIDGE 1600V 25A D-63
398000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
RECT BRIDGE 3-PHA 1000V 35A D63
389000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
RECT BRIDGE 1-PH 1200V 35A GBPCA
79000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
BRIDGE DIODE 50A 1000V BR
26000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
RECTIFIER BRIDGE 4A 600V KBL
5500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
MOD BRIDGE 1PH 6A D-72
5000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
BRIDGE DIODE 3A 1000V GPP KBP
5500 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC RECT BRIDGE 0.5A 600V 4SOIC
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE BRIDGE 0.5A 800V 4-SOIC
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
BRIDGE DIODE GPP 50A 1000V KBPC
30000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
RECTIFIER BRIDGE 25A 1000V KBPC
22000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
RECT BRIDGE GPP 1000V 25A GBJ
14000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
12

Diode Zener

Sale 0%
DIODE ZENER 5.1V 500MW SOD123
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
  Zener diode
300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
  Zener diode
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
  Zener diode
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
 Zener diode
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
 SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
 SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
 SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES 
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Zener Voltage 13V, 1W, 19mA
300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
12

Diode Schottky, Diode Xung

Sale 0%
1200 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1500 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
800 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 40V 4A SMC
4000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 40V 1A SMA
900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 40V 2A DO214AA
1200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 40V 3A DO201AD
2300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 60V 3A DO201AD
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 50V 3A DO201AD
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 60V 3A SMC
Liên hệ / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 40V 3A DO201AD
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 20V 4A SMC
4000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 30V 200MA DO34
1300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 40V 1A SMB
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 40V 5A DO214AB
6000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 60V 5A SMC
7000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 60V 3A SMC
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 40V 1A DO41
1300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 40V 3A SMC
1500 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 60V 3A SMB
1200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 60V 2A DO214AA
1200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
3.0A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
1800 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE ARRAY SCHOTTKY 200V TO220
15000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
12

Diode TVS

Sale 0%
STANDARD CAPACITANCE TVS ARRAY
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
TVS DIODE 12V 19.9V DO214AA
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
TVS DIODE 15.3V 25.2V DO214AB
5000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
TVS DIODE 36V 58.1V DO214AC
7000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
TVS DIODE 5.8V 10.5V AXIAL
8500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
TVS DIODE 5V 12.5V SC70-6
3500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
TVS ARRAY ESD 14CH 30V 16-SOIC
65000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
TVS DIODE 45V 72.7V DO214AC
7000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
TVS DIODE 10.2V 16.7V DO201
5500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
TVS DIODE 5V 9.2V DO214AC
7000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
TVS DIODE 18V 29.2V SMA
7000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
TVS DIODE 23.1V 48.3V SMB
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
TVS DIODE 5V 17V 6UQFN
65000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
5000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

Bịch, Hộp Diodes Tổng Hợp

Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Thương hiệu nổi bật
Hỗ trợ

NV kinh doanh

0979466469

NV kỹ thuật

0899909838

Admin Diễn đàn

0899909838

Hỗ trợ online
Thời gian làm việc
8:00-17:30
  • Hỗ trợ ( 0979 466 469 )
  • Chát Zal với NV kinh doanh Chát Skype với NV kinh doanh NV kinh doanh trên Facebook NV kinh doanh
  • Chát Zal với NV kỹ thuật Chát Skype với NV kỹ thuật NV kỹ thuật trên Facebook NV kỹ thuật
  • Chát Zal với Admin Diễn đàn Chát Skype với Admin Diễn đàn Admin Diễn đàn trên Facebook Admin Diễn đàn
Hỗ trợ mua hàng
<script type='text/javascript' src='//c.trazk.com/c.js' async='async' > </script>