MENU
Danh mục sản phẩm

Diode Chỉnh Lưu

Sale 0%
Voltage Range 800V, Current 5A
1200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
16.0 Ampere Heatsink Doubler Tandem Ultra Fast...
22000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE SWITCH 75V 200MW SOD323
900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Rectifier Diode, Stud; 100 A; 15 mA (Max.); 1750...
1150000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Diode công suất, 300A, 800V
329000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE HYPER 600V 8A TO-220AC
20000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Diode Switch, VRRM = 100 V, VF = max. 1000 mV at...
300 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
STANDARD DIODE, 1A, 400V, DO-41
348 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE GEN PURP 3A 100V DO-201AD
1500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE GEN PURP 3A 200V DO-201AD
1600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE GEN PURP 400V 3A DO-201AD
3500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE GEN PURP 1000V 3A DO-201AD
900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE GP 1A 1000V DO-204AL
400 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE FRED 600V 60A TO-247AD
49000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1A 1000V Rectifier Diodes
200 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE SMALL SIG 100V 200MA SOD80
400 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Diodes - General Purpose, Power, Switching 100...
3500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE FAST REC 400V 3A DO201AD
5000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
6A10 6A 1000V Power Diode
4000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Diode 3A 400V, DO201 MIC
1900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE GEN PURP 50V 1A DO41
400 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Rectifiers Silicon Rectifier R6,10A,1000V
5000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2AMP PASSIVATED DIODES
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Diode 2A 100V, DO15 MIC
3500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

Diode Cầu

Sale 0%
5000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1400 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE GPP 1A 50V DIP
9500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE 1PH 25A 800V GBPC-W
95000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE GPP 1A 1000V 4SMD
9500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
BRIDGE DIODE GPP 35A 600V KBPC
25000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Power Bridge Rectifiers
79000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE BRIDGE 600V 2A KBPM
14000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
BRIDGE RECT 1A 1KV DBS
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
RECT BRIDGE GPP 2A 1000V WOG
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE BRIDGE 600V 2A KBP
2500 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
BRIDGE DIODE GPP 35A 1000V KBPC
16000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
RECTIFIER BRIDGE 1600V 25A D-63
398000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
RECT BRIDGE 3-PHA 1000V 35A D63
389000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
RECT BRIDGE 1-PH 1200V 35A GBPCA
79000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
BRIDGE DIODE 50A 1000V BR
26000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
RECTIFIER BRIDGE 4A 600V KBL
5500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
MOD BRIDGE 1PH 6A D-72
5000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
BRIDGE DIODE 3A 1000V GPP KBP
5500 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
IC RECT BRIDGE 0.5A 600V 4SOIC
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE BRIDGE 0.5A 800V 4-SOIC
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
BRIDGE DIODE GPP 50A 1000V KBPC
30000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
RECTIFIER BRIDGE 25A 1000V KBPC
22000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
RECT BRIDGE GPP 1000V 25A GBJ
14000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
12

Diode Zener

Sale 0%
1000 / Liên hệ
/
Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE ZENER 5.1V 500MW SOD123
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
  Zener diode
300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
  Zener diode
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
  Zener diode
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
 Zener diode
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
 SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
 SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES
1000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
 SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES
190 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES 
190 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
190 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
190 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Zener Voltage 13V, 1W, 19mA
750 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

Diode Schottky, Diode Xung

Sale 0%
1200 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1500 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
800 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 40V 4A SMC
4000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 40V 1A SMA
900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 40V 2A DO214AA
1200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 40V 3A DO201AD
2300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 60V 3A DO201AD
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 50V 3A DO201AD
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 60V 3A SMC
Liên hệ / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 40V 3A DO201AD
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 20V 4A SMC
4000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 30V 200MA DO34
1300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 40V 1A SMB
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 40V 5A DO214AB
6000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 60V 5A SMC
7000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 60V 3A SMC
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 40V 1A DO41
600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 40V 3A SMC
1500 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 60V 3A SMB
1200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE SCHOTTKY 60V 2A DO214AA
1200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
3.0A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
1800 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
DIODE ARRAY SCHOTTKY 200V TO220
15000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
12

Diode TVS

Sale 0%
STANDARD CAPACITANCE TVS ARRAY
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
TVS DIODE 12V 19.9V DO214AA
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
TVS DIODE 15.3V 25.2V DO214AB
5000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
TVS DIODE 36V 58.1V DO214AC
7000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
TVS DIODE 5.8V 10.5V AXIAL
8500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
TVS DIODE 5V 12.5V SC70-6
3500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
TVS ARRAY ESD 14CH 30V 16-SOIC
65000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
TVS DIODE 45V 72.7V DO214AC
7000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
TVS DIODE 10.2V 16.7V DO201
5500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
TVS DIODE 5V 9.2V DO214AC
7000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
TVS DIODE 18V 29.2V SMA
7000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
TVS DIODE 23.1V 48.3V SMB
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
TVS DIODE 5V 17V 6UQFN
65000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
5000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

Bịch, Hộp Diodes Tổng Hợp

Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Thương hiệu nổi bật