Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

LED LUXEON 1W

Sale 0%
thông tin 1
12000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8200-001

Chi tiết sp
Sale 0%
thông tin 2
12000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8200-002

Chi tiết sp
Sale 0%
thông tin 3
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8200-003

Chi tiết sp
Sale 0%
thông tin 4
12000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8200-004

Chi tiết sp
Sale 0%
thông tin 5
12000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8200-005

Chi tiết sp
Sale 0%
thông tin 6
5200 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8200-006

Chi tiết sp
Sale 0%
thông tin 7
18000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8200-007

Chi tiết sp
Sale 0%
thông tin 8
6000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8200-008

Chi tiết sp

LED LUXEON 3W

Sale 0%
12000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8201-001

Chi tiết sp
Sale 0%
15000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8201-002

Chi tiết sp
Sale 0%
20000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 8201-003

Chi tiết sp
Sale 0%
15000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8201-004

Chi tiết sp
Sale 0%
15000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8201-005

Chi tiết sp
Sale 0%
12000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8201-006

Chi tiết sp

LED LUXEON 10W

Sale 0%
55000 /CáiLiên hệ
40000 / Cái

code: 8203-001

Chi tiết sp
Sale 0%
40000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8203-002

Chi tiết sp
Sale 0%
40000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8203-003

Chi tiết sp
Sale 0%
40000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8203-004

Chi tiết sp
Sale 0%
40000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8203-005

Chi tiết sp
Sale 0%
35000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8203-006

Chi tiết sp
Sale 0%
40000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8203-007

Chi tiết sp
Sale 0%
60000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8203-008

Chi tiết sp
Sale 0%
35000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8203-009

Chi tiết sp
Sale 0%
35000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8203-010

Chi tiết sp

LED LUXEON 20W

Sale 0%
50000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8204-001

Chi tiết sp
Sale 0%
42000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8204-002

Chi tiết sp
Sale 0%
50000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8204-003

Chi tiết sp

LED LUXEON 50W

Sale 0%
90000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 8205-001

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày