Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

LED LUXEON 1W

Sale 0%
thông tin 1
12000 /Cái
/ Cái

Code: 8200-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
thông tin 2
12000 /Cái
/ Cái

Code: 8200-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
thông tin 3
2000 /Cái
/ Cái

Code: 8200-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
thông tin 4
12000 /Cái
/ Cái

Code: 8200-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
thông tin 5
12000 /Cái
/ Cái

Code: 8200-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
thông tin 6
5200 /Cái
/ Cái

Code: 8200-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
thông tin 7
18000 /Cái
/ Cái

Code: 8200-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
thông tin 8
6000 /Cái
/ Cái

Code: 8200-008 Liên hệ

Lưu xem sau

LED LUXEON 3W

Sale 0%
12000 /Cái
/ Cái

Code: 8201-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
15000 /Cái
/ Cái

Code: 8201-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
20000 /Cái
/ Cái

Code: 8201-003 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
15000 /Cái
/ Cái

Code: 8201-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
15000 /Cái
/ Cái

Code: 8201-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
12000 /Cái
/ Cái

Code: 8201-006 Liên hệ

Lưu xem sau

LED LUXEON 10W

Sale 0%
55000 /Cái
40000 / Cái

Code: M-8203-001 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
40000 /Cái
/ Cái

Code: 8203-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
40000 /Cái
/ Cái

Code: 8203-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
40000 /Cái
/ Cái

Code: 8203-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
40000 /Cái
/ Cái

Code: 8203-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
35000 /Cái
/ Cái

Code: 8203-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
40000 /Cái
/ Cái

Code: 8203-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
60000 /Cái
/ Cái

Code: 8203-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
35000 /Cái
/ Cái

Code: 8203-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
35000 /Cái
/ Cái

Code: 8203-010 Liên hệ

Lưu xem sau

LED LUXEON 20W

Sale 0%
50000 /Cái
/ Cái

Code: 8204-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
42000 /Cái
/ Cái

Code: 8204-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
50000 /Cái
/ Cái

Code: 8204-003 Liên hệ

Lưu xem sau

LED LUXEON 50W

Sale 0%
90000 /Cái
/ Cái

Code: 8205-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày