Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

IC TOUCH PAD

Sale 0%
 Single-channel DC LED control touch chip
6000 /Cái
/ Cái

Code: 5012-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Single-channel DC LED control touch chip
5000 /Cái
/ Cái

Code: 5012-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
TTP250 MCU is an easy-used 4-bit CPU base...
21000 /Cái
/ Cái

Code: 5012-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
4 KEY TOUCH PAD DETECTOR IC
12000 /Cái
/ Cái

Code: 5012-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
8 KEYS TOUCH PAD DETECTOR IC
20000 /Cái
/ Cái

Code: 5012-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
8 KEYS TOUCH PAD DETECTOR IC
15000 /Cái
/ Cái

Code: 5012-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1 KEY TOUCH PAD DETECTOR IC
4000 /Cái
/ Cái

Code: 5012-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
16 KEYS OR 8 KEYS TOUCH PAD DETECTOR IC
21000 /Cái
/ Cái

Code: 5012-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày