MENU
Danh mục sản phẩm

IC TOUCH PAD

Sale 0%
16 KEYS OR 8 KEYS TOUCH PAD DETECTOR IC
21000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1 KEY TOUCH PAD DETECTOR IC
4000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
8 KEYS TOUCH PAD DETECTOR IC
15000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
8 KEYS TOUCH PAD DETECTOR IC
20000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
4 KEY TOUCH PAD DETECTOR IC
12000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
TTP250 MCU is an easy-used 4-bit CPU base...
21000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Single-channel DC LED control touch chip
5000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
 Single-channel DC LED control touch chip
6000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Thương hiệu nổi bật