MENU
Danh mục sản phẩm

1. Hàng Rào Đực Cái, Jumper

3. Socket

4. USB Connectors

6. Jack Audio,Video

7. DB, D-sub Connectors

8. RJ45-RJ11-PS2

9. FFC, FPC LCD Connectors

10. AC-DC Connector

11. SMA, RF, GSM Connectors

Sale 0%
CONN SMA JACK STR EDGE MNT
Liên hệ / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3547-001

Chi tiết sp
Sale 0%
CONN SMA JACK STR 50 OHM PCB
Liên hệ / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3547-002

Chi tiết sp
Sale 0%
CONN SMA PLUG STR 50 OHM SOLDER
Liên hệ / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3547-003

Chi tiết sp
Sale 0%
CONN SMA PLUG STR 50 OHM SOLDER
Liên hệ / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3547-004

Chi tiết sp
Sale 0%
CONN SMA JACK STR 50 OHM PCB
Liên hệ / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3547-005

Chi tiết sp

12. Connectors theo hộp

Sale 0%
200000 / HộpCòn hàng
/ Hộp

code: 3568-003

Chi tiết sp
Sale 0%
130000 / HộpCòn hàng
/ Hộp

code: 3568-002

Chi tiết sp
Sale 0%
100000 / HộpCòn hàng
/ Hộp

code: 3568-004

Chi tiết sp
Sale 0%
325000 / HộpCòn hàng
/ Hộp

code: 3568-001

Chi tiết sp
Sale 0%
160000 / HộpCòn hàng
/ Hộp

code: 3568-008

Chi tiết sp
Sale 0%
130000 / HộpCòn hàng
/ Hộp

code: 3568-009

Chi tiết sp
Sale 0%
140000 / HộpCòn hàng
/ Hộp

code: 3568-005

Chi tiết sp
Sale 0%
210000 / HộpCòn hàng
/ Hộp

code: 3568-006

Chi tiết sp
Sale 0%
235000 / HộpCòn hàng
/ Hộp

code: 3568-007

Chi tiết sp
Sale 0%
130000 / HộpCòn hàng
/ Hộp

code: 3568-010

Chi tiết sp
Sale 0%
80000 / HộpCòn hàng
/ Hộp

code: 3568-011

Chi tiết sp
Sale 0%
210000 / HộpCòn hàng
/ Hộp

code: 3568-012

Chi tiết sp
Sale 0%
160000 / HộpCòn hàng
/ Hộp

code: 3568-013

Chi tiết sp

13. Connectors thường dùng

Sale 0%
800 / SợiLiên hệ
/ Sợi

code: 3569-004

Chi tiết sp
Sale 0%
800 / SợiLiên hệ
/ Sợi

code: 3569-005

Chi tiết sp
Sale 0%
450 / SợiLiên hệ
/ Sợi

code: 3569-006

Chi tiết sp
Sale 0%
450 / SợiCòn hàng
/ Sợi

code: 3569-007

Chi tiết sp
Sale 0%
450 / SợiCòn hàng
/ Sợi

code: 3569-008

Chi tiết sp
Sale 0%
400 / SợiLiên hệ
/ Sợi

code: 3569-009

Chi tiết sp
Sale 0%
400 / SợiCòn hàng
/ Sợi

code: 3569-011

Chi tiết sp
Sale 0%
400 / SợiLiên hệ
/ Sợi

code: 3569-012

Chi tiết sp
Sale 0%
1500 / CáiCòn hàng
/ Cái

code: 3569-013

Chi tiết sp
Sale 0%
3000 / BộCòn hàng
/ Bộ

code: 3569-017

Chi tiết sp
Sale 0%
15000 / CặpCòn hàng
/ Cặp

code: 3569-002

Chi tiết sp
Sale 0%
3000 / CặpCòn hàng
/ Cặp

code: 3569-001

Chi tiết sp
Sale 0%
800 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3569-016

Chi tiết sp
Sale 0%
800 / SợiLiên hệ
/ Sợi

code: 3569-003

Chi tiết sp
Sale 0%
15000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3569-018

Chi tiết sp
Sale 0%
200 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3569-019

Chi tiết sp
Sale 0%
1500 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3569-020

Chi tiết sp
Sale 0%
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3569-022

Chi tiết sp
Sale 0%
6000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3569-023

Chi tiết sp
Sale 0%
35000 / CáiCòn hàng
/ Cái

code: 3569-031

Chi tiết sp
Sale 0%
3000 / CáiCòn hàng
/ Cái

code: 3569-025

Chi tiết sp
Sale 0%
2400 / CáiCòn hàng
/ Cái

code: 3569-030

Chi tiết sp
Sale 0%
1200 / DâyLiên hệ
/ Dây

code: 3569-033

Chi tiết sp
Sale 0%
Liên hệ / Liên hệ
/

code: 3569-010

Chi tiết sp
12

14. Đế Đồng, Trụ Đồng Vặn Ốc Vít

Sale 0%
1500 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3549-001

Chi tiết sp
Sale 0%
4500 / CáiCòn hàng
/ Cái

code: 3549-002

Chi tiết sp

15. Connectors Khác

Sale 0%
18000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3550-002

Chi tiết sp
Sale 0%
38000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3550-003

Chi tiết sp
Sale 0%
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3550-004

Chi tiết sp
Sale 0%
36000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3550-005

Chi tiết sp
Sale 0%
13000 / CáiCòn hàng
/ Cái

code: 3569-026

Chi tiết sp
Sale 0%
17000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3550-006

Chi tiết sp
Sale 0%
Liên hệ / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3550-007

Chi tiết sp
Sale 0%
30000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3550-008

Chi tiết sp
Sale 0%
20200 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3550-009

Chi tiết sp
Sale 0%
Liên hệ / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3550-010

Chi tiết sp
Sale 0%
66000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3550-011

Chi tiết sp
Sale 0%
11000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3550-012

Chi tiết sp
Sale 0%
12000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3550-013

Chi tiết sp
Sale 0%
175000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3550-014

Chi tiết sp
Sale 0%
25500 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3550-015

Chi tiết sp
Sale 0%
15500 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3550-016

Chi tiết sp

16. Đầu Cosse Công Nghiệp

Sale 0%
550 / CáiCòn hàng
/ Cái

code: 3569-021

Chi tiết sp
Sale 0%
2000 / CặpCòn hàng
/ Cặp

code: 3553-001

Chi tiết sp
Sale 0%
2000 / CặpCòn hàng
/ Cặp

code: 3553-002

Chi tiết sp
Sale 0%
2000 / CặpCòn hàng
/ Cặp

code: 3553-003

Chi tiết sp
Sale 0%
400 / CáiCòn hàng
/ Cái

code: 3553-004

Chi tiết sp
Sale 0%
400 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3553-005

Chi tiết sp
Sale 0%
400 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3553-006

Chi tiết sp
Sale 0%
1200 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3553-007

Chi tiết sp
Sale 0%
Liên hệ / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 65531IDNDY

Chi tiết sp
Sale 0%
Liên hệ / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3553-009

Chi tiết sp
Sale 0%
Liên hệ / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 65536FCHEY

Chi tiết sp
Sale 0%
Liên hệ / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3570-001

Chi tiết sp
Sale 0%
Liên hệ / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3570-002

Chi tiết sp
Sale 0%
450 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3570-003

Chi tiết sp
Sale 0%
Liên hệ / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3570-004

Chi tiết sp
Sale 0%
Liên hệ / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3570-005

Chi tiết sp
Sale 0%
Liên hệ / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3570-006

Chi tiết sp
Sale 0%
Liên hệ / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3570-007

Chi tiết sp
Sale 0%
Liên hệ / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3570-010

Chi tiết sp
Sale 0%
Liên hệ / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3570-008

Chi tiết sp
Sale 0%
Liên hệ / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3570-009

Chi tiết sp
Sale 0%
Liên hệ / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3570-013

Chi tiết sp
Sale 0%
Liên hệ / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3570-018

Chi tiết sp
Sale 0%
Liên hệ / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3570-011

Chi tiết sp
12

17. Kẹp cá sấu

Sale 0%
15000 / CặpCòn hàng
/ Cặp

code: 3569-002

Chi tiết sp
Sale 0%
3000 / CặpCòn hàng
/ Cặp

code: 3569-001

Chi tiết sp
Sale 0%
35000 / CáiCòn hàng
/ Cái

code: 3569-031

Chi tiết sp
Sale 33%
6000 / CặpCòn hàng
9000 / Cặp

code: 3571-001

Chi tiết sp

18. Dây điện

Sale 0%
15T/0.16BC
4500 / MétCòn hàng
/ Mét

code: 3572-005

Chi tiết sp
Sale 0%
Ruột đồng cấp 5, cách điện PVC
4500 / MétCòn hàng
/ Mét

code: 3572-001

Chi tiết sp
Sale 0%
Màu Vàng, Ruột đồng cấp 5, cách điện...
4500 / MétCòn hàng
/ Mét

code: 3572-002

Chi tiết sp
Sale 0%
Màu Đen, Ruột đồng cấp 5, cách điện...
4500 / MétCòn hàng
/ Mét

code: 3572-003

Chi tiết sp
Sale 0%
Màu đen, Ruột đồng cấp 5, cách điện...
3500 / MétCòn hàng
/ Mét

code: 3572-004

Chi tiết sp
Thương hiệu nổi bật