Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU

1. Hàng Rào Đực Cái, Jumper

3. Socket

4. USB Connectors

6. Jack Audio,Video

7. DB, D-sub Connectors

8. RJ45-RJ11-PS2

9. FFC, FPC LCD Connectors

10. AC-DC Connector

11. SMA, RF, GSM Connectors Xem chi tiết

Sale 0%
CONN SMA JACK STR EDGE MNT
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 3547-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
CONN SMA JACK STR 50 OHM PCB
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 3547-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
CONN SMA PLUG STR 50 OHM SOLDER
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 3547-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
CONN SMA PLUG STR 50 OHM SOLDER
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 3547-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
CONN SMA JACK STR 50 OHM PCB
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 3547-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Dài 13.5mm, mạ vàng, 50 Ohm
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 3547-006 Liên hệ

Lưu xem sau

12. Connectors theo hộp Xem chi tiết

Sale 0%
325000 /Hộp
/ Hộp

Code: M-3568-001 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
200000 /Hộp
Liên hệ / Hộp

Code: M-3568-003 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
130000 /Hộp
/ Hộp

Code: 3568-002 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
100000 /Hộp
/ Hộp

Code: M-3568-004 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
140000 /Hộp
Liên hệ / Hộp

Code: M-3568-005 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
210000 /Hộp
Liên hệ / Hộp

Code: M-3568-006 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
235000 /Hộp
Liên hệ / Hộp

Code: M-3568-007 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
160000 /Hộp
Liên hệ / Hộp

Code: M-3568-008 Còn hàng

Lưu xem sau
12

13. Connectors thường dùng Xem chi tiết

Sale 0%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 3569-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
15000 /Cặp
/ Cặp

Code: 3569-002 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
800 /Sợi
/ Sợi

Code: 3569-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
800 /Sợi
/ Sợi

Code: 3569-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
800 /Sợi
/ Sợi

Code: 3569-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
450 /Sợi
/ Sợi

Code: 3569-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
450 /Sợi
/ Sợi

Code: 3569-007 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
450 /Sợi
/ Sợi

Code: 3569-008 Còn hàng

Lưu xem sau

15. Connectors Khác Xem chi tiết

Sale 0%
18000 /Cái
/ Cái

Code: 3550-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
38000 /Cái
/ Cái

Code: 3550-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2000 /Cái
/ Cái

Code: 3550-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
36000 /Cái
/ Cái

Code: 3550-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
13000 /Cái
/ Cái

Code: 3569-026 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
17000 /Cái
/ Cái

Code: 3550-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 3550-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
30000 /Cái
/ Cái

Code: 3550-008 Liên hệ

Lưu xem sau

16. Đầu Cosse Công Nghiệp Xem chi tiết

Sale 0%
550 /Cái
/ Cái

Code: 3569-021 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
2000 /Cặp
/ Cặp

Code: 3553-001 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
2000 /Cặp
/ Cặp

Code: 3553-002 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
2000 /Cặp
/ Cặp

Code: 3553-003 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
400 /Cái
/ Cái

Code: 3553-004 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
400 /Cái
/ Cái

Code: 3553-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
400 /Cái
/ Cái

Code: 3553-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1200 /Cái
/ Cái

Code: 3553-007 Liên hệ

Lưu xem sau

17. Kẹp cá sấu Xem chi tiết

Sale 0%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 3569-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
15000 /Cặp
/ Cặp

Code: 3569-002 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
35000 /Cái
/ Cái

Code: 3569-031 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 33%
9000 /Cặp
/ Cặp

Code: 3571-001 Liên hệ

Lưu xem sau

18. Dây điện Xem chi tiết

Sale 0%
Ruột đồng cấp 5, cách điện PVC
4500 /Mét
/ Mét

Code: 3572-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Màu Vàng, Ruột đồng cấp 5, cách điện...
4500 /Mét
/ Mét

Code: 3572-002 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Màu Đen, Ruột đồng cấp 5, cách điện...
4500 /Mét
/ Mét

Code: 3572-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Màu đen, Ruột đồng cấp 5, cách điện...
3500 /Mét
/ Mét

Code: 3572-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
15T/0.16BC
4500 /Mét
/ Mét

Code: 3572-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
8800 - 57500 /Mét
/ Mét

Code: 3572-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
7000 - 25300 /Mét
/ Mét

Code: 3572007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3240 /Mét
/ Mét

Code: 3572-009 Liên hệ

Lưu xem sau
12
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày