MENU
Danh mục sản phẩm

1. Hàng Rào Đực Cái, Jumper

3. Socket

4. USB Connectors

6. Jack Audio,Video

7. DB, D-sub Connectors

8. RJ45-RJ11-PS2

9. FFC, FPC LCD Connectors

10. AC-DC Connector

11. SMA, RF, GSM Connectors

Sale 0%
CONN SMA JACK STR EDGE MNT
Liên hệ / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
CONN SMA JACK STR 50 OHM PCB
Liên hệ / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
CONN SMA PLUG STR 50 OHM SOLDER
Liên hệ / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
CONN SMA PLUG STR 50 OHM SOLDER
Liên hệ / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
CONN SMA JACK STR 50 OHM PCB
Liên hệ / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

12. Connectors theo hộp

Chi tiết sp
Sale 0%
130000 / HộpCòn hàng
/ Hộp
Chi tiết sp
Sale 0%
100000 / HộpCòn hàng
/ Hộp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Sale 0%
160000 / HộpCòn hàng
/ Hộp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Sale 0%
235000 / HộpCòn hàng
/ Hộp
Chi tiết sp

13. Connectors thường dùng

Sale 0%
800 / SợiLiên hệ
/ Sợi
Chi tiết sp
Sale 0%
800 / SợiLiên hệ
/ Sợi
Chi tiết sp
Sale 0%
450 / SợiCòn hàng
/ Sợi
Chi tiết sp
Sale 0%
450 / SợiCòn hàng
/ Sợi
Chi tiết sp
Sale 0%
450 / SợiCòn hàng
/ Sợi
Chi tiết sp
Sale 0%
400 / SợiLiên hệ
/ Sợi
Chi tiết sp
Sale 0%
400 / SợiCòn hàng
/ Sợi
Chi tiết sp
Sale 0%
400 / SợiLiên hệ
/ Sợi
Chi tiết sp
Sale 0%
1500 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2200 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
15000 / CặpCòn hàng
/ Cặp
Chi tiết sp
Sale 0%
3000 / CặpCòn hàng
/ Cặp
Chi tiết sp
Sale 0%
800 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
800 / SợiCòn hàng
/ Sợi
Chi tiết sp
Sale 0%
15000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Sale 0%
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
8000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
35000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
3000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2400 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1200 / DâyLiên hệ
/ Dây
Chi tiết sp
Sale 0%
Liên hệ / Liên hệ
/
Chi tiết sp
12

14. Đế Đồng, Trụ Đồng Vặn Ốc Vít

Sale 0%
1500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
4500 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp

15. Connectors Khác

Sale 0%
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Sale 0%
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
36000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
13000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
Liên hệ / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
11000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Thương hiệu nổi bật