MENU

cửa hàng

Danh mục sản phẩm

1. Hàng Rào Đực Cái, Jumper

3. Aviation Socket Plug

4. BNC Connectors

5. Board To Board Connectors

Sale 0%
DDR SO-DIMM 200-Pin Memory Socket
58000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Hirose CONN HEADER 100POS .6MM GOLD SMD
25000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Hirose CONN RECEPT 100POS .6MM GOLD SMD
25000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
SIM900B Connector, 2x30 = 60 chân
25000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
70-pin connector for SIM5218 SIM5216 SIM5215
55000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
CONN RECEPT 24POS 0.4MM SMD GOLD
37000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
CONN HEADER 50POS 5MM SMD 0.5MM
18000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
CONN RECEPT 50POS 0.5MM GOLD SMD
18000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

6. Connectors RJ45, RJ11, PS2

7. DB connectors

8. DC, AC Power Connectors

9. FFC, FPC LCD Connectors

10. Hàng rào đực cái,jumer

11. HDMI Connectors

Chưa có dữ liệu

13. SMA, RF, GSM Connectors

Chưa có dữ liệu

15. ZH1.5 Connectors

Sale 0%
2Pins, pitch 1.5mm, DIP type connector
800 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
3Pins, pitch 1.5mm, DIP type connector
900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
4Pins, pitch 1.5mm, DIP type connector
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
5Pins, pitch 1.5mm, DIP type connector
1100 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
6Pins, pitch 1.5mm, DIP type connector
1200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
8Pins, pitch 1.5mm, DIP type connector
1400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2Pins, pitch 1.5mm, SMD type connector
800 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
4Pins, pitch 1.5mm, SMD type connector
1150 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
6Pin, pitch 1.5mm, SMD type connector
1450 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
8Pin, pitch 1.5mm, SMD type connector
1750 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
10Pin, 1.5mm pitch connector, SMD type
2050 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
3Pins, pitch 1.5mm, SMD type connector
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
5Pins, pitch 1.5mm, SMD type connector
1300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
7Pins, pitch 1.5mm, SMD type connector
1600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

17. Connectors theo hộp

Chi tiết sp
Sale 0%
130000 / HộpCòn hàng
/ Hộp
Chi tiết sp
Sale 0%
100000 / HộpCòn hàng
/ Hộp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Sale 0%
160000 / HộpCòn hàng
/ Hộp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Sale 0%
235000 / HộpCòn hàng
/ Hộp
Chi tiết sp

18. Connectors thường dùng

Sale 0%
550 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
800 / SợiLiên hệ
/ Sợi
Chi tiết sp
Sale 0%
800 / SợiLiên hệ
/ Sợi
Chi tiết sp
Sale 0%
450 / SợiCòn hàng
/ Sợi
Chi tiết sp
Sale 0%
450 / SợiCòn hàng
/ Sợi
Chi tiết sp
Sale 0%
450 / SợiCòn hàng
/ Sợi
Chi tiết sp
Sale 0%
400 / SợiLiên hệ
/ Sợi
Chi tiết sp
Sale 0%
400 / SợiCòn hàng
/ Sợi
Chi tiết sp
Sale 0%
400 / SợiLiên hệ
/ Sợi
Chi tiết sp
Sale 0%
1500 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2200 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
15000 / CặpCòn hàng
/ Cặp
Chi tiết sp
Sale 0%
3000 / CặpCòn hàng
/ Cặp
Chi tiết sp
Sale 0%
800 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
800 / SợiCòn hàng
/ Sợi
Chi tiết sp
Sale 0%
15000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Sale 0%
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
8000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Thương hiệu nổi bật
Hỗ trợ

NV kinh doanh

0979466469

NV kỹ thuật

0899909838

Admin Diễn đàn

0899909838

Hỗ trợ online
Thời gian làm việc
8:00-17:30
  • Hỗ trợ ( 0979 466 469 )
  • Chát Zal với NV kinh doanh Chát Skype với NV kinh doanh NV kinh doanh trên Facebook NV kinh doanh
  • Chát Zal với NV kỹ thuật Chát Skype với NV kỹ thuật NV kỹ thuật trên Facebook NV kỹ thuật
  • Chát Zal với Admin Diễn đàn Chát Skype với Admin Diễn đàn Admin Diễn đàn trên Facebook Admin Diễn đàn
Hỗ trợ mua hàng
<script type='text/javascript' src='//c.trazk.com/c.js' async='async' > </script>