MENU
Danh mục sản phẩm

Cầu Chì Ống

Sale 0%
Cầu Chì Sứ 0.1A 250V 6mmX30mm
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu Chì Sứ 0.063A 250V 6mmX30mm
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu chì ống thủy tinh 30A 250V 5mmX20mm
400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu chì ống thủy tinh 20A 250V 5mmX20mm
400 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu chì ống thủy tinh 15A 250V 5mmX20mm
400 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu chì ống thủy tinh 12A 250V 5mmX20mm
400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu chì ống thủy tinh 10A 250V 5mmX20mm
400 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu chì ống thủy tinh 8A 250V 5mmX20mm
400 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu chì ống thủy tinh 7A 250V 5mmX20mm
400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu chì ống thủy tinh 6A 250V 5mmX20mm
400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu chì ống thủy tinh 4A 250V 5mmX20mm
400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu chì ống thủy tinh 5A 250V 5mmX20mm
400 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu Chì Sứ 8A 250V 10mmX38mm
45000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu Chì Sứ 7A 250V 10mmX38mm
45000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu Chì Sứ 6A 250V 10mmX38mm
45000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu Chì Sứ 4A 250V 10mmX38mm
45000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu Chì Sứ 5A 250V 10mmX38mm
45000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu Chì Sứ 3.5A 250V 10mmX38mm
45000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu Chì Sứ 3.15A 250V 10mmX38mm
45000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu Chì Sứ 3A 250V 10mmX38mm
45000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu Chì Sứ 2.5A 250V 10mmX38mm
45000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu Chì Sứ 2A 250V 10mmX38mm
45000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu Chì Sứ 1.6A 250V 10mmX38mm
45000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu Chì Sứ 1.5A 250V 10mmX38mm
45000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

Cầu chì nhiệt

Sale 0%
Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 5A 90°C
4000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 1A 102°C
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 15A 115°C
4000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 10A 280°C Axial
4000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 10A 250°C Axial
4000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 10A 240°C Axial
4000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 10A 216°C Axial
4000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 10A 192°C Axial
4000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 10A 175°C Axial
4000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 10A 108°C Axial
4000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 10A 150°C Axial
4000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 10A 142°C Axial
4000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 10A 133°C Axial
4000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 10A 122°C Axial
4000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 10A 113°C Axial
4000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 10A 99°C Axial
4000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 10A 94°C Axial
4000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 10A 85°C Axial
4000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 10A 79°C Axial
4000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 10A 73°C Axial
4000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

Cầu chì tự phục hồi PTC

Sale 0%
PTC RESETTABLE 0.50A 15V 1812
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
PTC RESETTABLE 1.10A 16V 1812
3500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
PTC RESETTABLE .75A 24V 1812
3500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2.5A/16V SMD-1812 PTC Resettable Fuses
4500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
PTC RESETTABLE 2.00A 8V 1812
4000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
PTC RESETTABLE 0.20A 30V 1812
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
PTC RESET FUSE 30V 200MA 1812
3500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
PTC Resettable Fuse 250V 500mA Ih Through Hole...
7000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
PTC Resettable Fuse 250V 400mA Ih Through Hole...
6000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
PTC Resettable Fuse 250V 330mA Ih Through Hole...
Liên hệ / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
PTC Resettable Fuse 250V 300mA Ih Through Hole...
Liên hệ / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
PTC Resettable Fuse 265V 750mA Ih Through Hole...
7000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
PTC Resettable Fuse 30V 5A Ih Through Hole...
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
PTC Resettable Fuse 30V 4A Ih Through Hole...
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
PTC Resettable Fuse 30V 2.5A Ih Through Hole...
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
PTC Resettable Fuse 72V 500mA Ih Through Hole...
1500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu chì tự khôi phục PTC 30V 1.1A, size L...
1500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu chì tự khôi phục PTC 30V 0.9A, size L...
1500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu chì tự khôi phục PTC 30V, 3A, size L...
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
11000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
27000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
17000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp

Cầu chì ô tô (Automotive Fuses)

Sale 0%
Đế cầu chì V-ACU
15000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Đế cầu chì V-ACS
15000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Automotive Fuses 40A 32VDC BLADE B MINI, size L x...
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Automotive Fuses 35A 32VDC BLADE B MINI, size L x...
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Automotive Fuses 30A 32VDC BLADE B MINI, size L x...
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Automotive Fuses 25A 32VDC BLADE B MINI, size L x...
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Automotive Fuses 20A 32VDC BLADE B MINI, size L x...
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Automotive Fuses 15A 32VDC BLADE B MINI, size L x...
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Automotive Fuses 10A 32VDC BLADE B MINI, size L x...
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Automotive Fuses 7.5A 32VDC BLADE B MINI, size L...
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Automotive Fuses 5A 32VDC BLADE B MINI, size L x...
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Automotive Fuses 30A 32VDC BLADE MINI, size L x W...
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Automotive Fuses 25A 32VDC BLADE MINI, size L x W...
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Automotive Fuses 20A 32VDC BLADE MINI, size L x W...
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Automotive Fuses 15A 32VDC BLADE MINI, size L x W...
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Automotive Fuses 10A 32VDC BLADE MINI, size L x W...
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Automotive Fuses 7.5A 32VDC BLADE MINI, size L x...
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Automotive Fuses 5A 32VDC BLADE MINI, size L x W...
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

TVS - Varistors, MOVs

Sale 0%
Metal Oxide Varistors 680V 600pF 14mm
12000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Varistors 1250pF 33volts 10%
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Varistors 470volts 14mm
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Varistors 620volts 20mm
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Varistors 1300pF 39volts 10%
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Varistors 910volts 20mm
5000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
VARISTOR 423V 4.5KA DISC 14MM
5500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Varistors 47volts 14mm
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Varistors 370pF 270volts 10%
5000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Varistors 130pF 750volts 10%
5000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Varistors 7D471K AC 300V
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Varistor 73.8V 6.5KA DISC 20MM
18000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

Bịch, Hộp Cầu Chì Tổng Hợp

Chi tiết sp
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp

Cầu chì smd

Sale 0%
28000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
20000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
20000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
27000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
9000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
28000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

Cầu chì khác

Sale 0%
19000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
73000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
8000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
28000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp

Cầu chì VUÔNG

Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Thương hiệu nổi bật