Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Cầu Chì Ống

Sale 0%
Cầu Chì Sứ 0.1A 250V 6mmX30mm
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1601-031

Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu Chì Sứ 0.063A 250V 6mmX30mm
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1601-030

Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu chì ống thủy tinh 30A 250V 5mmX20mm
400 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1601-029

Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu chì ống thủy tinh 20A 250V 5mmX20mm
400 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1601-028

Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu chì ống thủy tinh 15A 250V 5mmX20mm
400 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1601-027

Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu chì ống thủy tinh 12A 250V 5mmX20mm
400 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1601-026

Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu chì ống thủy tinh 10A 250V 5mmX20mm
400 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1601-025

Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu chì ống thủy tinh 8A 250V 5mmX20mm
400 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1601-024

Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu chì ống thủy tinh 7A 250V 5mmX20mm
400 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1601-023

Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu chì ống thủy tinh 6A 250V 5mmX20mm
400 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1601-022

Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu chì ống thủy tinh 4A 250V 5mmX20mm
400 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1601-020

Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu chì ống thủy tinh 5A 250V 5mmX20mm
400 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1601-021

Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu Chì Sứ 8A 250V 10mmX38mm
45000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1601-140

Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu Chì Sứ 7A 250V 10mmX38mm
45000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1601-139

Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu Chì Sứ 6A 250V 10mmX38mm
45000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1601-138

Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu Chì Sứ 4A 250V 10mmX38mm
45000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1601-136

Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu Chì Sứ 5A 250V 10mmX38mm
45000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1601-137

Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu Chì Sứ 3.5A 250V 10mmX38mm
45000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1601-135

Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu Chì Sứ 3.15A 250V 10mmX38mm
45000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1601-134

Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu Chì Sứ 3A 250V 10mmX38mm
45000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1601-133

Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu Chì Sứ 2.5A 250V 10mmX38mm
45000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1601-132

Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu Chì Sứ 2A 250V 10mmX38mm
45000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1601-131

Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu Chì Sứ 1.6A 250V 10mmX38mm
45000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1601-130

Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu Chì Sứ 1.5A 250V 10mmX38mm
45000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1601-129

Chi tiết sp

Cầu chì nhiệt

Sale 0%
Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 5A 90°C
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1602-020

Chi tiết sp
Sale 0%
Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 1A 102°C
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1602-019

Chi tiết sp
Sale 0%
Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 15A 115°C
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1602-018

Chi tiết sp
Sale 0%
Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 10A 280°C Axial
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1602-017

Chi tiết sp
Sale 0%
Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 10A 250°C Axial
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1602-016

Chi tiết sp
Sale 0%
Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 10A 240°C Axial
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1602-015

Chi tiết sp
Sale 0%
Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 10A 216°C Axial
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1602-014

Chi tiết sp
Sale 0%
Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 10A 192°C Axial
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1602-013

Chi tiết sp
Sale 0%
Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 10A 175°C Axial
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1602-012

Chi tiết sp
Sale 0%
Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 10A 108°C Axial
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1602-011

Chi tiết sp
Sale 0%
Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 10A 150°C Axial
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1602-010

Chi tiết sp
Sale 0%
Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 10A 142°C Axial
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1602-009

Chi tiết sp
Sale 0%
Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 10A 133°C Axial
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1602-008

Chi tiết sp
Sale 0%
Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 10A 122°C Axial
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1602-007

Chi tiết sp
Sale 0%
Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 10A 113°C Axial
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1602-006

Chi tiết sp
Sale 0%
Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 10A 99°C Axial
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1602-005

Chi tiết sp
Sale 0%
Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 10A 94°C Axial
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1602-004

Chi tiết sp
Sale 0%
Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 10A 85°C Axial
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1602-003

Chi tiết sp
Sale 0%
Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 10A 79°C Axial
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1602-002

Chi tiết sp
Sale 0%
Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 10A 73°C Axial
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1602-001

Chi tiết sp

Cầu chì tự phục hồi PTC

Sale 0%
PTC RESETTABLE 0.50A 15V 1812
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1603-019

Chi tiết sp
Sale 0%
PTC RESETTABLE 1.10A 16V 1812
3500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1603-018

Chi tiết sp
Sale 0%
PTC RESETTABLE .75A 24V 1812
3500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1603-017

Chi tiết sp
Sale 0%
2.5A/16V SMD-1812 PTC Resettable Fuses
4500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1603-016

Chi tiết sp
Sale 0%
PTC RESETTABLE 2.00A 8V 1812
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1603-015

Chi tiết sp
Sale 0%
PTC RESETTABLE 0.20A 30V 1812
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1603-014

Chi tiết sp
Sale 0%
PTC RESET FUSE 30V 200MA 1812
3500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1603-013

Chi tiết sp
Sale 0%
PTC Resettable Fuse 250V 500mA Ih Through Hole...
7000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1603-012

Chi tiết sp
Sale 0%
PTC Resettable Fuse 250V 400mA Ih Through Hole...
6000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1603-011

Chi tiết sp
Sale 0%
PTC Resettable Fuse 250V 330mA Ih Through Hole...
Liên hệ /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1603-010

Chi tiết sp
Sale 0%
PTC Resettable Fuse 250V 300mA Ih Through Hole...
Liên hệ /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1603-009

Chi tiết sp
Sale 0%
PTC Resettable Fuse 265V 750mA Ih Through Hole...
7000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1603-008

Chi tiết sp
Sale 0%
PTC Resettable Fuse 30V 5A Ih Through Hole...
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1603-007

Chi tiết sp
Sale 0%
PTC Resettable Fuse 30V 4A Ih Through Hole...
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1603-006

Chi tiết sp
Sale 0%
PTC Resettable Fuse 30V 2.5A Ih Through Hole...
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1603-005

Chi tiết sp
Sale 0%
PTC Resettable Fuse 72V 500mA Ih Through Hole...
1500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1603-004

Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu chì tự khôi phục PTC 30V 1.1A, size L...
1500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1603-003

Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu chì tự khôi phục PTC 30V 0.9A, size L...
1500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1603-002

Chi tiết sp
Sale 0%
Cầu chì tự khôi phục PTC 30V, 3A, size L...
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1603-001

Chi tiết sp
Sale 0%
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1603-020

Chi tiết sp
Sale 0%
11000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1603-021

Chi tiết sp
Sale 0%
27000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1603-022

Chi tiết sp
Sale 0%
17000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1603-023

Chi tiết sp

Cầu chì ô tô (Automotive Fuses)

Sale 0%
Đế cầu chì V-ACU
15000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1604-018

Chi tiết sp
Sale 0%
Đế cầu chì V-ACS
15000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1604-017

Chi tiết sp
Sale 0%
Automotive Fuses 40A 32VDC BLADE B MINI, size L x...
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1604-016

Chi tiết sp
Sale 0%
Automotive Fuses 35A 32VDC BLADE B MINI, size L x...
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1604-015

Chi tiết sp
Sale 0%
Automotive Fuses 30A 32VDC BLADE B MINI, size L x...
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1604-014

Chi tiết sp
Sale 0%
Automotive Fuses 25A 32VDC BLADE B MINI, size L x...
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1604-013

Chi tiết sp
Sale 0%
Automotive Fuses 20A 32VDC BLADE B MINI, size L x...
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1604-012

Chi tiết sp
Sale 0%
Automotive Fuses 15A 32VDC BLADE B MINI, size L x...
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1604-011

Chi tiết sp
Sale 0%
Automotive Fuses 10A 32VDC BLADE B MINI, size L x...
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1604-010

Chi tiết sp
Sale 0%
Automotive Fuses 7.5A 32VDC BLADE B MINI, size L...
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1604-009

Chi tiết sp
Sale 0%
Automotive Fuses 5A 32VDC BLADE B MINI, size L x...
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1604-008

Chi tiết sp
Sale 0%
Automotive Fuses 30A 32VDC BLADE MINI, size L x W...
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1604-007

Chi tiết sp
Sale 0%
Automotive Fuses 25A 32VDC BLADE MINI, size L x W...
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1604-006

Chi tiết sp
Sale 0%
Automotive Fuses 20A 32VDC BLADE MINI, size L x W...
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1604-005

Chi tiết sp
Sale 0%
Automotive Fuses 15A 32VDC BLADE MINI, size L x W...
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1604-004

Chi tiết sp
Sale 0%
Automotive Fuses 10A 32VDC BLADE MINI, size L x W...
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1604-003

Chi tiết sp
Sale 0%
Automotive Fuses 7.5A 32VDC BLADE MINI, size L x...
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1604-002

Chi tiết sp
Sale 0%
Automotive Fuses 5A 32VDC BLADE MINI, size L x W...
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1604-001

Chi tiết sp

TVS - Varistors, MOVs

Sale 0%
Metal Oxide Varistors 680V 600pF 14mm
12000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1605-012

Chi tiết sp
Sale 0%
Varistors 1250pF 33volts 10%
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1605-011

Chi tiết sp
Sale 0%
Varistors 470volts 14mm
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1605-010

Chi tiết sp
Sale 0%
Varistors 620volts 20mm
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1605-009

Chi tiết sp
Sale 0%
Varistors 1300pF 39volts 10%
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1605-008

Chi tiết sp
Sale 0%
Varistors 910volts 20mm
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1605-007

Chi tiết sp
Sale 0%
VARISTOR 423V 4.5KA DISC 14MM
5500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1605-006

Chi tiết sp
Sale 0%
Varistors 47volts 14mm
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1605-005

Chi tiết sp
Sale 0%
Varistors 370pF 270volts 10%
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1605-004

Chi tiết sp
Sale 0%
Varistors 130pF 750volts 10%
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1605-003

Chi tiết sp
Sale 0%
Varistors 7D471K AC 300V
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1605-002

Chi tiết sp
Sale 0%
Varistor 73.8V 6.5KA DISC 20MM
18000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1605-001

Chi tiết sp

Bịch, Hộp Cầu Chì Tổng Hợp

Sale 0%
85000 /HộpCòn hàng
/ Hộp

code: 1606-002

Chi tiết sp
Sale 0%
75000 /HộpCòn hàng
/ Hộp

code: M-1606-001

Chi tiết sp
Sale 0%
120000 /BịchLiên hệ
/ Bịch

code: M-1606-003

Chi tiết sp
Sale 0%
110000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: M-1606-004

Chi tiết sp

Cầu chì smd

Sale 0%
28000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1607-001

Chi tiết sp
Sale 0%
20000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1607-002

Chi tiết sp
Sale 0%
20000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1607-003

Chi tiết sp
Sale 0%
27000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1607-004

Chi tiết sp
Sale 0%
9000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1607-005

Chi tiết sp
Sale 0%
28000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1607-006

Chi tiết sp

Cầu chì khác

Sale 0%
19000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1608-001

Chi tiết sp
Sale 0%
73000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1608-002

Chi tiết sp
Sale 0%
8000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1608-003

Chi tiết sp
Sale 0%
28000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1608-004

Chi tiết sp

Cầu chì VUÔNG

Sale 0%
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1609-001

Chi tiết sp
Sale 0%
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1609-002

Chi tiết sp
Sale 0%
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1609-003

Chi tiết sp
Sale 0%
3000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1609-004

Chi tiết sp
Sale 0%
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1609-005

Chi tiết sp
Sale 0%
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1609-006

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày