Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Cầu Chì Ống Xem chi tiết

Sale 0%
Cầu chì ống thủy tinh 0.063A 250V 5mmX20mm
400 /Cái
/ Cái

Code: 1601-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Cầu chì ống thủy tinh 0.1A 250V 5mmX20mm
400 /Cái
/ Cái

Code: 1601-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Cầu chì ống thủy tinh 0.125A 250V 5mmX20mm
400 /Cái
/ Cái

Code: 1601-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Cầu chì ống thủy tinh 0.25A 250V 5mmX20mm
400 /Cái
/ Cái

Code: 1601-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Cầu chì ống thủy tinh 0.3A 250V 5mmX20mm
400 /Cái
/ Cái

Code: 1601-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Cầu chì ống thủy tinh 0.315A 250V 5mmX20mm
400 /Cái
/ Cái

Code: 1601-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Cầu chì ống thủy tinh 0.5A 250V 5mmX20mm
400 /Cái
/ Cái

Code: 1601-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Cầu chì ống thủy tinh 0.6A 250V 5mmX20mm
400 /Cái
/ Cái

Code: 1601-008 Liên hệ

Lưu xem sau

Cầu chì nhiệt Xem chi tiết

Sale 0%
Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 10A 73°C Axial
4000 /Cái
/ Cái

Code: 1602-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 10A 79°C Axial
4000 /Cái
/ Cái

Code: 1602-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 10A 85°C Axial
4000 /Cái
/ Cái

Code: 1602-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 10A 94°C Axial
4000 /Cái
/ Cái

Code: 1602-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 10A 99°C Axial
4000 /Cái
/ Cái

Code: 1602-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 10A 113°C Axial
4000 /Cái
/ Cái

Code: 1602-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 10A 122°C Axial
4000 /Cái
/ Cái

Code: 1602-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 10A 133°C Axial
4000 /Cái
/ Cái

Code: 1602-008 Liên hệ

Lưu xem sau

Cầu chì tự phục hồi PTC Xem chi tiết

Sale 0%
Cầu chì tự khôi phục PTC 30V, 3A, size L...
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1603-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Cầu chì tự khôi phục PTC 30V 0.9A, size L...
1500 /Cái
/ Cái

Code: 1603-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Cầu chì tự khôi phục PTC 30V 1.1A, size L...
1500 /Cái
/ Cái

Code: 1603-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
PTC Resettable Fuse 72V 500mA Ih Through Hole...
1500 /Cái
/ Cái

Code: 1603-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
PTC Resettable Fuse 30V 2.5A Ih Through Hole...
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1603-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
PTC Resettable Fuse 30V 4A Ih Through Hole...
2500 /Cái
/ Cái

Code: 1603-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
PTC Resettable Fuse 30V 5A Ih Through Hole...
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1603-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
PTC Resettable Fuse 265V 750mA Ih Through Hole...
7000 /Cái
/ Cái

Code: 1603-008 Liên hệ

Lưu xem sau

Cầu chì ô tô (Automotive Fuses) Xem chi tiết

Sale 0%
Automotive Fuses 5A 32VDC BLADE MINI, size L x W...
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1604-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Automotive Fuses 7.5A 32VDC BLADE MINI, size L x...
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1604-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Automotive Fuses 10A 32VDC BLADE MINI, size L x W...
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1604-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Automotive Fuses 15A 32VDC BLADE MINI, size L x W...
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1604-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Automotive Fuses 20A 32VDC BLADE MINI, size L x W...
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1604-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Automotive Fuses 25A 32VDC BLADE MINI, size L x W...
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1604-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Automotive Fuses 30A 32VDC BLADE MINI, size L x W...
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1604-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Automotive Fuses 5A 32VDC BLADE B MINI, size L x...
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1604-008 Liên hệ

Lưu xem sau

TVS - Varistors, MOVs Xem chi tiết

Sale 0%
Varistor 73.8V 6.5KA DISC 20MM
18000 /Cái
/ Cái

Code: 1605-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Varistors 7D471K AC 300V
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1605-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Varistors 130pF 750volts 10%
5000 /Cái
/ Cái

Code: 1605-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Varistors 370pF 270volts 10%
5000 /Cái
/ Cái

Code: 1605-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Varistors 47volts 14mm
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1605-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
VARISTOR 423V 4.5KA DISC 14MM
5500 /Cái
/ Cái

Code: 1605-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Varistors 910volts 20mm
5000 /Cái
/ Cái

Code: 1605-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Varistors 1300pF 39volts 10%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1605-008 Liên hệ

Lưu xem sau
12

Bịch, Hộp Cầu Chì Tổng Hợp Xem chi tiết

Sale 0%
85000 /Hộp
/ Hộp

Code: 1606-002 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
75000 /Hộp
/ Hộp

Code: M-1606-001 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
120000 /Bịch
/ Bịch

Code: M-1606-003 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
110000 /Cái
/ Cái

Code: M-1606-004 Liên hệ

Lưu xem sau

Cầu chì smd Xem chi tiết

Sale 0%
28000 /Cái
/ Cái

Code: 1607-001 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
20000 /Cái
/ Cái

Code: 1607-002 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
20000 /Cái
/ Cái

Code: 1607-003 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
27000 /Cái
/ Cái

Code: 1607-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
9000 /Cái
/ Cái

Code: 1607-005 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
28000 /Cái
/ Cái

Code: 1607-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2800 /
/

Code: 1607-007 Liên hệ

Lưu xem sau

Cầu chì khác Xem chi tiết

Sale 0%
19000 /Cái
/ Cái

Code: 1608-001 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
73000 /Cái
/ Cái

Code: 1608-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
8000 /Cái
/ Cái

Code: 1608-003 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
28000 /Cái
/ Cái

Code: 1608-004 Còn hàng

Lưu xem sau

Cầu chì VUÔNG Xem chi tiết

Sale 0%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1609-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1609-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1609-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1609-004 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1609-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1609-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày