Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Triac Logic–Sensitive Gate

Sale 0%
Thyristor TYN820
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1802-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thyristor TYN616
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1802-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thyristor TYN612
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1802-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thyristor TYN840
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1802-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thyristor TYN812
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1802-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thyristor TYN812
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1802-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thyristor TYN816
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1802-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thyristor MCR100−3 TO−92
1500 /Cái
/ Cái

Code: 1802-021 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thyristor MCR100−3 TO−92
1500 /Cái
/ Cái

Code: 1802-022 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thyristor MCR100−3 TO−92
1500 /Cái
/ Cái

Code: 1802-023 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thyristor MCR100−3 TO−92
1500 /Cái
/ Cái

Code: 1802-024 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thyristor BT169B
1500 /Cái
/ Cái

Code: 1802-025 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thyristor BT169D
1500 /Cái
/ Cái

Code: 1802-026 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thyristor BT169E
1500 /Cái
/ Cái

Code: 1802-027 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thyristor BT169G
1500 /Cái
/ Cái

Code: 1802-028 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thyristor 2P4M TO-126
2500 /Cái
/ Cái

Code: 1802-029 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thyristor 2P5M TO-126
2500 /Cái
/ Cái

Code: 1802-030 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thyristor 2P6M TO-126
2500 /Cái
/ Cái

Code: 1802-031 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thyristor X0405 TO‐251
5000 /Cái
/ Cái

Code: 1802-032 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thyristor X0405 TO‐252
5000 /Cái
/ Cái

Code: 1802-033 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thyristor X0405 TO‐202-3
5000 /Cái
/ Cái

Code: 1802-034 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thyristor X0405 TO‐126
5000 /Cái
/ Cái

Code: 1802-035 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thyristor X0405 TO‐202
5000 /Cái
/ Cái

Code: 1802-036 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Thyristor BTA16-600CW3G TO−220AB
11000 /Cái
/ Cái

Code: 1802-037 Liên hệ

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày