Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Triac Logic–Sensitive Gate

Sale 0%
Thyristor TYN820
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1802-014

Chi tiết sp
Sale 0%
Thyristor TYN616
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1802-015

Chi tiết sp
Sale 0%
Thyristor TYN612
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1802-016

Chi tiết sp
Sale 0%
Thyristor TYN840
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1802-017

Chi tiết sp
Sale 0%
Thyristor TYN812
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1802-018

Chi tiết sp
Sale 0%
Thyristor TYN812
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1802-019

Chi tiết sp
Sale 0%
Thyristor TYN816
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1802-020

Chi tiết sp
Sale 0%
Thyristor MCR100−3 TO−92
1500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1802-021

Chi tiết sp
Sale 0%
Thyristor MCR100−3 TO−92
1500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1802-022

Chi tiết sp
Sale 0%
Thyristor MCR100−3 TO−92
1500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1802-023

Chi tiết sp
Sale 0%
Thyristor MCR100−3 TO−92
1500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1802-024

Chi tiết sp
Sale 0%
Thyristor BT169B
1500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1802-025

Chi tiết sp
Sale 0%
Thyristor BT169D
1500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1802-026

Chi tiết sp
Sale 0%
Thyristor BT169E
1500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1802-027

Chi tiết sp
Sale 0%
Thyristor BT169G
1500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1802-028

Chi tiết sp
Sale 0%
Thyristor 2P4M TO-126
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1802-029

Chi tiết sp
Sale 0%
Thyristor 2P5M TO-126
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1802-030

Chi tiết sp
Sale 0%
Thyristor 2P6M TO-126
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1802-031

Chi tiết sp
Sale 0%
Thyristor X0405 TO‐251
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1802-032

Chi tiết sp
Sale 0%
Thyristor X0405 TO‐252
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1802-033

Chi tiết sp
Sale 0%
Thyristor X0405 TO‐202-3
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1802-034

Chi tiết sp
Sale 0%
Thyristor X0405 TO‐126
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1802-035

Chi tiết sp
Sale 0%
Thyristor X0405 TO‐202
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1802-036

Chi tiết sp
Sale 0%
Thyristor BTA16-600CW3G TO−220AB
11000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1802-037

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày