MENU

cửa hàng

Danh mục sản phẩm

Triac Logic–Sensitive Gate

Sale 0%
Thyristor TYN820
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Thyristor TYN616
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Thyristor TYN612
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Thyristor TYN840
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Thyristor TYN812
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Thyristor TYN812
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Thyristor TYN816
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Thyristor MCR100−3 TO−92
1500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Thyristor MCR100−3 TO−92
1500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Thyristor MCR100−3 TO−92
1500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Thyristor MCR100−3 TO−92
1500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Thyristor BT169B
1500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Thyristor BT169D
1500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Thyristor BT169E
1500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Thyristor BT169G
1500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Thyristor 2P4M TO-126
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Thyristor 2P5M TO-126
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Thyristor 2P6M TO-126
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Thyristor X0405 TO‐251
5000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Thyristor X0405 TO‐252
5000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Thyristor X0405 TO‐202-3
5000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Thyristor X0405 TO‐126
5000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Thyristor X0405 TO‐202
5000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Thyristor BTA16-600CW3G TO−220AB
11000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Thương hiệu nổi bật
Hỗ trợ

NV kinh doanh

0979466469

NV kỹ thuật

0899909838

Admin Diễn đàn

0899909838

Hỗ trợ online
Thời gian làm việc
8:00-17:30
  • Hỗ trợ ( 0979 466 469 )
  • Chát Zal với NV kinh doanh Chát Skype với NV kinh doanh NV kinh doanh trên Facebook NV kinh doanh
  • Chát Zal với NV kỹ thuật Chát Skype với NV kỹ thuật NV kỹ thuật trên Facebook NV kỹ thuật
  • Chát Zal với Admin Diễn đàn Chát Skype với Admin Diễn đàn Admin Diễn đàn trên Facebook Admin Diễn đàn
Hỗ trợ mua hàng
<meta name="p:domain_verify" content="04163e860cf6a852902b1bc36020a27b"/>