MENU

CÔNG TY TNHH TM&DV ĐIỆN TỬ TƯƠNG LAI

Danh mục sản phẩm

Barrier Terminal Block

Sale 0%
Pitch 9.5mm, Poles 2P, 300V/25A
2300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch 9.5mm, Poles 3P, 300V/25A
3300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch 9.5mm, Poles 4P, 300V/25A
4300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch 9.5mm, Poles 5P, 300V/25A
5300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch 9.5mm, Poles 6P, 300V/25A
6300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch 9.5mm, Poles 7P, 300V/25A
7300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch 9.5mm, Poles 8P, 300V/25A
8300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch 9.5mm, Poles 10P, 300V/25A
10500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch 9.5mm, Poles 12P, 300V/25A
11500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch: 7.62mm; 2 Poles 2 Pins; Rated...
2200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch: 7.62mm; 3 Poles 3 Pins; Rated...
2700 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch: 7.62mm; 4 Poles 4 Pins; Rated...
3200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch: 7.62mm; 5 Poles 5 Pins; Rated...
3700 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch: 7.62mm; 6 Poles 5 Pins; Rated...
4200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch: 7.62mm; 7 Poles 7 Pins; Rated...
4700 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch: 7.62mm; 8 Poles 8 Pins; Rated...
5200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch: 7.62mm; 9 Poles 9 Pins; Rated...
5700 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch: 7.62mm; 10 Poles 10 Pins; Rated...
6200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch: 10.0mm; 2 Poles 2 Pins; Rated...
1900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch: 10.0mm; 3 Poles 3 Pins; Rated...
3400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch: 10.0mm; 4 Poles 4 Pins; Rated...
4300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch: 10.0mm; 5 Poles 5 Pins; Rated...
4800 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch: 10.0mm; 6 Poles 6 Pins; Rated...
5200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch: 10.0mm; 7 Poles 7 Pins; Rated...
5500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
12

Dominal

Sale 0%
2Pin, Pitch 5.08mm, 300VDC, 10A
1500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
3Pins, Pitch 5.08mm, 300VDC, 10A
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
4Pins, Pitch 5.08mm, 300VDC, 10A
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2Pins, Pitch 5.08mm, vuông góc, 300VDC, 10A
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
3Pins, Pitch 5.0mm, vuông góc, 300VDC, 10A
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2Pins, pitch 3.5mm, 300V 10A
1500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
3Pins, pitch 3.5mm, 300V 10A
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2Pins, pitch 3.5mm, vuông góc, 10A
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
3Pins, pitch 3.5mm, vuông góc, 10A
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
3Pins, Pitch 5.08mm, 300VDC, 10A
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2Pin, pitch 5.08mm, 300VDC, 10A
1500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
3Pins, Pitch 5.08mm, 300VDC, 10A
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2Pins, Pitch 5.0mm, 300VDC, 10A
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
3Pins, Pitch 5.0mm, 300VDC, 10A
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2Pins, Pitch 3.5mm, dây 26-16AWG, 300VDC, 10A
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
3Pins, Pitch 3.5mm, dây 26-16AWG, 300VDC, 10A
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2Pins, Pitch 2.54mm, dây 26-18AWG, 300VDC, 10A
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
3Pins, Pitch 2.54mm, dây 26-18AWG, 300VDC, 10A
3500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2Pins, Pitch 5.08mm, 300V, 10A
1300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
3Pins, Pitch 5.08mm, 300V, 10A
1800 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2Pins, Pitch 3.96mm, 300VDC, 10A
1300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
3Pins, Pitch 3.96mm, 300VDC, 10A
1900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

Terminal 2.54MM

Sale 0%
150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
4000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
5000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
6000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
7000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
8000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
9000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
9500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
4000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
5000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
6000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
7000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
8000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
9000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

Terminal 3.08MM

Sale 0%
2pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
3 / Liên hệ
/
Chi tiết sp
Sale 0%
3pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
5 / Liên hệ
/
Chi tiết sp
Sale 0%
4pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
6 / Liên hệ
/
Chi tiết sp
Sale 0%
6pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
8 / Liên hệ
/
Chi tiết sp
Sale 0%
7pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
9 / Liên hệ
/
Chi tiết sp
Sale 0%
8pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
10 / Liên hệ
/
Chi tiết sp
Sale 0%
9pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
11 / Liên hệ
/
Chi tiết sp
Sale 0%
10pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
12 / Liên hệ
/
Chi tiết sp
Sale 0%
11pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
13 / Liên hệ
/
Chi tiết sp
Sale 0%
12pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
14 / Liên hệ
/
Chi tiết sp
Sale 0%
2pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
3 / Liên hệ
/
Chi tiết sp
Sale 0%
3pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
5 / Liên hệ
/
Chi tiết sp
Sale 0%
4pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
6 / Liên hệ
/
Chi tiết sp
Sale 0%
5pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
7 / Liên hệ
/
Chi tiết sp
Sale 0%
6pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
8 / Liên hệ
/
Chi tiết sp
Sale 0%
7pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
9 / Liên hệ
/
Chi tiết sp
Sale 0%
8pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
10 / Liên hệ
/
Chi tiết sp
Sale 0%
9pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
11 / Liên hệ
/
Chi tiết sp
Sale 0%
10pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
12 / Liên hệ
/
Chi tiết sp
Sale 0%
12pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
14 / Liên hệ
/
Chi tiết sp
Sale 0%
2pin chân đồng, pitch: 3.81mm, 300V, 10A
4 / Liên hệ
/
Chi tiết sp
Sale 0%
4pin chân đồng, pitch: 3.81mm, 300V, 10A
7 / Liên hệ
/
Chi tiết sp
Sale 0%
6pin chân đồng, pitch: 3.81mm, 300V, 10A
9 / Liên hệ
/
Chi tiết sp
Sale 0%
7pin chân đồng, pitch: 3.81mm, 300V, 10A
10 / Liên hệ
/
Chi tiết sp
12

Terminal 3.98MM

Sale 0%
P/N: 2P-3.96-HT3.96-V, 2pin, pitch: 3.96mm, 300V,...
Liên hệ / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 3P-3.96-HT3.96-V, pitch: 3.96mm, 300V, 10A
Liên hệ / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 4P-3.96-HT3.96-V, pitch: 3.96mm, 300V, 10A
Liên hệ / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 5P-3.96-HT3.96-V, pitch: 3.96mm, 300V, 10A
Liên hệ / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 6P-3.96-HT3.96-V, pitch: 3.96mm, 300V, 10A
5 / Liên hệ
/
Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 7P-3.96-HT3.96-V, pitch: 3.96mm, 300V, 10A
5 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 8P-3.96-HT3.96-V, pitch: 3.96mm, 300V, 10A
Liên hệ / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 9P-3.96-HT3.96-V, pitch: 3.96mm, 300V, 10A
Liên hệ / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 10P-3.96-HT3.96-V, pitch: 3.96mm, 300V, 10A
Liên hệ / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 12P-3.96-HT3.96-V, pitch: 3.96mm, 300V, 10A
Liên hệ / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 2P-HT3.96-L, 2pin, pitch: 3.96mm, 300V, 10A
Liên hệ / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 3P-HT3.96-L, 2pin, pitch: 3.96mm, 300V, 10A
Liên hệ / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 4P-HT3.96-L, 2pin, pitch: 3.96mm, 300V, 10A
Liên hệ / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 5P-HT3.96-L, 2pin, pitch: 3.96mm, 300V, 10A
Liên hệ / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 6P-HT3.96-L, 2pin, pitch: 3.96mm, 300V, 10A
Liên hệ / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 7P-HT3.96-L, 2pin, pitch: 3.96mm, 300V, 10A
Liên hệ / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 8P-HT3.96-L, 2pin, pitch: 3.96mm, 300V, 10A
Liên hệ / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 9P-HT3.96-L, 2pin, pitch: 3.96mm, 300V, 10A
Liên hệ / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 10P-HT3.96-L, 2pin, pitch: 3.96mm, 300V, 10A
Liên hệ / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

Terminal 5.08MM

Sale 0%
2pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
3 / Liên hệ
/
Chi tiết sp
Sale 0%
3pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
1 / Liên hệ
/
Chi tiết sp
Sale 0%
4pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
5 / Liên hệ
/
Chi tiết sp
Sale 0%
5pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
6 / Liên hệ
/
Chi tiết sp
Sale 0%
6pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
7 / Liên hệ
/
Chi tiết sp
Sale 0%
7pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
8 / Liên hệ
/
Chi tiết sp
Sale 0%
8pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
9 / Liên hệ
/
Chi tiết sp
Sale 0%
9pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
10 / Liên hệ
/
Chi tiết sp
Sale 0%
10pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
12 / Liên hệ
/
Chi tiết sp
Sale 0%
12pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
13 / Liên hệ
/
Chi tiết sp
Sale 0%
2pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
3 / Liên hệ
/
Chi tiết sp
Sale 0%
2pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
4 / Liên hệ
/
Chi tiết sp
Sale 0%
2pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
5 / Liên hệ
/
Chi tiết sp
Sale 0%
2pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
6 / Liên hệ
/
Chi tiết sp
Sale 0%
2pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
7 / Liên hệ
/
Chi tiết sp
Sale 0%
2pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
8 / Liên hệ
/
Chi tiết sp
Sale 0%
2pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
9 / Liên hệ
/
Chi tiết sp
Sale 0%
2pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
10 / Liên hệ
/
Chi tiết sp
Sale 0%
2pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
12 / Liên hệ
/
Chi tiết sp
Sale 0%
2pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
13 / Liên hệ
/
Chi tiết sp

Terminal Gắn Ray

Sale 0%
2Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG
19000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
3Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG
21000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
4Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG
29000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
5Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG
38000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
6Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG
47000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
7Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG
56000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
8Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG
65000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
10Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG
74000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
12Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG
83000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
101000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

Đầu Chuyển Đổi

Sale 0%
4000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Thương hiệu nổi bật
Hỗ trợ

Khiếu nại: 0964238397

0979466469

0938128290

0899909838

0979466469

0899909838

Hỗ trợ online
Thời gian làm việc
8:00-17:30
  • Hỗ trợ ( 0979 466 469 )
  • Chát Zal với Khiếu nại: 0964238397 Chát Skype với Khiếu nại: 0964238397 Khiếu nại: 0964238397 trên Facebook Khiếu nại: 0964238397
  • Chát Zal với 0938128290 Chát Skype với 0938128290 0938128290 trên Facebook 0938128290
  • Chát Zal với 0979466469 Chát Skype với 0979466469 0979466469 trên Facebook 0979466469
Hỗ trợ mua hàng
<meta name="p:domain_verify" content="04163e860cf6a852902b1bc36020a27b"/>