Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Barrier Terminal Block

Sale 0%
Pitch 9.5mm, Poles 2P, 300V/25A
2600 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3519-001

Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch 9.5mm, Poles 3P, 300V/25A
3300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3519-002

Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch 9.5mm, Poles 4P, 300V/25A
4800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3519-003

Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch 9.5mm, Poles 5P, 300V/25A
5300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3519-004

Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch 9.5mm, Poles 6P, 300V/25A
6300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3519-005

Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch 9.5mm, Poles 7P, 300V/25A
7300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3519-006

Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch 9.5mm, Poles 8P, 300V/25A
8300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3519-007

Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch 9.5mm, Poles 10P, 300V/25A
10600 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3519-008

Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch 9.5mm, Poles 12P, 300V/25A
12700 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3519-009

Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch: 7.62mm; 2 Poles 2 Pins; Rated...
2200 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3519-010

Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch: 7.62mm; 3 Poles 3 Pins; Rated...
2700 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3519-011

Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch: 7.62mm; 4 Poles 4 Pins; Rated...
3200 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3519-012

Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch: 7.62mm; 5 Poles 5 Pins; Rated...
3700 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3519-013

Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch: 7.62mm; 6 Poles 5 Pins; Rated...
4200 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3519-014

Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch: 7.62mm; 7 Poles 7 Pins; Rated...
4700 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3519-015

Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch: 7.62mm; 8 Poles 8 Pins; Rated...
5200 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3519-016

Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch: 7.62mm; 9 Poles 9 Pins; Rated...
5700 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3519-017

Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch: 7.62mm; 10 Poles 10 Pins; Rated...
6200 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3519-018

Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch: 10.0mm; 2 Poles 2 Pins; Rated...
1900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3519-019

Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch: 10.0mm; 3 Poles 3 Pins; Rated...
3400 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3519-020

Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch: 10.0mm; 4 Poles 4 Pins; Rated...
4300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3519-021

Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch: 10.0mm; 5 Poles 5 Pins; Rated...
4800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3519-022

Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch: 10.0mm; 6 Poles 6 Pins; Rated...
5200 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3519-023

Chi tiết sp
Sale 0%
Pitch: 10.0mm; 7 Poles 7 Pins; Rated...
5500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3519-024

Chi tiết sp
12

Dominal

Sale 0%
2Pin, Pitch 5.08mm, 300VDC, 10A
1500 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 3520-001

Chi tiết sp
Sale 0%
3Pins, Pitch 5.08mm, 300VDC, 10A
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3520-002

Chi tiết sp
Sale 0%
4Pins, Pitch 5.08mm, 300VDC, 10A
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3520-003

Chi tiết sp
Sale 0%
2Pins, Pitch 5.08mm, vuông góc, 300VDC, 10A
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3520-004

Chi tiết sp
Sale 0%
3Pins, Pitch 5.0mm, vuông góc, 300VDC, 10A
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3520-005

Chi tiết sp
Sale 0%
2Pins, pitch 3.5mm, 300V 10A
1500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3520-006

Chi tiết sp
Sale 0%
3Pins, pitch 3.5mm, 300V 10A
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3520-007

Chi tiết sp
Sale 0%
2Pins, pitch 3.5mm, vuông góc, 10A
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3520-008

Chi tiết sp
Sale 0%
3Pins, pitch 3.5mm, vuông góc, 10A
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3520-009

Chi tiết sp
Sale 0%
3Pins, Pitch 5.08mm, 300VDC, 10A
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3520-010

Chi tiết sp
Sale 0%
2Pin, pitch 5.08mm, 300VDC, 10A
1500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3520-011

Chi tiết sp
Sale 0%
3Pins, Pitch 5.08mm, 300VDC, 10A
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3520-012

Chi tiết sp
Sale 0%
2Pins, Pitch 5.0mm, 300VDC, 10A
2000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 3520-013

Chi tiết sp
Sale 0%
3Pins, Pitch 5.0mm, 300VDC, 10A
2000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 3520-014

Chi tiết sp
Sale 0%
2Pins, Pitch 3.5mm, dây 26-16AWG, 300VDC, 10A
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3520-015

Chi tiết sp
Sale 0%
3Pins, Pitch 3.5mm, dây 26-16AWG, 300VDC, 10A
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3520-016

Chi tiết sp
Sale 0%
2Pins, Pitch 2.54mm, dây 26-18AWG, 300VDC, 10A
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3520-017

Chi tiết sp
Sale 0%
3Pins, Pitch 2.54mm, dây 26-18AWG, 300VDC, 10A
3500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3520-018

Chi tiết sp
Sale 0%
2Pins, Pitch 5.08mm, 300V, 10A
1300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3520-019

Chi tiết sp
Sale 0%
3Pins, Pitch 5.08mm, 300V, 10A
1800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3520-020

Chi tiết sp
Sale 0%
2Pins, Pitch 3.96mm, 300VDC, 10A
1300 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 3520-021

Chi tiết sp
Sale 0%
3Pins, Pitch 3.96mm, 300VDC, 10A
1900 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 3520-022

Chi tiết sp

Terminal 2.54MM

Sale 0%
150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3521-001

Chi tiết sp
Sale 0%
150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3521-002

Chi tiết sp
Sale 0%
150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3521-003

Chi tiết sp
Sale 0%
150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3521-004

Chi tiết sp
Sale 0%
150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
6000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3521-005

Chi tiết sp
Sale 0%
150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
7000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3521-006

Chi tiết sp
Sale 0%
150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
8000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3521-007

Chi tiết sp
Sale 0%
150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
9000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3521-008

Chi tiết sp
Sale 0%
150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
9500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3521-009

Chi tiết sp
Sale 0%
150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3521-011

Chi tiết sp
Sale 0%
150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3521-012

Chi tiết sp
Sale 0%
150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3521-013

Chi tiết sp
Sale 0%
150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3521-014

Chi tiết sp
Sale 0%
150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
6000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3521-015

Chi tiết sp
Sale 0%
150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
7000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3521-016

Chi tiết sp
Sale 0%
150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
8000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3521-017

Chi tiết sp
Sale 0%
150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
9000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3521-018

Chi tiết sp

Terminal 3.08MM

Sale 0%
2pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
3000 /Liên hệ
/

code: 3522-001

Chi tiết sp
Sale 0%
3pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
5 /Liên hệ
/

code: 3522-002

Chi tiết sp
Sale 0%
4pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
6 /Liên hệ
/

code: 3522-003

Chi tiết sp
Sale 0%
6pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
8 /Liên hệ
/

code: 3522-004

Chi tiết sp
Sale 0%
7pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
9 /Liên hệ
/

code: 3522-005

Chi tiết sp
Sale 0%
8pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
10 /Liên hệ
/

code: 3522-006

Chi tiết sp
Sale 0%
9pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
11 /Liên hệ
/

code: 3522-007

Chi tiết sp
Sale 0%
10pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
12 /Liên hệ
/

code: 3522-008

Chi tiết sp
Sale 0%
11pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
13 /Liên hệ
/

code: 3522-009

Chi tiết sp
Sale 0%
12pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
14 /Liên hệ
/

code: 3522-010

Chi tiết sp
Sale 0%
2pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
3 /Liên hệ
/

code: 3522-011

Chi tiết sp
Sale 0%
3pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
5 /Liên hệ
/

code: 3522-012

Chi tiết sp
Sale 0%
4pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
6 /Liên hệ
/

code: 3522-013

Chi tiết sp
Sale 0%
5pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
7 /Liên hệ
/

code: 3522-014

Chi tiết sp
Sale 0%
6pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
8 /Liên hệ
/

code: 3522-015

Chi tiết sp
Sale 0%
7pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
9 /Liên hệ
/

code: 3522-016

Chi tiết sp
Sale 0%
8pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
10 /Liên hệ
/

code: 3522-017

Chi tiết sp
Sale 0%
9pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
11 /Liên hệ
/

code: 3522-018

Chi tiết sp
Sale 0%
10pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
12 /Liên hệ
/

code: 3522-019

Chi tiết sp
Sale 0%
12pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
14 /Liên hệ
/

code: 3522-020

Chi tiết sp
Sale 0%
2pin chân đồng, pitch: 3.81mm, 300V, 10A
4 /Liên hệ
/

code: 3522-021

Chi tiết sp
Sale 0%
4pin chân đồng, pitch: 3.81mm, 300V, 10A
7 /Liên hệ
/

code: 3522-022

Chi tiết sp
Sale 0%
6pin chân đồng, pitch: 3.81mm, 300V, 10A
9 /Liên hệ
/

code: 3522-023

Chi tiết sp
Sale 0%
7pin chân đồng, pitch: 3.81mm, 300V, 10A
10 /Liên hệ
/

code: 3522-024

Chi tiết sp
12

Terminal 3.98MM

Sale 0%
P/N: 2P-3.96-HT3.96-V, 2pin, pitch: 3.96mm, 300V,...
2600 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3523-001

Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 3P-3.96-HT3.96-V, pitch: 3.96mm, 300V, 10A
3800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3523-002

Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 4P-3.96-HT3.96-V, pitch: 3.96mm, 300V, 10A
Liên hệ /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3523-003

Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 5P-3.96-HT3.96-V, pitch: 3.96mm, 300V, 10A
Liên hệ /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3523-004

Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 6P-3.96-HT3.96-V, pitch: 3.96mm, 300V, 10A
5 /Liên hệ
/

code: 3523-005

Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 7P-3.96-HT3.96-V, pitch: 3.96mm, 300V, 10A
5 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3523-006

Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 8P-3.96-HT3.96-V, pitch: 3.96mm, 300V, 10A
Liên hệ /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3523-007

Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 9P-3.96-HT3.96-V, pitch: 3.96mm, 300V, 10A
Liên hệ /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3523-008

Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 10P-3.96-HT3.96-V, pitch: 3.96mm, 300V, 10A
Liên hệ /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3523-009

Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 12P-3.96-HT3.96-V, pitch: 3.96mm, 300V, 10A
Liên hệ /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3523-010

Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 2P-HT3.96-L, 2pin, pitch: 3.96mm, 300V, 10A
Liên hệ /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3523-011

Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 3P-HT3.96-L, 2pin, pitch: 3.96mm, 300V, 10A
Liên hệ /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3523-012

Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 4P-HT3.96-L, 2pin, pitch: 3.96mm, 300V, 10A
Liên hệ /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3523-013

Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 5P-HT3.96-L, 2pin, pitch: 3.96mm, 300V, 10A
Liên hệ /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3523-014

Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 6P-HT3.96-L, 2pin, pitch: 3.96mm, 300V, 10A
Liên hệ /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3523-015

Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 7P-HT3.96-L, 2pin, pitch: 3.96mm, 300V, 10A
Liên hệ /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3523-016

Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 8P-HT3.96-L, 2pin, pitch: 3.96mm, 300V, 10A
Liên hệ /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3523-017

Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 9P-HT3.96-L, 2pin, pitch: 3.96mm, 300V, 10A
Liên hệ /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3523-018

Chi tiết sp
Sale 0%
P/N: 10P-HT3.96-L, 2pin, pitch: 3.96mm, 300V, 10A
Liên hệ /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3523-019

Chi tiết sp
Sale 0%
2600 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3523-020

Chi tiết sp

Terminal 5.08MM

Sale 0%
3000 /BộCòn hàng
/ Bộ

code: 3569-017

Chi tiết sp
Sale 0%
2pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
3 /Liên hệ
/

code: 3524-001

Chi tiết sp
Sale 0%
3pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
1 /Liên hệ
/

code: 3524-002

Chi tiết sp
Sale 0%
4pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
5 /Liên hệ
/

code: 3524-003

Chi tiết sp
Sale 0%
5pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
6 /Liên hệ
/

code: 3524-004

Chi tiết sp
Sale 0%
6pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
7 /Liên hệ
/

code: 3524-005

Chi tiết sp
Sale 0%
7pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
8 /Liên hệ
/

code: 3524-006

Chi tiết sp
Sale 0%
8pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
9 /Liên hệ
/

code: 3524-007

Chi tiết sp
Sale 0%
9pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
10 /Liên hệ
/

code: 3524-008

Chi tiết sp
Sale 0%
10pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
12 /Liên hệ
/

code: 3524-009

Chi tiết sp
Sale 0%
12pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
13 /Liên hệ
/

code: 3524-010

Chi tiết sp
Sale 0%
2pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
3 /Liên hệ
/

code: 3524-011

Chi tiết sp
Sale 0%
2pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
4 /Liên hệ
/

code: 3524-012

Chi tiết sp
Sale 0%
2pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
5 /Liên hệ
/

code: 3524-013

Chi tiết sp
Sale 0%
2pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
6 /Liên hệ
/

code: 3524-014

Chi tiết sp
Sale 0%
2pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
7 /Liên hệ
/

code: 3524-015

Chi tiết sp
Sale 0%
2pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
8 /Liên hệ
/

code: 3524-016

Chi tiết sp
Sale 0%
2pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
9 /Liên hệ
/

code: 3524-017

Chi tiết sp
Sale 0%
2pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
10 /Liên hệ
/

code: 3524-018

Chi tiết sp
Sale 0%
2pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
12 /Liên hệ
/

code: 3524-019

Chi tiết sp
Sale 0%
2pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
13 /Liên hệ
/

code: 3524-020

Chi tiết sp

Terminal Gắn Ray

Sale 0%
2Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG
19000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3525-001

Chi tiết sp
Sale 0%
3Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG
21000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3525-002

Chi tiết sp
Sale 0%
4Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG
29000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3525-003

Chi tiết sp
Sale 0%
5Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG
38000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3525-004

Chi tiết sp
Sale 0%
6Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG
47000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3525-005

Chi tiết sp
Sale 0%
7Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG
56000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3525-006

Chi tiết sp
Sale 0%
8Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG
65000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3525-007

Chi tiết sp
Sale 0%
10Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG
74000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3525-008

Chi tiết sp
Sale 0%
12Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG
83000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3525-009

Chi tiết sp
Sale 0%
101000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3525-010

Chi tiết sp

Đầu Chuyển Đổi

Sale 0%
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3548-001

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày