Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Điện Trở Cắm 3W

Sale 0%
0R 3W 1%
1800 /Cái
/ Cái

Code: 1009-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2.7R 3W 1%
1800 /Cái
/ Cái

Code: 1009-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
240R 3W 1%
1800 /Cái
/ Cái

Code: 1009-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
510R 3W 1%
1800 /Cái
/ Cái

Code: 1009-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2.4K Ohm 3W 1%
1800 /Cái
/ Cái

Code: 1009-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3K Ohm 3W 1%
1800 /Cái
/ Cái

Code: 1009-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
13K Ohm 3W 1%
1800 /Cái
/ Cái

Code: 1009-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
24K Ohm 3W 1%
1800 /Cái
/ Cái

Code: 1009-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
30K Ohm 3W 1%
1800 /Cái
/ Cái

Code: 1009-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
36K Ohm 3W 1%
1800 /Cái
/ Cái

Code: 1009-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
62K Ohm 3W 1%
1800 /Cái
/ Cái

Code: 1009-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
200k Ohm 3W 1%
1800 /Cái
/ Cái

Code: 1009-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
240K Ohm 3W 1%
1800 /Cái
/ Cái

Code: 1009-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
750K Ohm 3W 1%
1800 /Cái
/ Cái

Code: 1009-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1R 3W 1%
1800 /Cái
/ Cái

Code: 1009-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1.8R 3W 1%
1800 /Cái
/ Cái

Code: 1009-016 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
2.2R 3W 1%
1800 /Cái
/ Cái

Code: 1009-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3.3R 3W 1%
1800 /Cái
/ Cái

Code: 1009-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3.9R 3W 1%
1800 /Cái
/ Cái

Code: 1009-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
4.7R 3W 1%
1800 /Cái
/ Cái

Code: 1009-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
5.1R 3W 1%
1800 /Cái
/ Cái

Code: 1009-021 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6.8R 3W 1%
1800 /Cái
/ Cái

Code: 1009-022 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
8.2R 3W 1%
1800 /Cái
/ Cái

Code: 1009-023 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
10R 3W 1%
1800 /Cái
/ Cái

Code: 1009-024 Liên hệ

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày