Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Điện Trở Cắm 3W

Sale 0%
3.3M Ohm 3W 1%
1800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1009-102

Chi tiết sp
Sale 0%
2.2M Ohm 3W 1%
1800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1009-101

Chi tiết sp
Sale 0%
2M Ohm 3W 1%
1800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1009-100

Chi tiết sp
Sale 0%
1.5M Ohm 3W 1%
1800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1009-099

Chi tiết sp
Sale 0%
1M Ohm 3W 1%
1800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1009-098

Chi tiết sp
Sale 0%
820K Ohm 3W 1%
1800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1009-097

Chi tiết sp
Sale 0%
680K Ohm 3W 1%
1800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1009-096

Chi tiết sp
Sale 0%
560K Ohm 3W 1%
1800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1009-095

Chi tiết sp
Sale 0%
470K Ohm 3W 1%
1800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1009-094

Chi tiết sp
Sale 0%
390K Ohm 3W 1%
1800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1009-093

Chi tiết sp
Sale 0%
330K Ohm 3W 1%
1800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1009-092

Chi tiết sp
Sale 0%
270K Ohm 3W 1%
1800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1009-091

Chi tiết sp
Sale 0%
220K Ohm 3W 1%
1800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1009-090

Chi tiết sp
Sale 0%
180K Ohm 3W 1%
1800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1009-089

Chi tiết sp
Sale 0%
160K Ohm 3W 1%
1800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1009-088

Chi tiết sp
Sale 0%
150K Ohm 3W 1%
1800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1009-087

Chi tiết sp
Sale 0%
120K Ohm 3W 1%
1800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1009-086

Chi tiết sp
Sale 0%
100K Ohm 3W 1%
1800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1009-085

Chi tiết sp
Sale 0%
82K Ohm 3W 1%
1800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1009-084

Chi tiết sp
Sale 0%
75K Ohm 3W 1%
1800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1009-083

Chi tiết sp
Sale 0%
68K Ohm 3W 1%
1800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1009-082

Chi tiết sp
Sale 0%
56K Ohm 3W 1%
1800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1009-081

Chi tiết sp
Sale 0%
51K Ohm 3W 1%
1800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1009-080

Chi tiết sp
Sale 0%
47K Ohm 3W 1%
1800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1009-079

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày