Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Điện Trở Cắm 3W

Sale 0%
3.3M Ohm 3W 1%
1800 /Cái
/ Cái

Code: 1009-102 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
2.2M Ohm 3W 1%
1800 /Cái
/ Cái

Code: 1009-101 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
2M Ohm 3W 1%
1800 /Cái
/ Cái

Code: 1009-100 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
1.5M Ohm 3W 1%
1800 /Cái
/ Cái

Code: 1009-099 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
1M Ohm 3W 1%
1800 /Cái
/ Cái

Code: 1009-098 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
820K Ohm 3W 1%
1800 /Cái
/ Cái

Code: 1009-097 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
680K Ohm 3W 1%
1800 /Cái
/ Cái

Code: 1009-096 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
560K Ohm 3W 1%
1800 /Cái
/ Cái

Code: 1009-095 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
470K Ohm 3W 1%
1800 /Cái
/ Cái

Code: 1009-094 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
390K Ohm 3W 1%
1800 /Cái
/ Cái

Code: 1009-093 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
330K Ohm 3W 1%
1800 /Cái
/ Cái

Code: 1009-092 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
270K Ohm 3W 1%
1800 /Cái
/ Cái

Code: 1009-091 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
220K Ohm 3W 1%
1800 /Cái
/ Cái

Code: 1009-090 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
180K Ohm 3W 1%
1800 /Cái
/ Cái

Code: 1009-089 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
160K Ohm 3W 1%
1800 /Cái
/ Cái

Code: 1009-088 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
150K Ohm 3W 1%
1800 /Cái
/ Cái

Code: 1009-087 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
120K Ohm 3W 1%
1800 /Cái
/ Cái

Code: 1009-086 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
100K Ohm 3W 1%
1800 /Cái
/ Cái

Code: 1009-085 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
82K Ohm 3W 1%
1800 /Cái
/ Cái

Code: 1009-084 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
75K Ohm 3W 1%
1800 /Cái
/ Cái

Code: 1009-083 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
68K Ohm 3W 1%
1800 /Cái
/ Cái

Code: 1009-082 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
56K Ohm 3W 1%
1800 /Cái
/ Cái

Code: 1009-081 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
51K Ohm 3W 1%
1800 /Cái
/ Cái

Code: 1009-080 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
47K Ohm 3W 1%
1800 /Cái
/ Cái

Code: 1009-079 Liên hệ

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày