Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

4-PIN SMD C7050 Oscillators

Sale 0%
6Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 7.0x5.0 mm
11900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2509-006

Chi tiết sp
Sale 0%
5Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 7.0x5.0 mm
11900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2509-005

Chi tiết sp
Sale 0%
4Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 7.0x5.0 mm
11900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2509-004

Chi tiết sp
Sale 0%
3Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 7.0x5.0 mm
11900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2509-003

Chi tiết sp
Sale 0%
1Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 7.0x5.0 mm
11900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2509-001

Chi tiết sp
Sale 0%
2Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 7.0x5.0 mm
11900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2509-002

Chi tiết sp
Sale 0%
125Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 7.0x5.0 mm
11900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2509-016

Chi tiết sp
Sale 0%
100Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 7.0x5.0 mm
11900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2509-015

Chi tiết sp
Sale 0%
80Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 7.0x5.0 mm
20000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2509-014

Chi tiết sp
Sale 0%
50Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 7.0x5.0 mm
11900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2509-013

Chi tiết sp
Sale 0%
40Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 7.0x5.0 mm
11900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2509-012

Chi tiết sp
Sale 0%
30Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 7.0x5.0 mm
11900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2509-011

Chi tiết sp
Sale 0%
12Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 7.0x5.0 mm
11900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2509-010

Chi tiết sp
Sale 0%
10Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 7.0x5.0 mm
11900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2509-009

Chi tiết sp
Sale 0%
8Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 7.0x5.0 mm
11900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2509-008

Chi tiết sp
Sale 0%
7Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 7.0x5.0 mm
11900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2509-007

Chi tiết sp
Sale 0%
18000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 2509-017

Chi tiết sp
Sale 0%
18000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 2509-018

Chi tiết sp
Sale 0%
18000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2509-019

Chi tiết sp
Sale 0%
18000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2509-020

Chi tiết sp
Sale 0%
18000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 2509-021

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày