Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

4-PIN SMD C7050 Oscillators

Sale 0%
1Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 7.0x5.0 mm
11900 /Cái
/ Cái

Code: 2509-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 7.0x5.0 mm
11900 /Cái
/ Cái

Code: 2509-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 7.0x5.0 mm
11900 /Cái
/ Cái

Code: 2509-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
4Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 7.0x5.0 mm
11900 /Cái
/ Cái

Code: 2509-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
5Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 7.0x5.0 mm
11900 /Cái
/ Cái

Code: 2509-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 7.0x5.0 mm
11900 /Cái
/ Cái

Code: 2509-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
7Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 7.0x5.0 mm
11900 /Cái
/ Cái

Code: 2509-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
8Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 7.0x5.0 mm
11900 /Cái
/ Cái

Code: 2509-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
10Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 7.0x5.0 mm
11900 /Cái
/ Cái

Code: 2509-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
12Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 7.0x5.0 mm
11900 /Cái
/ Cái

Code: 2509-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
30Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 7.0x5.0 mm
11900 /Cái
/ Cái

Code: 2509-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
40Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 7.0x5.0 mm
11900 /Cái
/ Cái

Code: 2509-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
50Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 7.0x5.0 mm
11900 /Cái
/ Cái

Code: 2509-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
80Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 7.0x5.0 mm
20000 /Cái
/ Cái

Code: 2509-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
100Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 7.0x5.0 mm
11900 /Cái
/ Cái

Code: 2509-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
125Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 7.0x5.0 mm
11900 /Cái
/ Cái

Code: 2509-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
18000 /Cái
/ Cái

Code: 2509-017 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
18000 /Cái
/ Cái

Code: 2509-018 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
18000 /Cái
/ Cái

Code: 2509-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
18000 /Cái
/ Cái

Code: 2509-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
18000 /Cái
/ Cái

Code: 2509-021 Còn hàng

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày