Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

SENSORS, TRANSDUCERS

Sale 0%
IMU ACCEL/GYRO 3-AXIS I2C 24QFN
70000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5014-002

Chi tiết sp
Sale 0%
3-Axis Magnetic Sensor QMC5883L
45000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5014-001

Chi tiết sp
Sale 0%
11000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 5014-003

Chi tiết sp
Sale 0%
18200 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 5014-004

Chi tiết sp
Sale 0%
155500 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 5014-005

Chi tiết sp
Sale 0%
260000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 5014-006

Chi tiết sp
Sale 0%
165000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 5014-007

Chi tiết sp
Sale 0%
160000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 5014-008

Chi tiết sp
Sale 0%
159000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 5014-009

Chi tiết sp
Sale 0%
Liên hệ /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5014-010

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày