Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

SENSORS, TRANSDUCERS

Sale 0%
3-Axis Magnetic Sensor QMC5883L
45000 /Cái
/ Cái

Code: 5014-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IMU ACCEL/GYRO 3-AXIS I2C 24QFN
70000 /Cái
/ Cái

Code: 5014-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
11000 /Cái
/ Cái

Code: 5014-003 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
18200 /Cái
/ Cái

Code: 5014-004 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
155500 /Cái
/ Cái

Code: 5014-005 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
260000 /Cái
/ Cái

Code: 5014-006 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
165000 /Cái
/ Cái

Code: 5014-007 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
160000 /Cái
/ Cái

Code: 5014-008 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
159000 /Cái
/ Cái

Code: 5014-009 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 5014-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày