MENU
Danh mục sản phẩm

SENSORS, TRANSDUCERS

Sale 0%
IMU ACCEL/GYRO 3-AXIS I2C 24QFN
70000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
3-Axis Magnetic Sensor QMC5883L
45000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
11000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
18200 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
155500 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
260000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
165000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
160000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
159000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Liên hệ / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Thương hiệu nổi bật