Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Dip Switches

Sale 0%
2P-DSW-RA, Pitch 2.54mm, RED, 50VDC 100mA
3900 /Cái
/ Cái

Code: 3601-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3P-DSW-RA, Pitch 2.54mm, RED, 50VDC 100mA
4500 /Cái
/ Cái

Code: 3601-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
4P-DSW-RA, Pitch 2.54mm, RED, 50VDC 100mA
5000 /Cái
/ Cái

Code: 3601-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
5P-DSW-RA, Pitch 2.54mm, RED, 50VDC 100mA
5500 /Cái
/ Cái

Code: 3601-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6P-DSW-RA, Pitch 2.54mm, RED, 50VDC 100mA
6000 /Cái
/ Cái

Code: 3601-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
7P-DSW-RA, Pitch 2.54mm, RED, 50VDC 100mA
6500 /Cái
/ Cái

Code: 3601-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
8P-DSW-RA, Pitch 2.54mm, RED, 50VDC 100mA
7000 /Cái
/ Cái

Code: 3601-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
10P-DSW-RA, Pitch 2.54mm, RED, 50VDC 100mA
8500 /Cái
/ Cái

Code: 3601-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1500 /Cái
/ Cái

Code: 3601-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3100 /Cái
/ Cái

Code: 3601-011 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
3900 /Cái
/ Cái

Code: 3601-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3400 /Cái
/ Cái

Code: 3601-013 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
2600 /Cái
/ Cái

Code: 3601-010 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
2500 /Cái
/ Cái

Code: 3601-014 Còn hàng

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày