Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Dip Switches

Sale 0%
10P-DSW-RA, Pitch 2.54mm, RED, 50VDC 100mA
8500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3601-008

Chi tiết sp
Sale 0%
8P-DSW-RA, Pitch 2.54mm, RED, 50VDC 100mA
7000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3601-007

Chi tiết sp
Sale 0%
7P-DSW-RA, Pitch 2.54mm, RED, 50VDC 100mA
6500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3601-006

Chi tiết sp
Sale 0%
6P-DSW-RA, Pitch 2.54mm, RED, 50VDC 100mA
6000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3601-005

Chi tiết sp
Sale 0%
5P-DSW-RA, Pitch 2.54mm, RED, 50VDC 100mA
5500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3601-004

Chi tiết sp
Sale 0%
4P-DSW-RA, Pitch 2.54mm, RED, 50VDC 100mA
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3601-003

Chi tiết sp
Sale 0%
3P-DSW-RA, Pitch 2.54mm, RED, 50VDC 100mA
4500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3601-002

Chi tiết sp
Sale 0%
2P-DSW-RA, Pitch 2.54mm, RED, 50VDC 100mA
3900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3601-001

Chi tiết sp
Sale 0%
1500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3601-009

Chi tiết sp
Sale 0%
3100 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 3601-011

Chi tiết sp
Sale 0%
3900 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 3601-012

Chi tiết sp
Sale 0%
3400 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 3601-013

Chi tiết sp
Sale 0%
2600 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 3601-010

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 3601-014

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày