Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Tụ dán SMD 0805

Sale 0%
Tụ Dán 1PF 6.3V, SMD 0805
350 /Cái
/ Cái

Code: 1431-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 1.2PF 6.3V, SMD 0805
350 /Cái
/ Cái

Code: 1431-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 1.5PF 5% 6.3V, SMD 0805
350 /Cái
/ Cái

Code: 1431-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 1.8PF 6.3V, SMD 0805
350 /Cái
/ Cái

Code: 1431-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 2PF 5% 6.3V, SMD 0805
350 /Cái
/ Cái

Code: 1431-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 2.2PF 6.3V, SMD 0805
350 /Cái
/ Cái

Code: 1431-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 2.4PF 6.3V, SMD 0805
350 /Cái
/ Cái

Code: 1431-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 2.7PF 6.3V, SMD 0805
350 /Cái
/ Cái

Code: 1431-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 3.3PF 6.3V, SMD 0805
350 /Cái
/ Cái

Code: 1431-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 3.9PF 6.3V, SMD 0805
350 /Cái
/ Cái

Code: 1431-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 4.7PF 6.3V, SMD 0805
350 /Cái
/ Cái

Code: 1431-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 5.6PF 6.3V, SMD 0805
350 /Cái
/ Cái

Code: 1431-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 6.8PF 6.3V, SMD 0805
350 /Cái
/ Cái

Code: 1431-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 7PF 6.3V, SMD 0805
350 /Cái
/ Cái

Code: 1431-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 7.5pF 6.3V, SMD 0805
350 /Cái
/ Cái

Code: 1431-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 8.2pF 6.3V, SMD 0805
350 /Cái
/ Cái

Code: 1431-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 9.1pF 6.3V, SMD 0805
350 /Cái
/ Cái

Code: 1431-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 10PF 6.3V, SMD 0805
350 /Cái
/ Cái

Code: 1431-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 11pF 6.3V, SMD 0805
350 /Cái
/ Cái

Code: 1431-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 12pF 6.3V, SMD 0805
350 /Cái
/ Cái

Code: 1431-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 13pF 6.3V, SMD 0805
350 /Cái
/ Cái

Code: 1431-021 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 15PF 6.3V, SMD 0805
350 /Cái
/ Cái

Code: 1431-022 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 20PF 6.3V, SMD 0805
350 /Cái
/ Cái

Code: 1431-023 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Dán 22PF 6.3V, SMD 0805
350 /Cái
/ Cái

Code: 1431-024 Liên hệ

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày