Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Tụ dán SMD 0805

Sale 0%
Liên hệ /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1431-201

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 1PF 6.3V, SMD 0805
350 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1431-001

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 1.2PF 6.3V, SMD 0805
350 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1431-002

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 1.5PF 5% 6.3V, SMD 0805
350 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1431-003

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 1.8PF 6.3V, SMD 0805
350 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1431-004

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 2PF 5% 6.3V, SMD 0805
350 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1431-005

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 2.2PF 6.3V, SMD 0805
350 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1431-006

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 2.4PF 6.3V, SMD 0805
350 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1431-007

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 2.7PF 6.3V, SMD 0805
350 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1431-008

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 3.3PF 6.3V, SMD 0805
350 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1431-009

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 3.9PF 6.3V, SMD 0805
350 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1431-010

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 4.7PF 6.3V, SMD 0805
350 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1431-011

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 5.6PF 6.3V, SMD 0805
350 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1431-012

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 6.8PF 6.3V, SMD 0805
350 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1431-013

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 7PF 6.3V, SMD 0805
350 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1431-014

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 7.5pF 6.3V, SMD 0805
350 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1431-015

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 8.2pF 6.3V, SMD 0805
350 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1431-016

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 9.1pF 6.3V, SMD 0805
350 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1431-017

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 10PF 6.3V, SMD 0805
350 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1431-018

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 11pF 6.3V, SMD 0805
350 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1431-019

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 12pF 6.3V, SMD 0805
350 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1431-020

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 13pF 6.3V, SMD 0805
350 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1431-021

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 15PF 6.3V, SMD 0805
350 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1431-022

Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 20PF 6.3V, SMD 0805
350 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1431-023

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày