Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Thysistor SCR

Sale 0%
14000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1801-001

Chi tiết sp
Sale 0%
1500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1801-003

Chi tiết sp

Triac Standard

Sale 0%
TRIAC 600V 4A TO220AB
5000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1802-013

Chi tiết sp
Sale 0%
Triacs 40 Amp 600 Volt
39000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1802-012

Chi tiết sp
Sale 0%
TRIAC 600V 12A TO220AB
8500 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1802-011

Chi tiết sp
Sale 0%
24A 600V TRIAC
15000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1802-010

Chi tiết sp
Sale 0%
TRIAC SENS GATE 600V 8A TO220AB
6500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1802-009

Chi tiết sp
Sale 0%
TRIAC Standard 800V 16A Through Hole TO-220AB
6000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1802-008

Chi tiết sp
Sale 0%
TRIAC Logic - Sensitive Gate 400V 600mA Through...
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1802-007

Chi tiết sp
Sale 0%
TRIAC Alternistor - Snubberless 800V 12A Through...
8000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1802-006

Chi tiết sp
Sale 0%
TRIAC Standard 600V 4A Surface Mount DPAK
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1802-005

Chi tiết sp
Sale 0%
TRIAC Logic - Sensitive Gate 600V 4A Through Hole...
3500 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1802-004

Chi tiết sp
Sale 0%
TRIAC SENS GATE 600V 8A TO220AB
6000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1802-003

Chi tiết sp
Sale 0%
TRIAC SENS GATE 600V 8A DPAK
Liên hệ /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1802-002

Chi tiết sp
Sale 0%
Triacs 16 Amp 600 Volt
12000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1802-001

Chi tiết sp

Triac Logic–Sensitive Gate

Sale 0%
Thyristor TYN820
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1802-014

Chi tiết sp
Sale 0%
Thyristor TYN616
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1802-015

Chi tiết sp
Sale 0%
Thyristor TYN612
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1802-016

Chi tiết sp
Sale 0%
Thyristor TYN840
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1802-017

Chi tiết sp
Sale 0%
Thyristor TYN812
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1802-018

Chi tiết sp
Sale 0%
Thyristor TYN812
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1802-019

Chi tiết sp
Sale 0%
Thyristor TYN816
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1802-020

Chi tiết sp
Sale 0%
Thyristor MCR100−3 TO−92
1500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1802-021

Chi tiết sp
Sale 0%
Thyristor MCR100−3 TO−92
1500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1802-022

Chi tiết sp
Sale 0%
Thyristor MCR100−3 TO−92
1500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1802-023

Chi tiết sp
Sale 0%
Thyristor MCR100−3 TO−92
1500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1802-024

Chi tiết sp
Sale 0%
Thyristor BT169B
1500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1802-025

Chi tiết sp
Sale 0%
Thyristor BT169D
1500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1802-026

Chi tiết sp
Sale 0%
Thyristor BT169E
1500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1802-027

Chi tiết sp
Sale 0%
Thyristor BT169G
1500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1802-028

Chi tiết sp
Sale 0%
Thyristor 2P4M TO-126
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1802-029

Chi tiết sp
Sale 0%
Thyristor 2P5M TO-126
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1802-030

Chi tiết sp
Sale 0%
Thyristor 2P6M TO-126
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1802-031

Chi tiết sp
Sale 0%
Thyristor X0405 TO‐251
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1802-032

Chi tiết sp
Sale 0%
Thyristor X0405 TO‐252
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1802-033

Chi tiết sp
Sale 0%
Thyristor X0405 TO‐202-3
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1802-034

Chi tiết sp
Sale 0%
Thyristor X0405 TO‐126
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1802-035

Chi tiết sp
Sale 0%
Thyristor X0405 TO‐202
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1802-036

Chi tiết sp
Sale 0%
Thyristor BTA16-600CW3G TO−220AB
11000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1802-037

Chi tiết sp

DIACs / SIDACs

Sale 0%
SIDAC 240-280VBO 1A DO-15X
8000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1804-002

Chi tiết sp
Sale 0%
Diac/Sidac Thyristor 28 ~ 36V 2A DO-35
500 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1804-001

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày