Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Tuning Fork Crystals Oscillators

Sale 0%
32.768kHz ±20ppm Crystal 9pF 65 kOhm -40°C ~...
3000 /Cái
/ Cái

Code: 2503-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Size Ø3.0 x 8.0mm
2000 /Cái
/ Cái

Code: 2503-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
32.768kHz ±100ppm Crystal 6pF 50 kOhm -40°C ~...
3500 /Cái
/ Cái

Code: 2503-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
CC7V-T1A 32.768KHZ +-20PPM 12. - CRYSTAL, SMD CER...
3000 /Cái
/ Cái

Code: 2503-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
32.768KHz, 3.2x1.5mm SMD Crystal
3000 /Cái
/ Cái

Code: 2503-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Size Ø2.0 x 6mm
2000 /Cái
/ Cái

Code: 2503-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2500 /Cái
/ Cái

Code: 2503-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2500 /Cái
/ Cái

Code: 2503-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2500 /Cái
/ Cái

Code: 2503-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày