Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

CD

Sale 0%
IC GATE XOR 4CH 2-INP 14SOP
5000 /Cái
/ Cái

Code: 5004-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC GATE XOR 4CH 2-INP 14DIP
8000 /Cái
/ Cái

Code: 5004-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC INVERTER 6CH 6-INP 14SOP
5000 /Cái
/ Cái

Code: 5004-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC INVERTER 6CH 6-INP 14DIP
7000 /Cái
/ Cái

Code: 5004-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC INVERTER SCHMITT 6CH 14SOP
12000 /Cái
/ Cái

Code: 5004-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC STATIC SHFT REG 8STG 16SO
5000 /Cái
/ Cái

Code: 5004-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC SHIFT REGISTER 8STAGE 16-DIP
5500 /Cái
/ Cái

Code: 5004-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC MUX/DEMUX TRIPLE 2X1 16DIP
4500 /Cái
/ Cái

Code: 5004-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC MUX/DEMUX TRIPLE 2X1 16SOP
4500 /Cái
/ Cái

Code: 5004-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC INVERTER 6CH 6-INP 16DIP
4500 /Cái
/ Cái

Code: 5004-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC BINARY COUNTER/DIV/OSC 16SOIC
4500 /Cái
/ Cái

Code: 5004-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC BNRY COUNTR/DIV 14STG 16-DIP
5000 /Cái
/ Cái

Code: 5004-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC INVERTER 6CH 6-INP 16SOP
4500 /Cái
/ Cái

Code: 5004-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC COUNTER BINARY 7BIT 14-DIP
4500 /Cái
/ Cái

Code: 5004-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC BCD UP COUNTER DUAL 16-DIP
6000 /Cái
/ Cái

Code: 5004-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC BCD UP COUNTER DUAL 16SO
5500 /Cái
/ Cái

Code: 5004-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC MUX/DEMUX 1X16 24SO
12000 /Cái
/ Cái

Code: 5004-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC GATE AND 4CH 2-INP 14SOP
4000 /Cái
/ Cái

Code: 5004-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC BINARY COUNTR/DIV RIPL 16SO
7000 /Cái
/ Cái

Code: 5004-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC DUAL STATIC SHFT REG 16-DIP
6500 /Cái
/ Cái

Code: 5004-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC OSC PROG TIMER 100KHZ 14DIP
6000 /Cái
/ Cái

Code: 5004-021 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC OSC PROG TIMER 100KHZ 14SO
5500 /Cái
/ Cái

Code: 5004-022 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC MONO/ASTBL MULTIVIBRATR 14DIP
5500 /Cái
/ Cái

Code: 5004-023 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
IC GATE XOR 4CH 2-INP 14DIP
7000 /Cái
/ Cái

Code: 5004-024 Liên hệ

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày