Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

CD

Sale 0%
IC MUX/DEMUX 1X16 24SO
12000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5004-017

Chi tiết sp
Sale 0%
IC BCD UP COUNTER DUAL 16SO
5500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5004-016

Chi tiết sp
Sale 0%
IC BCD UP COUNTER DUAL 16-DIP
6000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5004-015

Chi tiết sp
Sale 0%
IC COUNTER BINARY 7BIT 14-DIP
4500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5004-014

Chi tiết sp
Sale 0%
IC 10-OUT DECADE COUNTER 16-DIP
6000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5004-058

Chi tiết sp
Sale 0%
IC BUS REGISTER 8STAGE 16-DIP
5500 /CáiLiên hệ
4500 / Cái

code: 5004-057

Chi tiết sp
Sale 0%
QUAD BILATERAL SWITCH 14-DIP
5000 /CáiLiên hệ
4500 / Cái

code: 5004-056

Chi tiết sp
Sale 0%
IC BUFFER NON-INVERT 18 V 16SOIC
4500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5004-055

Chi tiết sp
Sale 0%
IC BUFFER NON-INVERT 18 V 16SO
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5004-054

Chi tiết sp
Sale 0%
IC BUFFER NON-INVERT 18 V 16DIP
4500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5004-053

Chi tiết sp
Sale 0%
IC GATE NAND 4CH 2-INP 14DIP
4500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5004-052

Chi tiết sp
Sale 0%
IC PHASE-LOCK LOOP MCPWR 16-DIP
5500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5004-051

Chi tiết sp
Sale 0%
IC SHIFT/STORE BUS REGSTR 16SO
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5004-050

Chi tiết sp
Sale 0%
IC COUNTER/DIVIDR DECADE 16-DIP
7000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5004-049

Chi tiết sp
Sale 0%
IC GATE NOR 4CH 2-INP 14DIP
4500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5004-048

Chi tiết sp
Sale 0%
IC MUX/DEMUX DUAL 4X1 16DIP
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5004-047

Chi tiết sp
Sale 0%
IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14TSSOP
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5004-046

Chi tiết sp
Sale 0%
IC MUX/DEMUX 8X1 16SOP
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5004-045

Chi tiết sp
Sale 0%
IC BINARY COUNTR/DIV RIPL 16-DIP
7500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5004-044

Chi tiết sp
Sale 0%
IC 7-SEG LED DECOD/DRVR 16SO
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5004-043

Chi tiết sp
Sale 0%
IC GATE AND 4CH 2-INP 14DIP
4500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5004-042

Chi tiết sp
Sale 0%
IC GATE NOR 4CH 2-INP 14SOP
4500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5004-041

Chi tiết sp
Sale 0%
IC MUX/DEMUX 8X1 16DIP
4500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5004-040

Chi tiết sp
Sale 0%
IC 10-OUT DECADE COUNTER 16SO
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5004-039

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày