Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

CD

Sale 0%
IC MUX/DEMUX 1X16 24SO
12000 /Cái
/ Cái

Code: 5004-017 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC BCD UP COUNTER DUAL 16SO
5500 /Cái
/ Cái

Code: 5004-016 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC BCD UP COUNTER DUAL 16-DIP
6000 /Cái
/ Cái

Code: 5004-015 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC COUNTER BINARY 7BIT 14-DIP
4500 /Cái
/ Cái

Code: 5004-014 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC 10-OUT DECADE COUNTER 16-DIP
6000 /Cái
/ Cái

Code: 5004-058 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC BUS REGISTER 8STAGE 16-DIP
5500 /Cái
4500 / Cái

Code: 5004-057 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
QUAD BILATERAL SWITCH 14-DIP
5000 /Cái
4500 / Cái

Code: 5004-056 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC BUFFER NON-INVERT 18 V 16SOIC
4500 /Cái
/ Cái

Code: 5004-055 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC BUFFER NON-INVERT 18 V 16SO
4000 /Cái
/ Cái

Code: 5004-054 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC BUFFER NON-INVERT 18 V 16DIP
4500 /Cái
/ Cái

Code: 5004-053 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC GATE NAND 4CH 2-INP 14DIP
4500 /Cái
/ Cái

Code: 5004-052 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC PHASE-LOCK LOOP MCPWR 16-DIP
5500 /Cái
/ Cái

Code: 5004-051 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC SHIFT/STORE BUS REGSTR 16SO
4000 /Cái
/ Cái

Code: 5004-050 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC COUNTER/DIVIDR DECADE 16-DIP
7000 /Cái
/ Cái

Code: 5004-049 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC GATE NOR 4CH 2-INP 14DIP
4500 /Cái
/ Cái

Code: 5004-048 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC MUX/DEMUX DUAL 4X1 16DIP
4000 /Cái
/ Cái

Code: 5004-047 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14TSSOP
4000 /Cái
/ Cái

Code: 5004-046 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC MUX/DEMUX 8X1 16SOP
4000 /Cái
/ Cái

Code: 5004-045 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC BINARY COUNTR/DIV RIPL 16-DIP
7500 /Cái
/ Cái

Code: 5004-044 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC 7-SEG LED DECOD/DRVR 16SO
4000 /Cái
/ Cái

Code: 5004-043 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC GATE AND 4CH 2-INP 14DIP
4500 /Cái
/ Cái

Code: 5004-042 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC GATE NOR 4CH 2-INP 14SOP
4500 /Cái
/ Cái

Code: 5004-041 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC MUX/DEMUX 8X1 16DIP
4500 /Cái
/ Cái

Code: 5004-040 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC 10-OUT DECADE COUNTER 16SO
4000 /Cái
/ Cái

Code: 5004-039 Liên hệ

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày