Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Đầu nối, Header 2.54MM Xem chi tiết

Sale 0%
2 Pin, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V
500 /Cái
/ Cái

Code: 3509-001 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
3 Pin, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V
600 /Cái
/ Cái

Code: 3509-002 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
4Pins, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V
700 /Cái
/ Cái

Code: 3509-003 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
5 Pins, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V
800 /Cái
/ Cái

Code: 3509-004 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
6Pins, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V
800 /Cái
/ Cái

Code: 3509-005 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
7Pins, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V
900 /Cái
/ Cái

Code: 3509-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
8Pins, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V
1000 /Cái
/ Cái

Code: 3509-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
10 Pins, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V
1000 /Cái
/ Cái

Code: 3509-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày