Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Đầu nối, Header 2.54MM

Sale 0%
2 Pin, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V
500 /Cái
/ Cái

Code: 3509-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3 Pin, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V
600 /Cái
/ Cái

Code: 3509-002 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
4Pins, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V
700 /Cái
/ Cái

Code: 3509-003 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
5 Pins, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V
800 /Cái
/ Cái

Code: 3509-004 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
6Pins, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V
800 /Cái
/ Cái

Code: 3509-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
7Pins, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V
900 /Cái
/ Cái

Code: 3509-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
8Pins, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V
1000 /Cái
/ Cái

Code: 3509-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
10 Pins, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V
1000 /Cái
/ Cái

Code: 3509-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
12 Pin, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V
1200 /Cái
/ Cái

Code: 3509-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2Pins, 2.54mm Right Angle Male Header, 3A, 250V
500 /Cái
/ Cái

Code: 3509-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V
600 /Cái
/ Cái

Code: 3509-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
4Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V
700 /Cái
/ Cái

Code: 3509-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
5Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V
800 /Cái
/ Cái

Code: 3509-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V
800 /Cái
/ Cái

Code: 3509-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
7Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V
900 /Cái
/ Cái

Code: 3509-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
8Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V
900 /Cái
/ Cái

Code: 3509-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
10Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V
1000 /Cái
/ Cái

Code: 3509-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
12Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V
1200 /Cái
/ Cái

Code: 3509-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2Pins, 2.54mm Straight Male Header, 4A, 250V
500 /Cái
/ Cái

Code: 3509-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3Pins, 2.54mm Straight Male Header, 4A, 250V
600 /Cái
/ Cái

Code: 3509-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
4Pins, 2.54mm Straight Male Header, 4A, 250V
800 /Cái
/ Cái

Code: 3509-021 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
5Pins, 2.54mm Straight Male Header, 4A, 250V
900 /Cái
/ Cái

Code: 3509-022 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6Pins, 2.54mm Straight Male Header, 4A, 250V
1000 /Cái
/ Cái

Code: 3509-023 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
7Pins, 2.54mm Straight Male Header, 4A, 250V
1100 /Cái
/ Cái

Code: 3509-024 Liên hệ

Lưu xem sau
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày