MENU

cửa hàng

Danh mục sản phẩm

2.54MM

Sale 0%
2 Pin, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V
500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
3 Pin, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V
600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
4Pins, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V
700 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
5 Pins, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V
800 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
6Pins, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V
800 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
7Pins, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V
900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
8Pins, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
10 Pins, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
12 Pin, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V
1200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2Pins, 2.54mm Right Angle Male Header, 3A, 250V
500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
3Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V
600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
4Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V
700 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
5Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V
800 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
6Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V
800 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
7Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V
900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
8Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V
900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
10Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
12Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V
1200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2Pins, 2.54mm Straight Male Header, 4A, 250V
500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
3Pins, 2.54mm Straight Male Header, 4A, 250V
600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
4Pins, 2.54mm Straight Male Header, 4A, 250V
800 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
5Pins, 2.54mm Straight Male Header, 4A, 250V
900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
6Pins, 2.54mm Straight Male Header, 4A, 250V
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
7Pins, 2.54mm Straight Male Header, 4A, 250V
1100 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Thương hiệu nổi bật
Hỗ trợ

NV kinh doanh

0979466469

NV kỹ thuật

0899909838

Admin Diễn đàn

0899909838

Hỗ trợ online
Thời gian làm việc
8:00-17:30
  • Hỗ trợ ( 0979 466 469 )
  • Chát Zal với NV kinh doanh Chát Skype với NV kinh doanh NV kinh doanh trên Facebook NV kinh doanh
  • Chát Zal với NV kỹ thuật Chát Skype với NV kỹ thuật NV kỹ thuật trên Facebook NV kỹ thuật
  • Chát Zal với Admin Diễn đàn Chát Skype với Admin Diễn đàn Admin Diễn đàn trên Facebook Admin Diễn đàn
Hỗ trợ mua hàng