Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Đầu nối, Header 2.54MM

Sale 0%
2Pin, Pitch 2.0mm, SMD connector
2200 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 3508-035

Chi tiết sp
Sale 0%
2 Pin, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V
500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3509-001

Chi tiết sp
Sale 0%
3 Pin, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V
600 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 3509-002

Chi tiết sp
Sale 0%
4Pins, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V
700 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 3509-003

Chi tiết sp
Sale 0%
5 Pins, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V
800 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 3509-004

Chi tiết sp
Sale 0%
6Pins, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V
800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3509-005

Chi tiết sp
Sale 0%
7Pins, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V
900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3509-006

Chi tiết sp
Sale 0%
8Pins, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3509-007

Chi tiết sp
Sale 0%
10 Pins, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3509-008

Chi tiết sp
Sale 0%
12 Pin, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V
1200 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3509-009

Chi tiết sp
Sale 0%
2Pins, 2.54mm Right Angle Male Header, 3A, 250V
500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3509-010

Chi tiết sp
Sale 0%
3Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V
600 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3509-011

Chi tiết sp
Sale 0%
4Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V
700 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3509-012

Chi tiết sp
Sale 0%
5Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V
800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3509-013

Chi tiết sp
Sale 0%
6Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V
800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3509-014

Chi tiết sp
Sale 0%
7Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V
900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3509-015

Chi tiết sp
Sale 0%
8Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V
900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3509-016

Chi tiết sp
Sale 0%
10Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3509-017

Chi tiết sp
Sale 0%
12Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V
1200 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3509-018

Chi tiết sp
Sale 0%
2Pins, 2.54mm Straight Male Header, 4A, 250V
500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3509-019

Chi tiết sp
Sale 0%
3Pins, 2.54mm Straight Male Header, 4A, 250V
600 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3509-020

Chi tiết sp
Sale 0%
4Pins, 2.54mm Straight Male Header, 4A, 250V
800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3509-021

Chi tiết sp
Sale 0%
5Pins, 2.54mm Straight Male Header, 4A, 250V
900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3509-022

Chi tiết sp
Sale 0%
6Pins, 2.54mm Straight Male Header, 4A, 250V
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3509-023

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày