Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Ruột máy hàn

Sale 0%
Soldering Iron Heater 500W
69000 /Cái
/ Cái

Code: 3009-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Soldering Iron Heater 300W
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 3009-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Soldering Iron Heater 200W
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 3009-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Soldering Iron Heater 150W
45000 /Cái
/ Cái

Code: 3009-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Soldering Iron Heater 100W
43000 /Cái
/ Cái

Code: 3009-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Soldering Iron Heater 75W
40000 /Cái
/ Cái

Code: 3009-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Dùng cho máy hàn 936 937 907 968 và máy hàm...
45000 /Cái
/ Cái

Code: 3009-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
30000 /Cái
/ Cái

Code: 3009-008 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
220VAC, 50W, L=75MM, D=5.5MM
22000 /Cái
/ Cái

Code: 3009-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
220VAC, 50W, L=95MM, D=5.5MM
25000 /Cái
/ Cái

Code: 3009-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Dùng cho máy hàn với lõi nhiệt có 2...
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 3009-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
220V 60W, Dài 55mm, Din = 6mm, Dout = 12mm
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 3009-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
60W, 2220VAC
89000 /Cái
/ Cái

Code: 3009-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
220V 60W, Dài 55MM, Din = 5MM, Dout = 10MM
39000 /Cái
/ Cái

Code: 3009-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Soldering Iron Heater 30W
25000 /Cái
/ Cái

Code: 3009-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
30000 /Cái
/ Cái

Code: 3009-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
25000 /Cái
/ Cái

Code: 3009-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày