Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

74LS

Sale 0%
IC DECADE COUNTER 14-DIP
12000 /Cái
/ Cái

Code: 5002-014 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC BCD/7-SEG DECOD/DRVR 16-DIP
12000 /Cái
/ Cái

Code: 5002-013 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC BCD/7-SEG DECOD/DRVR 16-DIP
16000 /Cái
/ Cái

Code: 5002-012 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC INVERTER OPEN COL 6CH 14SOP
6000 /Cái
/ Cái

Code: 5002-011 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC FF JK TYPE DUAL 1BIT 14DIP
9500 /Cái
/ Cái

Code: 5002-010 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14DIP
10000 /Cái
/ Cái

Code: 5002-009 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
IC DECODER/DEMUX 4-16LINE 24-DIP
12000 /Cái
/ Cái

Code: 5002-008 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC INVERTER OPEN COL 6CH 14DIP
7000 /Cái
/ Cái

Code: 5002-007 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC DECODER/DEMUX 4-16LINE 24-DIP
12000 /Cái
/ Cái

Code: 5002-006 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC GATE NAND 4CH 2-INP 14DIP
5000 /Cái
/ Cái

Code: 5002-005 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20DIP
12000 /Cái
/ Cái

Code: 5002-004 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC 8--3 PRIORITY ENCOD 16-DIP
9000 /Cái
/ Cái

Code: 5002-003 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC BI-DIR UNIV SHIFT REG 16-DIP
15000 /Cái
/ Cái

Code: 5002-002 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
8-BIT ADDRESSABLE LATCHES
14000 /Cái
/ Cái

Code: 5002-001 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC SYNC 4-BIT UP/DN CNTR 16SO
9000 /Cái
/ Cái

Code: 5002-015 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC GATE NAND 1CH 8-INP 14DIP
4500 /Cái
/ Cái

Code: 5002-016 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC QUAD 2-1 DATA SEL/MUX 16-DIP
6500 /Cái
/ Cái

Code: 5002-017 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC 8-1 DATA SELECTOR/MUX 16-DIP
10000 /Cái
/ Cái

Code: 5002-018 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC INVERTER OPEN COL 6CH 14SOP
7500 /Cái
/ Cái

Code: 5002-019 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20DIP
16000 /Cái
/ Cái

Code: 5002-020 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
10000 /Cái
/ Cái

Code: 5002-021 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
14000 /Cái
/ Cái

Code: 5002-022 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
8000 /Cái
/ Cái

Code: 5002-023 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
10000 /Cái
/ Cái

Code: 5002-024 Còn hàng

Chi tiết sp

Op-amp

Sale 0%
123000 /Cái
/ Cái

Code: 5003-045 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
IC 24-BIT DELTA-SIGMA A/D 18-DIP
285000 /Cái
/ Cái

Code: 5003-043 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC OPAMP GP 1.1MHZ 8SO
3500 /Cái
/ Cái

Code: 5003-042 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC OPAMP GP 1.1MHZ 8DIP
4000 /Cái
/ Cái

Code: 5003-041 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
IC OPAMP JFET 4MHZ 14DIP
4500 /Cái
/ Cái

Code: 5003-040 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC OPAMP JFET 3MHZ 8DIP
6700 /Cái
/ Cái

Code: 5003-039 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC OPAMP JFET 4MHZ 14SO
4500 /Cái
/ Cái

Code: 5003-038 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC OPAMP JFET 1MHZ 8SO
4500 /Cái
/ Cái

Code: 5003-037 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC QUAD DIFF COMPARATOR 14-DIP
8400 /Cái
/ Cái

Code: 5003-036 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC OPAMP AUDIO 8MHZ 8DIP
96000 /Cái
/ Cái

Code: 5003-035 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC OPAMP GP 1MHZ 8DIP
4500 /Cái
/ Cái

Code: 5003-034 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
IC OPAMP GP 500KHZ 8DIP
3500 /Cái
/ Cái

Code: 5003-033 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC OPAMP GP 600KHZ 8SO
3000 /Cái
/ Cái

Code: 5003-032 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC OPAMP INSTR 1.3MHZ 8DIP
60000 /Cái
/ Cái

Code: 5003-031 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Comparator General Purpose Open Collector 8-SOP
3500 /Cái
/ Cái

Code: 5003-030 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC COMP DUAL LOW PWR 8DIP
4000 /Cái
/ Cái

Code: 5003-029 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC OPAMP INSTR 1.3MHZ 8DIP
115000 /Cái
/ Cái

Code: 5003-028 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC OPAMP INSTR 200KHZ 8SOIC
105000 /Cái
/ Cái

Code: 5003-027 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC OPAMP INSTR 200KHZ 8DIP
110000 /Cái
/ Cái

Code: 5003-026 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC OPAMP GP 1.3MHZ 14DIP
4000 /Cái
/ Cái

Code: 5003-025 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
IC OPAMP INSTR 150KHZ 16DIP
110000 /Cái
/ Cái

Code: 5003-015 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC OPAMP GP 4MHZ 14SOIC
80000 /Cái
/ Cái

Code: 5003-016 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC OPAMP GP 5MHZ 8DIP
58000 /Cái
/ Cái

Code: 5003-017 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC OPAMP GP 8DIP
4500 /Cái
/ Cái

Code: 5003-018 Còn hàng

Chi tiết sp

CD

Sale 0%
IC MUX/DEMUX 1X16 24SO
12000 /Cái
/ Cái

Code: 5004-017 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC BCD UP COUNTER DUAL 16SO
5500 /Cái
/ Cái

Code: 5004-016 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC BCD UP COUNTER DUAL 16-DIP
6000 /Cái
/ Cái

Code: 5004-015 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC COUNTER BINARY 7BIT 14-DIP
4500 /Cái
/ Cái

Code: 5004-014 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC 10-OUT DECADE COUNTER 16-DIP
6000 /Cái
/ Cái

Code: 5004-058 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC BUS REGISTER 8STAGE 16-DIP
5500 /Cái
4500 / Cái

Code: 5004-057 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
QUAD BILATERAL SWITCH 14-DIP
5000 /Cái
4500 / Cái

Code: 5004-056 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC BUFFER NON-INVERT 18 V 16SOIC
4500 /Cái
/ Cái

Code: 5004-055 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC BUFFER NON-INVERT 18 V 16SO
4000 /Cái
/ Cái

Code: 5004-054 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC BUFFER NON-INVERT 18 V 16DIP
4500 /Cái
/ Cái

Code: 5004-053 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC GATE NAND 4CH 2-INP 14DIP
4500 /Cái
/ Cái

Code: 5004-052 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC PHASE-LOCK LOOP MCPWR 16-DIP
5500 /Cái
/ Cái

Code: 5004-051 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC SHIFT/STORE BUS REGSTR 16SO
4000 /Cái
/ Cái

Code: 5004-050 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC COUNTER/DIVIDR DECADE 16-DIP
7000 /Cái
/ Cái

Code: 5004-049 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC GATE NOR 4CH 2-INP 14DIP
4500 /Cái
/ Cái

Code: 5004-048 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC MUX/DEMUX DUAL 4X1 16DIP
4000 /Cái
/ Cái

Code: 5004-047 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14TSSOP
4000 /Cái
/ Cái

Code: 5004-046 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC MUX/DEMUX 8X1 16SOP
4000 /Cái
/ Cái

Code: 5004-045 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC BINARY COUNTR/DIV RIPL 16-DIP
7500 /Cái
/ Cái

Code: 5004-044 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC 7-SEG LED DECOD/DRVR 16SO
4000 /Cái
/ Cái

Code: 5004-043 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC GATE AND 4CH 2-INP 14DIP
4500 /Cái
/ Cái

Code: 5004-042 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC GATE NOR 4CH 2-INP 14SOP
4500 /Cái
/ Cái

Code: 5004-041 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC MUX/DEMUX 8X1 16DIP
4500 /Cái
/ Cái

Code: 5004-040 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC 10-OUT DECADE COUNTER 16SO
4000 /Cái
/ Cái

Code: 5004-039 Liên hệ

Chi tiết sp

IC MÃ HÓA- GIẢI MÃ

Sale 0%
PT2262 is a remote control encoder paired with...
6500 /Cái
/ Cái

Code: 5005-016 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC RECEIVER DTMF 18DIP
10000 /Cái
/ Cái

Code: 5005-015 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
MT8870D/MT8870D-1 ISO2-CMOS Integrated DTMF...
9000 /Cái
/ Cái

Code: 5005-014 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
The MT8880C is a monolithic DTMF ...
30000 /Cái
/ Cái

Code: 5005-013 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
The MT8888C is a monolithic DTMF ...
30000 /Cái
/ Cái

Code: 5005-012 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
The MT8888C is a monolithic DTMF ...
27000 /Cái
/ Cái

Code: 5005-011 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
PT2249A
7000 /Cái
/ Cái

Code: 5005-010 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
PT2248 is an infrared remote control transmitter...
7000 /Cái
/ Cái

Code: 5005-009 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
PT 2272 is a remote control decoder paired with...
7000 /Cái
/ Cái

Code: 5005-008 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC TXRX DTMF 20SOIC
27000 /Cái
/ Cái

Code: 5005-007 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC OPAMP GP 1MHZ 8DIP
60000 /Cái
/ Cái

Code: 5005-006 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
EV1527 is OTP Encoder utilizingCMOS ...
5000 /Cái
/ Cái

Code: 5005-005 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC MOD/DEMODULTR BALANCED 14SOIC
18000 /Cái
/ Cái

Code: 5005-004 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC DECODER BCD-DEC BIN-OCT 16DIP
6000 /Cái
/ Cái

Code: 5005-003 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC DECODER CMOS BCD-DEC 16-DIP
6500 /Cái
/ Cái

Code: 5005-002 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC DECODER CMOS BCD-DEC 16SO
5500 /Cái
/ Cái

Code: 5005-001 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
PT 2272 is a remote control decoder paired with...
7000 /Cái
/ Cái

Code: 5005-021 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
PT 2272 is a remote control decoder paired with...
7000 /Cái
/ Cái

Code: 5005-020 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
PT 2272 is a remote control decoder paired with...
6500 /Cái
/ Cái

Code: 5005-019 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
PT 2272 is a remote control decoder paired with...
6500 /Cái
/ Cái

Code: 5005-018 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
PT2262 is a remote control encoder paired with...
7000 /Cái
/ Cái

Code: 5005-017 Liên hệ

Chi tiết sp

IC chuyển đổi ADC - DAC

Sale 0%
Liên hệ /
/

Code: 5006-029 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC ADC 8BIT SERIAL I/O 8-DIP
24000 /Cái
/ Cái

Code: 5006-024 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
5 DOT LED LEVEL METER DRIVE
5000 /Cái
/ Cái

Code: 5006-023 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC DAC 12BIT DUAL W/SPI 14SOIC
49000 /Cái
/ Cái

Code: 5006-022 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC DAC 12BIT DUAL W/SPI 14DIP
52000 /Cái
/ Cái

Code: 5006-021 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC DAC 12BIT DUAL W/SPI 8SOIC
60000 /Cái
/ Cái

Code: 5006-020 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC DAC 12BIT SNGL W/SPI 8DIP
45000 /Cái
/ Cái

Code: 5006-019 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC DAC 12BIT SNGL W/SPI 8SOIC
40000 /Cái
/ Cái

Code: 5006-018 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC OPAMP INSTR 1.3MHZ 8SOIC
10000 /Cái
/ Cái

Code: 5006-017 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC ADC 8BIT MPU 8CH MUX 28-DIP
48000 /Cái
/ Cái

Code: 5006-016 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC ADC 8BIT MPU 8CH MUX 28-DIP
48000 /Cái
/ Cái

Code: 5006-015 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC ADC 8BIT MPU COMPAT 20-DIP
42000 /Cái
/ Cái

Code: 5006-014 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC ADC 12BIT SINGLE CHAN 8DIP
45000 /Cái
/ Cái

Code: 5006-013 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC ADC 12BIT SINGLE CHAN 8SOIC
42000 /Cái
/ Cái

Code: 5006-012 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC CONVERTER D/A 8BIT 16-DIP
25000 /Cái
/ Cái

Code: 5006-011 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC DAC 8BIT DBL BUFF 20-DIP
21000 /Cái
/ Cái

Code: 5006-010 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC ADC/DAC 8-BIT I2C 16-SOIC
30000 /Cái
/ Cái

Code: 5006-009 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC ADC 10BIT 2.7V 8CH SPI 16DIP
55000 /Cái
/ Cái

Code: 5006-008 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC ADC 18BIT 3.75SPS 1CH SOT23-6
45000 /Cái
/ Cái

Code: 5006-007 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC OPAMP CURR SENS 2.5MHZ 10UMAX
60000 /Cái
/ Cái

Code: 5006-006 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC ADC 12BIT 2.7V 4CH SPI 14-DIP
55000 /Cái
/ Cái

Code: 5006-005 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC ADC 12BIT 2.7V 8CH SPI 16DIP
55000 /Cái
/ Cái

Code: 5006-004 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC ADC 12BIT 2.7V 8CH SPI 16SOIC
45000 /Cái
/ Cái

Code: 5006-003 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC RTD TO DIGITAL CONVERT 20QFN
150000 /Cái
/ Cái

Code: 5006-002 Liên hệ

Chi tiết sp
12

IC DRIVER

Sale 0%
2500 /Cái
/ Cái

Code: 5007-098 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
IC DRIVER HIGH/LOW SIDE 16-SOIC
21000 /Cái
/ Cái

Code: 5007-088 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC DRIVER HALF BRIDGE 600V 8DIP
21000 /Cái
/ Cái

Code: 5007-087 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC DRIVER HALF BRIDGE 600V 8SOIC
20000 /Cái
/ Cái

Code: 5007-086 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC DRIVER DOT BAR DISPLAY 18-DIP
11000 /Cái
/ Cái

Code: 5007-085 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC DRIVER HIGH/LOW SIDE 8-SOIC
28000 /Cái
/ Cái

Code: 5007-084 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC DRIVER HIGH/LOW SIDE 8-SOIC
25000 /Cái
/ Cái

Code: 5007-083 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC DRIVER LED DISPLAY 8DGT 24DIP
18000 /Cái
/ Cái

Code: 5007-082 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC DRIVER LED DISPLAY 8DGT 24DIP
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 5007-081 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC ADC 3.5DIGIT LCD/LED 40DIP
12000 /Cái
/ Cái

Code: 5007-080 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC MOTOR DRIVER PAR 25HZIP
70000 /Cái
/ Cái

Code: 5007-079 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC PHASE CONTROL 250MA OUT 16DIP
45000 /Cái
/ Cái

Code: 5007-078 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
TRANS 8NPN DARL 50V 0.5A 18SO
4500 /Cái
/ Cái

Code: 5007-077 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC PWR RELAY 7NPN 1:1 16SO
4000 /Cái
/ Cái

Code: 5007-075 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC DRIVER DOT BAR DISPLAY 18-DIP
9000 /Cái
/ Cái

Code: 5007-074 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC MOSFET DVR HI/LO SIDE 14-DIP
21000 /Cái
/ Cái

Code: 5007-073 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC MOSFET DRVR HI/LO SIDE 16SOIC
20000 /Cái
/ Cái

Code: 5007-072 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC QUAD DIFF LINE RECEIVER 16DIP
18000 /Cái
/ Cái

Code: 5007-071 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC DRIVER HIGH/LOW SIDE 8-SOIC
20000 /Cái
/ Cái

Code: 5007-070 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
16-bit Constant Current LED Sink Driver
12000 /Cái
/ Cái

Code: 5007-069 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
for LED displays 24SOP
10000 /Cái
/ Cái

Code: 5007-068 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
RAM Mapping 324 LCD Controller for I/O C
7000 /Cái
/ Cái

Code: 5007-066 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
LED drive control dedicated circui
12000 /Cái
/ Cái

Code: 5007-065 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
LED drive control dedicated circui
15000 /Cái
/ Cái

Code: 5007-064 Liên hệ

Chi tiết sp

IC CAN

Sale 0%
IC TRANSCEIVER CAN HI-SPD 8-DIP
25000 /
/

Code: 5008-005 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC TRANSCEIVER CAN HI-SPD 8-SOIC
24000 /
/

Code: 5008-004 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC CAN CONTRLER IND TEMP 18DIP
45000 /
/

Code: 5008-003 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC CAN CONTROLLER W/SPI 18SOIC
39000 /
/

Code: 5008-002 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
IC CAN CONTROLLER W/SPI 18DIP
25000 /
/

Code: 5008-001 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC CAN CONTRLER IND TEMP 18SOIC
40000 /
/

Code: 5008-007 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC CAN CNTRL INTERFACE 8-SO
30000 /
/

Code: 5008-006 Liên hệ

Chi tiết sp

IC REAL TIME

Sale 0%
IC RTC CLK/CALENDAR SER 8-SOIC
5000 /
/

Code: 5009-007 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC RTC CLK/CALENDAR I2C 8-DIP
7000 /
/

Code: 5009-006 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC RTC CLK/CALENDAR I2C 8-SOIC
5000 /Cái
/ Cái

Code: 5009-005 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC RTC CLK/CALENDAR SER 8-DIP
28000 /
/

Code: 5009-004 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC RTC CLK/CALENDAR PAR 24-EDIP
50000 /
/

Code: 5009-003 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC RTC CLK/CALENDAR I2C 16-SOIC
25000 /
/

Code: 5009-002 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC RTC CLK/CALENDAR I2C 8-DIP
35000 /
/

Code: 5009-001 Liên hệ

Chi tiết sp

IC GIAO TIEP & MANG

Sale 0%
PL-2303 Edition USB to Serial Bridge Controller
12000 /Cái
/ Cái

Code: 5010-023 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC ETHERNET CTRL 8K W/SPI 28SSOP
60000 /
/

Code: 5010-022 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC BRIDGE USB TO UART 28QFN
30000 /
/

Code: 5010-021 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
PL-2305 USB to IEEE 1284 Bridge Controller
52000 /
/

Code: 5010-020 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC TRANSCEIVER RS232 5V 16-DIP
6000 /
/

Code: 5010-019 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC TRANSCEIVER RS232 5V 16-SOIC
5000 /
/

Code: 5010-018 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC TXRX RS485/RS422 8-UMAX
4500 /Cái
/ Cái

Code: 5010-017 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
PL-2303HX Edition (Chip Rev D) USB to Serial...
25000 /Cái
/ Cái

Code: 5010-016 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
USB to serial chip CH340
16000 /
/

Code: 5010-015 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC TXRX RS485/RS422 LOWPWR 8-DIP
4500 /
/

Code: 5010-014 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC TXRX RS485 HALF DUPLEX 8DIP
15000 /
/

Code: 5010-013 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC TXRX RS485 HALF DUPLEX 8SOIC
Liên hệ /
/

Code: 5010-012 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC CONTROLLER ETHERNET 80LQFP
110000 /
/

Code: 5010-011 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC READER/WRITER 32HVQFN VER.1
60000 /
/

Code: 5010-010 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
USB 2.0 HIGH SPEED 4-PORT HUB CONTROLLER
18000 /
/

Code: 5010-009 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC CTLR 3-1 ETH TCP/IP 48LQFP
70000 /
/

Code: 5010-008 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC RF TXRX ISM
40000 /
/

Code: 5010-007 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC MCU USB PHERIPH FX1 56VQFN
110000 /
/

Code: 5010-006 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC USB FS SERIAL UART 32-QFN
105000 /
/

Code: 5010-005 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC TRANSCEIVER CAN 8SOIC
25000 /
/

Code: 5010-004 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC TRANSCEIVER ETHERNET 40-QFN
35000 /
/

Code: 5010-003 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC SER LNK INTER ISO KLINE 8SOIC
48000 /
/

Code: 5010-002 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC TXRX RS422/485 115KBPS 8SOIC
11000 /
/

Code: 5010-001 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
20000 /
/

Code: 5010-029 Còn hàng

Chi tiết sp
12

IC AUDIO

Sale 0%
IC AUDIO AMP CLASS AB 5PENTAWATT
7000 /Cái
/ Cái

Code: 5011-044 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC AMP AUDIO PWR 1W MONO AB 8DIP
4500 /Cái
/ Cái

Code: 5011-043 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC AMP AUDIO DUAL LOW VOLT 8MDIP
5000 /Cái
/ Cái

Code: 5011-042 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC AMP AUDIO PWR 4.7W MONO 16DIP
9000 /Cái
/ Cái

Code: 5011-041 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC AMP AUDIO PWR .325W AB 8SOIC
4000 /Cái
/ Cái

Code: 5011-039 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
 SIMPLE MELODY GENERATOR
8000 /Cái
/ Cái

Code: 5011-040 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Audio 16 bit 48k SPI, USB 32-TQFP (7x7)
185000 /Cái
/ Cái

Code: 5011-038 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC AMP AUDIO 100W AB MULTIWATT15
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 5011-037 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
 MP3 / WMA AUDIO CODEC
85000 /Cái
/ Cái

Code: 5011-035 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
RECORDING VOICE 40" ~ 60"
80000 /Cái
/ Cái

Code: 5011-036 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
VS1053b - Ogg Vorbis/MP3/AAC/WMA/MIDI AUDIO CODEC
115000 /Cái
/ Cái

Code: 5011-034 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC AMP AUDIO 3W CLASS D 16SOIC
8000 /Cái
/ Cái

Code: 5011-033 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC AMP AUDIO 15W AB MULTIWATT15
30000 /Cái
/ Cái

Code: 5011-032 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC AUDIO AMP 6W 2CH 14SIP
21000 /Cái
/ Cái

Code: 5011-031 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
AN audio power amplifier primarily designed for...
7000 /Cái
/ Cái

Code: 5011-030 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
HIGH VOLTAGE SUPER-BETA MONOLITHIC DUAL NPN...
6000 /Cái
/ Cái

Code: 5011-029 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
SOLID STATE RELAY
6000 /Cái
/ Cái

Code: 5011-028 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
5-Dot LED Driver Circuit
7000 /Cái
/ Cái

Code: 5011-027 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Stereo 10W (4Ω) Class-T™ Digital Audio...
80000 /Cái
/ Cái

Code: 5011-026 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC AMP AUDIO 10W CLASS D 40UQFN
35000 /Cái
/ Cái

Code: 5011-025 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC AMP AUD 50W STER D 32HTSSOP
40000 /Cái
/ Cái

Code: 5011-024 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC AMP AUDIO 500W MONO D 16SOIC
42000 /Cái
/ Cái

Code: 5011-022 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
4-Channel Input Audio Processor IC
9000 /Cái
/ Cái

Code: 5011-023 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Echo Processor IC
15000 /Cái
/ Cái

Code: 5011-021 Liên hệ

Chi tiết sp

IC TOUCH PAD

Sale 0%
16 KEYS OR 8 KEYS TOUCH PAD DETECTOR IC
21000 /Cái
/ Cái

Code: 5012-008 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
1 KEY TOUCH PAD DETECTOR IC
4000 /Cái
/ Cái

Code: 5012-007 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
8 KEYS TOUCH PAD DETECTOR IC
15000 /Cái
/ Cái

Code: 5012-006 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
8 KEYS TOUCH PAD DETECTOR IC
20000 /Cái
/ Cái

Code: 5012-005 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
4 KEY TOUCH PAD DETECTOR IC
12000 /Cái
/ Cái

Code: 5012-004 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
TTP250 MCU is an easy-used 4-bit CPU base...
21000 /Cái
/ Cái

Code: 5012-003 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
Single-channel DC LED control touch chip
5000 /Cái
/ Cái

Code: 5012-002 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
 Single-channel DC LED control touch chip
6000 /Cái
/ Cái

Code: 5012-001 Liên hệ

Chi tiết sp

IC TRỞ SỐ

Sale 0%
IC POT DIGITAL 50K 1CH SPI 8SOIC
25000 /Cái
/ Cái

Code: 5013-005 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC POT DIGITAL 10K 1CH SPI 8-DIP
30000 /Cái
/ Cái

Code: 5013-004 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC POT DIGITAL 10K 1CH SPI 8SOIC
25000 /Cái
/ Cái

Code: 5013-003 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC POT DGTL 10K 2CH SPI 14-SOIC
8000 /Cái
/ Cái

Code: 5013-002 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC DGTL POT 5K 1CH 8SOIC
25000 /Cái
/ Cái

Code: 5013-001 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC POT DIGITAL 100K 1CH SPI 8DIP
30000 /Cái
/ Cái

Code: 5013-007 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC POT DIGITL 100K 1CH SPI 8SOIC
25000 /Cái
/ Cái

Code: 5013-006 Liên hệ

Chi tiết sp

SENSORS, TRANSDUCERS

Sale 0%
IMU ACCEL/GYRO 3-AXIS I2C 24QFN
70000 /Cái
/ Cái

Code: 5014-002 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
3-Axis Magnetic Sensor QMC5883L
45000 /Cái
/ Cái

Code: 5014-001 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
11000 /Cái
/ Cái

Code: 5014-003 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
18200 /Cái
/ Cái

Code: 5014-004 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
155500 /Cái
/ Cái

Code: 5014-005 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
260000 /Cái
/ Cái

Code: 5014-006 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
165000 /Cái
/ Cái

Code: 5014-007 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
160000 /Cái
/ Cái

Code: 5014-008 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
159000 /Cái
/ Cái

Code: 5014-009 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 5014-010 Liên hệ

Chi tiết sp

IC CHỨC NĂNG KHÁC

Sale 0%
5000 /Cái
/ Cái

Code: 5015-004 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
7000 /Cái
/ Cái

Code: 5015-002 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
3200 /Cái
/ Cái

Code: 5015-001 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
9000 /Cái
/ Cái

Code: 5015-003 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
49000 /Cái
/ Cái

Code: 5015-005 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
58500 /Cái
/ Cái

Code: 5015-006 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
22000 /Cái
/ Cái

Code: 5015-007 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
15600 /Cái
/ Cái

Code: 5015-008 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /Cái
/ Cái

Code: 5015-009 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
15600 /Cái
/ Cái

Code: 5015-010 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
90000 /Cái
/ Cái

Code: 5015-011 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
2200 /Cái
/ Cái

Code: 5015-012 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
4050 /Cái
/ Cái

Code: 5015-013 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
2000 /Cái
/ Cái

Code: 5015-014 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
2520 /Cái
/ Cái

Code: 5015-015 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
2700 /Cái
/ Cái

Code: 5015-016 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
12300 /Cái
/ Cái

Code: 5015-017 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
2200 /Cái
/ Cái

Code: 5015-018 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
4050 /Cái
/ Cái

Code: 5015-019 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
4050 /Cái
/ Cái

Code: 5015-020 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
11000 /Cái
/ Cái

Code: 5015-021 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
112500 /Cái
/ Cái

Code: 5015-022 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
86850 /Cái
/ Cái

Code: 5015-023 Còn hàng

Chi tiết sp
Sale 0%
248850 /Cái
/ Cái

Code: 5015-024 Còn hàng

Chi tiết sp
12

74HC

Sale 0%
IC TXRX NON-INVERT 6V 20TSSOP
4500 /Cái
/ Cái

Code: 5001-072 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20SOIC
5000 /Cái
/ Cái

Code: 5001-071 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC 8-TO-1 DATA SEL/MUX 16-DIP
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 5001-070 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC DECODER/DEMUX 4-16 LINE 24DIP
10000 /Cái
/ Cái

Code: 5001-069 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC DECODER/DEMUX 4-16 LINE 24DIP
15000 /Cái
/ Cái

Code: 5001-067 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC DECODER/DEMUX 4-16 LINE 24DIP
13500 /Cái
/ Cái

Code: 5001-068 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC GATE NAND SCHMITT 4CH 14SOIC
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 5001-066 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC GATE OR 4CH 2-INP 14SSOP
3000 /Cái
/ Cái

Code: 5001-065 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC ASYNC BINARY COUNTER 16-DIP
7500 /Cái
/ Cái

Code: 5001-063 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC DUAL RETRIG MULTIVIB 16-DIP
9000 /Cái
/ Cái

Code: 5001-064 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC COUNTER BIN 12 STAGE 16SOP
7000 /Cái
/ Cái

Code: 5001-062 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC INVERTER SCHMITT 6CH 14SSOP
4000 /Cái
/ Cái

Code: 5001-061 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC MUX/DEMUX 8X1 16DIP
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 5001-060 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC MUX/DEMUX 2X1 16TSSOP
4500 /Cái
/ Cái

Code: 5001-059 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14SSOP
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 5001-058 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC GATE XOR 4CH 2-INP 14DIP
4500 /Cái
/ Cái

Code: 5001-057 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC PRESET SYNC 4-BIT HS 16-DIP
12000 /Cái
/ Cái

Code: 5001-056 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20SSOP
4000 /Cái
/ Cái

Code: 5001-055 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC GATE NOR 4CH 2-INP 14SSOP
4000 /Cái
/ Cái

Code: 5001-054 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC INVERTER OD 6CH 6-INP 14SOP
4500 /Cái
/ Cái

Code: 5001-053 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC BUFFER NON-INVERT 6V 20SSOP
6500 /Cái
/ Cái

Code: 5001-036 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC SHIFT REGISTER 8BIT 14SOP
4500 /Cái
/ Cái

Code: 5001-035 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC GATE AND 2CH 4-INP 14DIP
4500 /Cái
/ Cái

Code: 5001-033 Liên hệ

Chi tiết sp
Sale 0%
IC SHIFT REGISTER 8BIT 14SOP
4500 /Cái
/ Cái

Code: 5001-032 Liên hệ

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày