Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

74LS

Sale 0%
IC DECADE COUNTER 14-DIP
12000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5002-014

Chi tiết sp
Sale 0%
IC BCD/7-SEG DECOD/DRVR 16-DIP
12000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5002-013

Chi tiết sp
Sale 0%
IC BCD/7-SEG DECOD/DRVR 16-DIP
16000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5002-012

Chi tiết sp
Sale 0%
IC INVERTER OPEN COL 6CH 14SOP
6000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5002-011

Chi tiết sp
Sale 0%
IC FF JK TYPE DUAL 1BIT 14DIP
9500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5002-010

Chi tiết sp
Sale 0%
IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14DIP
10000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 5002-009

Chi tiết sp
Sale 0%
IC DECODER/DEMUX 4-16LINE 24-DIP
12000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5002-008

Chi tiết sp
Sale 0%
IC INVERTER OPEN COL 6CH 14DIP
7000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5002-007

Chi tiết sp
Sale 0%
IC DECODER/DEMUX 4-16LINE 24-DIP
12000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5002-006

Chi tiết sp
Sale 0%
IC GATE NAND 4CH 2-INP 14DIP
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5002-005

Chi tiết sp
Sale 0%
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20DIP
12000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5002-004

Chi tiết sp
Sale 0%
IC 8--3 PRIORITY ENCOD 16-DIP
9000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5002-003

Chi tiết sp
Sale 0%
IC BI-DIR UNIV SHIFT REG 16-DIP
15000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5002-002

Chi tiết sp
Sale 0%
8-BIT ADDRESSABLE LATCHES
14000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5002-001

Chi tiết sp
Sale 0%
IC SYNC 4-BIT UP/DN CNTR 16SO
9000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5002-015

Chi tiết sp
Sale 0%
IC GATE NAND 1CH 8-INP 14DIP
4500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5002-016

Chi tiết sp
Sale 0%
IC QUAD 2-1 DATA SEL/MUX 16-DIP
6500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5002-017

Chi tiết sp
Sale 0%
IC 8-1 DATA SELECTOR/MUX 16-DIP
10000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5002-018

Chi tiết sp
Sale 0%
IC INVERTER OPEN COL 6CH 14SOP
7500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5002-019

Chi tiết sp
Sale 0%
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20DIP
16000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5002-020

Chi tiết sp
Sale 0%
10000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5002-021

Chi tiết sp
Sale 0%
14000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5002-022

Chi tiết sp
Sale 0%
8000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5002-023

Chi tiết sp
Sale 0%
10000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 5002-024

Chi tiết sp

Op-amp

Sale 0%
123000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 5003-045

Chi tiết sp
Sale 0%
IC 24-BIT DELTA-SIGMA A/D 18-DIP
285000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5003-043

Chi tiết sp
Sale 0%
IC OPAMP GP 1.1MHZ 8SO
3500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5003-042

Chi tiết sp
Sale 0%
IC OPAMP GP 1.1MHZ 8DIP
4000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 5003-041

Chi tiết sp
Sale 0%
IC OPAMP JFET 4MHZ 14DIP
4500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5003-040

Chi tiết sp
Sale 0%
IC OPAMP JFET 3MHZ 8DIP
6700 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5003-039

Chi tiết sp
Sale 0%
IC OPAMP JFET 4MHZ 14SO
4500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5003-038

Chi tiết sp
Sale 0%
IC OPAMP JFET 1MHZ 8SO
4500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5003-037

Chi tiết sp
Sale 0%
IC QUAD DIFF COMPARATOR 14-DIP
8400 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5003-036

Chi tiết sp
Sale 0%
IC OPAMP AUDIO 8MHZ 8DIP
96000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5003-035

Chi tiết sp
Sale 0%
IC OPAMP GP 1MHZ 8DIP
4500 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 5003-034

Chi tiết sp
Sale 0%
IC OPAMP GP 500KHZ 8DIP
3500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5003-033

Chi tiết sp
Sale 0%
IC OPAMP GP 600KHZ 8SO
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5003-032

Chi tiết sp
Sale 0%
IC OPAMP INSTR 1.3MHZ 8DIP
60000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5003-031

Chi tiết sp
Sale 0%
Comparator General Purpose Open Collector 8-SOP
3500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5003-030

Chi tiết sp
Sale 0%
IC COMP DUAL LOW PWR 8DIP
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5003-029

Chi tiết sp
Sale 0%
IC OPAMP INSTR 1.3MHZ 8DIP
115000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5003-028

Chi tiết sp
Sale 0%
IC OPAMP INSTR 200KHZ 8SOIC
105000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5003-027

Chi tiết sp
Sale 0%
IC OPAMP INSTR 200KHZ 8DIP
110000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5003-026

Chi tiết sp
Sale 0%
IC OPAMP GP 1.3MHZ 14DIP
4000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 5003-025

Chi tiết sp
Sale 0%
IC OPAMP INSTR 150KHZ 16DIP
110000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5003-015

Chi tiết sp
Sale 0%
IC OPAMP GP 4MHZ 14SOIC
80000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5003-016

Chi tiết sp
Sale 0%
IC OPAMP GP 5MHZ 8DIP
58000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5003-017

Chi tiết sp
Sale 0%
IC OPAMP GP 8DIP
4500 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 5003-018

Chi tiết sp

CD

Sale 0%
IC MUX/DEMUX 1X16 24SO
12000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5004-017

Chi tiết sp
Sale 0%
IC BCD UP COUNTER DUAL 16SO
5500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5004-016

Chi tiết sp
Sale 0%
IC BCD UP COUNTER DUAL 16-DIP
6000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5004-015

Chi tiết sp
Sale 0%
IC COUNTER BINARY 7BIT 14-DIP
4500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5004-014

Chi tiết sp
Sale 0%
IC 10-OUT DECADE COUNTER 16-DIP
6000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5004-058

Chi tiết sp
Sale 0%
IC BUS REGISTER 8STAGE 16-DIP
5500 /CáiLiên hệ
4500 / Cái

code: 5004-057

Chi tiết sp
Sale 0%
QUAD BILATERAL SWITCH 14-DIP
5000 /CáiLiên hệ
4500 / Cái

code: 5004-056

Chi tiết sp
Sale 0%
IC BUFFER NON-INVERT 18 V 16SOIC
4500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5004-055

Chi tiết sp
Sale 0%
IC BUFFER NON-INVERT 18 V 16SO
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5004-054

Chi tiết sp
Sale 0%
IC BUFFER NON-INVERT 18 V 16DIP
4500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5004-053

Chi tiết sp
Sale 0%
IC GATE NAND 4CH 2-INP 14DIP
4500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5004-052

Chi tiết sp
Sale 0%
IC PHASE-LOCK LOOP MCPWR 16-DIP
5500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5004-051

Chi tiết sp
Sale 0%
IC SHIFT/STORE BUS REGSTR 16SO
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5004-050

Chi tiết sp
Sale 0%
IC COUNTER/DIVIDR DECADE 16-DIP
7000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5004-049

Chi tiết sp
Sale 0%
IC GATE NOR 4CH 2-INP 14DIP
4500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5004-048

Chi tiết sp
Sale 0%
IC MUX/DEMUX DUAL 4X1 16DIP
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5004-047

Chi tiết sp
Sale 0%
IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14TSSOP
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5004-046

Chi tiết sp
Sale 0%
IC MUX/DEMUX 8X1 16SOP
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5004-045

Chi tiết sp
Sale 0%
IC BINARY COUNTR/DIV RIPL 16-DIP
7500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5004-044

Chi tiết sp
Sale 0%
IC 7-SEG LED DECOD/DRVR 16SO
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5004-043

Chi tiết sp
Sale 0%
IC GATE AND 4CH 2-INP 14DIP
4500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5004-042

Chi tiết sp
Sale 0%
IC GATE NOR 4CH 2-INP 14SOP
4500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5004-041

Chi tiết sp
Sale 0%
IC MUX/DEMUX 8X1 16DIP
4500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5004-040

Chi tiết sp
Sale 0%
IC 10-OUT DECADE COUNTER 16SO
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5004-039

Chi tiết sp

IC MÃ HÓA- GIẢI MÃ

Sale 0%
PT2262 is a remote control encoder paired with...
6500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5005-016

Chi tiết sp
Sale 0%
IC RECEIVER DTMF 18DIP
10000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5005-015

Chi tiết sp
Sale 0%
MT8870D/MT8870D-1 ISO2-CMOS Integrated DTMF...
9000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5005-014

Chi tiết sp
Sale 0%
The MT8880C is a monolithic DTMF ...
30000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5005-013

Chi tiết sp
Sale 0%
The MT8888C is a monolithic DTMF ...
30000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5005-012

Chi tiết sp
Sale 0%
The MT8888C is a monolithic DTMF ...
27000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5005-011

Chi tiết sp
Sale 0%
PT2249A
7000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5005-010

Chi tiết sp
Sale 0%
PT2248 is an infrared remote control transmitter...
7000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5005-009

Chi tiết sp
Sale 0%
PT 2272 is a remote control decoder paired with...
7000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5005-008

Chi tiết sp
Sale 0%
IC TXRX DTMF 20SOIC
27000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5005-007

Chi tiết sp
Sale 0%
IC OPAMP GP 1MHZ 8DIP
60000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5005-006

Chi tiết sp
Sale 0%
EV1527 is OTP Encoder utilizingCMOS ...
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5005-005

Chi tiết sp
Sale 0%
IC MOD/DEMODULTR BALANCED 14SOIC
18000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5005-004

Chi tiết sp
Sale 0%
IC DECODER BCD-DEC BIN-OCT 16DIP
6000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5005-003

Chi tiết sp
Sale 0%
IC DECODER CMOS BCD-DEC 16-DIP
6500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5005-002

Chi tiết sp
Sale 0%
IC DECODER CMOS BCD-DEC 16SO
5500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5005-001

Chi tiết sp
Sale 0%
PT 2272 is a remote control decoder paired with...
7000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5005-021

Chi tiết sp
Sale 0%
PT 2272 is a remote control decoder paired with...
7000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5005-020

Chi tiết sp
Sale 0%
PT 2272 is a remote control decoder paired with...
6500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5005-019

Chi tiết sp
Sale 0%
PT 2272 is a remote control decoder paired with...
6500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5005-018

Chi tiết sp
Sale 0%
PT2262 is a remote control encoder paired with...
7000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5005-017

Chi tiết sp

IC chuyển đổi ADC - DAC

Sale 0%
IC ADC 8BIT SERIAL I/O 8-DIP
24000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5006-024

Chi tiết sp
Sale 0%
5 DOT LED LEVEL METER DRIVE
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5006-023

Chi tiết sp
Sale 0%
IC DAC 12BIT DUAL W/SPI 14SOIC
49000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5006-022

Chi tiết sp
Sale 0%
IC DAC 12BIT DUAL W/SPI 14DIP
52000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5006-021

Chi tiết sp
Sale 0%
IC DAC 12BIT DUAL W/SPI 8SOIC
60000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5006-020

Chi tiết sp
Sale 0%
IC DAC 12BIT SNGL W/SPI 8DIP
45000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5006-019

Chi tiết sp
Sale 0%
IC DAC 12BIT SNGL W/SPI 8SOIC
40000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5006-018

Chi tiết sp
Sale 0%
IC OPAMP INSTR 1.3MHZ 8SOIC
10000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5006-017

Chi tiết sp
Sale 0%
IC ADC 8BIT MPU 8CH MUX 28-DIP
48000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5006-016

Chi tiết sp
Sale 0%
IC ADC 8BIT MPU 8CH MUX 28-DIP
48000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5006-015

Chi tiết sp
Sale 0%
IC ADC 8BIT MPU COMPAT 20-DIP
42000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5006-014

Chi tiết sp
Sale 0%
IC ADC 12BIT SINGLE CHAN 8DIP
45000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5006-013

Chi tiết sp
Sale 0%
IC ADC 12BIT SINGLE CHAN 8SOIC
42000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5006-012

Chi tiết sp
Sale 0%
IC CONVERTER D/A 8BIT 16-DIP
25000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5006-011

Chi tiết sp
Sale 0%
IC DAC 8BIT DBL BUFF 20-DIP
21000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5006-010

Chi tiết sp
Sale 0%
IC ADC/DAC 8-BIT I2C 16-SOIC
30000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5006-009

Chi tiết sp
Sale 0%
IC ADC 10BIT 2.7V 8CH SPI 16DIP
55000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5006-008

Chi tiết sp
Sale 0%
IC ADC 18BIT 3.75SPS 1CH SOT23-6
45000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5006-007

Chi tiết sp
Sale 0%
IC OPAMP CURR SENS 2.5MHZ 10UMAX
60000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5006-006

Chi tiết sp
Sale 0%
IC ADC 12BIT 2.7V 4CH SPI 14-DIP
55000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5006-005

Chi tiết sp
Sale 0%
IC ADC 12BIT 2.7V 8CH SPI 16DIP
55000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5006-004

Chi tiết sp
Sale 0%
IC ADC 12BIT 2.7V 8CH SPI 16SOIC
45000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5006-003

Chi tiết sp
Sale 0%
IC RTD TO DIGITAL CONVERT 20QFN
150000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5006-002

Chi tiết sp
Sale 0%
IC QUAD 8-BIT SERIAL D/A 14-DIP
Liên hệ /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5006-001

Chi tiết sp
12

IC DRIVER

Sale 0%
2500 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 5007-098

Chi tiết sp
Sale 0%
IC DRIVER HIGH/LOW SIDE 16-SOIC
21000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5007-088

Chi tiết sp
Sale 0%
IC DRIVER HALF BRIDGE 600V 8DIP
21000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5007-087

Chi tiết sp
Sale 0%
IC DRIVER HALF BRIDGE 600V 8SOIC
20000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5007-086

Chi tiết sp
Sale 0%
IC DRIVER DOT BAR DISPLAY 18-DIP
11000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5007-085

Chi tiết sp
Sale 0%
IC DRIVER HIGH/LOW SIDE 8-SOIC
28000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5007-084

Chi tiết sp
Sale 0%
IC DRIVER HIGH/LOW SIDE 8-SOIC
25000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5007-083

Chi tiết sp
Sale 0%
IC DRIVER LED DISPLAY 8DGT 24DIP
18000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5007-082

Chi tiết sp
Sale 0%
IC DRIVER LED DISPLAY 8DGT 24DIP
Liên hệ /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5007-081

Chi tiết sp
Sale 0%
IC ADC 3.5DIGIT LCD/LED 40DIP
12000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5007-080

Chi tiết sp
Sale 0%
IC MOTOR DRIVER PAR 25HZIP
70000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5007-079

Chi tiết sp
Sale 0%
IC PHASE CONTROL 250MA OUT 16DIP
45000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5007-078

Chi tiết sp
Sale 0%
TRANS 8NPN DARL 50V 0.5A 18SO
4500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5007-077

Chi tiết sp
Sale 0%
IC PWR RELAY 7NPN 1:1 16SO
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5007-075

Chi tiết sp
Sale 0%
IC DRIVER DOT BAR DISPLAY 18-DIP
9000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5007-074

Chi tiết sp
Sale 0%
IC MOSFET DVR HI/LO SIDE 14-DIP
21000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5007-073

Chi tiết sp
Sale 0%
IC MOSFET DRVR HI/LO SIDE 16SOIC
20000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5007-072

Chi tiết sp
Sale 0%
IC QUAD DIFF LINE RECEIVER 16DIP
18000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5007-071

Chi tiết sp
Sale 0%
IC DRIVER HIGH/LOW SIDE 8-SOIC
20000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5007-070

Chi tiết sp
Sale 0%
16-bit Constant Current LED Sink Driver
12000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5007-069

Chi tiết sp
Sale 0%
for LED displays 24SOP
10000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5007-068

Chi tiết sp
Sale 0%
RAM Mapping 324 LCD Controller for I/O C
7000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5007-066

Chi tiết sp
Sale 0%
LED drive control dedicated circui
12000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5007-065

Chi tiết sp
Sale 0%
LED drive control dedicated circui
15000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5007-064

Chi tiết sp

IC CAN

Sale 0%
IC TRANSCEIVER CAN HI-SPD 8-DIP
25000 /Liên hệ
/

code: 5008-005

Chi tiết sp
Sale 0%
IC TRANSCEIVER CAN HI-SPD 8-SOIC
24000 /Liên hệ
/

code: 5008-004

Chi tiết sp
Sale 0%
IC CAN CONTRLER IND TEMP 18DIP
45000 /Liên hệ
/

code: 5008-003

Chi tiết sp
Sale 0%
IC CAN CONTROLLER W/SPI 18SOIC
39000 /Còn hàng
/

code: 5008-002

Chi tiết sp
Sale 0%
IC CAN CONTROLLER W/SPI 18DIP
25000 /Liên hệ
/

code: 5008-001

Chi tiết sp
Sale 0%
IC CAN CONTRLER IND TEMP 18SOIC
40000 /Liên hệ
/

code: 5008-007

Chi tiết sp
Sale 0%
IC CAN CNTRL INTERFACE 8-SO
30000 /Liên hệ
/

code: 5008-006

Chi tiết sp

IC REAL TIME

Sale 0%
IC RTC CLK/CALENDAR SER 8-SOIC
5000 /Liên hệ
/

code: 5009-007

Chi tiết sp
Sale 0%
IC RTC CLK/CALENDAR I2C 8-DIP
7000 /Liên hệ
/

code: 5009-006

Chi tiết sp
Sale 0%
IC RTC CLK/CALENDAR I2C 8-SOIC
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5009-005

Chi tiết sp
Sale 0%
IC RTC CLK/CALENDAR SER 8-DIP
28000 /Liên hệ
/

code: 5009-004

Chi tiết sp
Sale 0%
IC RTC CLK/CALENDAR PAR 24-EDIP
50000 /Liên hệ
/

code: 5009-003

Chi tiết sp
Sale 0%
IC RTC CLK/CALENDAR I2C 16-SOIC
25000 /Liên hệ
/

code: 5009-002

Chi tiết sp
Sale 0%
IC RTC CLK/CALENDAR I2C 8-DIP
35000 /Liên hệ
/

code: 5009-001

Chi tiết sp

IC GIAO TIEP & MANG

Sale 0%
PL-2303 Edition USB to Serial Bridge Controller
12000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5010-023

Chi tiết sp
Sale 0%
IC ETHERNET CTRL 8K W/SPI 28SSOP
60000 /Liên hệ
/

code: 5010-022

Chi tiết sp
Sale 0%
IC BRIDGE USB TO UART 28QFN
30000 /Liên hệ
/

code: 5010-021

Chi tiết sp
Sale 0%
PL-2305 USB to IEEE 1284 Bridge Controller
52000 /Liên hệ
/

code: 5010-020

Chi tiết sp
Sale 0%
IC TRANSCEIVER RS232 5V 16-DIP
6000 /Liên hệ
/

code: 5010-019

Chi tiết sp
Sale 0%
IC TRANSCEIVER RS232 5V 16-SOIC
5000 /Liên hệ
/

code: 5010-018

Chi tiết sp
Sale 0%
IC TXRX RS485/RS422 8-UMAX
4500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5010-017

Chi tiết sp
Sale 0%
PL-2303HX Edition (Chip Rev D) USB to Serial...
25000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5010-016

Chi tiết sp
Sale 0%
USB to serial chip CH340
16000 /Liên hệ
/

code: 5010-015

Chi tiết sp
Sale 0%
IC TXRX RS485/RS422 LOWPWR 8-DIP
4500 /Liên hệ
/

code: 5010-014

Chi tiết sp
Sale 0%
IC TXRX RS485 HALF DUPLEX 8DIP
15000 /Liên hệ
/

code: 5010-013

Chi tiết sp
Sale 0%
IC TXRX RS485 HALF DUPLEX 8SOIC
Liên hệ /Liên hệ
/

code: 5010-012

Chi tiết sp
Sale 0%
IC CONTROLLER ETHERNET 80LQFP
110000 /Liên hệ
/

code: 5010-011

Chi tiết sp
Sale 0%
IC READER/WRITER 32HVQFN VER.1
60000 /Liên hệ
/

code: 5010-010

Chi tiết sp
Sale 0%
USB 2.0 HIGH SPEED 4-PORT HUB CONTROLLER
18000 /Liên hệ
/

code: 5010-009

Chi tiết sp
Sale 0%
IC CTLR 3-1 ETH TCP/IP 48LQFP
70000 /Liên hệ
/

code: 5010-008

Chi tiết sp
Sale 0%
IC RF TXRX ISM
40000 /Liên hệ
/

code: 5010-007

Chi tiết sp
Sale 0%
IC MCU USB PHERIPH FX1 56VQFN
110000 /Liên hệ
/

code: 5010-006

Chi tiết sp
Sale 0%
IC USB FS SERIAL UART 32-QFN
105000 /Liên hệ
/

code: 5010-005

Chi tiết sp
Sale 0%
IC TRANSCEIVER CAN 8SOIC
25000 /Liên hệ
/

code: 5010-004

Chi tiết sp
Sale 0%
IC TRANSCEIVER ETHERNET 40-QFN
35000 /Liên hệ
/

code: 5010-003

Chi tiết sp
Sale 0%
IC SER LNK INTER ISO KLINE 8SOIC
48000 /Liên hệ
/

code: 5010-002

Chi tiết sp
Sale 0%
IC TXRX RS422/485 115KBPS 8SOIC
11000 /Liên hệ
/

code: 5010-001

Chi tiết sp
Sale 0%
20000 /Còn hàng
/

code: 5010-029

Chi tiết sp
12

IC AUDIO

Sale 0%
IC AUDIO AMP CLASS AB 5PENTAWATT
7000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5011-044

Chi tiết sp
Sale 0%
IC AMP AUDIO PWR 1W MONO AB 8DIP
4500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5011-043

Chi tiết sp
Sale 0%
IC AMP AUDIO DUAL LOW VOLT 8MDIP
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5011-042

Chi tiết sp
Sale 0%
IC AMP AUDIO PWR 4.7W MONO 16DIP
9000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5011-041

Chi tiết sp
Sale 0%
IC AMP AUDIO PWR .325W AB 8SOIC
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5011-039

Chi tiết sp
Sale 0%
 SIMPLE MELODY GENERATOR
8000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5011-040

Chi tiết sp
Sale 0%
Audio 16 bit 48k SPI, USB 32-TQFP (7x7)
185000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5011-038

Chi tiết sp
Sale 0%
IC AMP AUDIO 100W AB MULTIWATT15
Liên hệ /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5011-037

Chi tiết sp
Sale 0%
 MP3 / WMA AUDIO CODEC
85000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5011-035

Chi tiết sp
Sale 0%
RECORDING VOICE 40" ~ 60"
80000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5011-036

Chi tiết sp
Sale 0%
VS1053b - Ogg Vorbis/MP3/AAC/WMA/MIDI AUDIO CODEC
115000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5011-034

Chi tiết sp
Sale 0%
IC AMP AUDIO 3W CLASS D 16SOIC
8000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5011-033

Chi tiết sp
Sale 0%
IC AMP AUDIO 15W AB MULTIWATT15
30000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5011-032

Chi tiết sp
Sale 0%
IC AUDIO AMP 6W 2CH 14SIP
21000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5011-031

Chi tiết sp
Sale 0%
AN audio power amplifier primarily designed for...
7000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5011-030

Chi tiết sp
Sale 0%
HIGH VOLTAGE SUPER-BETA MONOLITHIC DUAL NPN...
6000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5011-029

Chi tiết sp
Sale 0%
SOLID STATE RELAY
6000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5011-028

Chi tiết sp
Sale 0%
5-Dot LED Driver Circuit
7000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5011-027

Chi tiết sp
Sale 0%
Stereo 10W (4Ω) Class-T™ Digital Audio...
80000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5011-026

Chi tiết sp
Sale 0%
IC AMP AUDIO 10W CLASS D 40UQFN
35000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5011-025

Chi tiết sp
Sale 0%
IC AMP AUD 50W STER D 32HTSSOP
40000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5011-024

Chi tiết sp
Sale 0%
IC AMP AUDIO 500W MONO D 16SOIC
42000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5011-022

Chi tiết sp
Sale 0%
4-Channel Input Audio Processor IC
9000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5011-023

Chi tiết sp
Sale 0%
Echo Processor IC
15000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5011-021

Chi tiết sp

IC TOUCH PAD

Sale 0%
16 KEYS OR 8 KEYS TOUCH PAD DETECTOR IC
21000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5012-008

Chi tiết sp
Sale 0%
1 KEY TOUCH PAD DETECTOR IC
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5012-007

Chi tiết sp
Sale 0%
8 KEYS TOUCH PAD DETECTOR IC
15000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5012-006

Chi tiết sp
Sale 0%
8 KEYS TOUCH PAD DETECTOR IC
20000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5012-005

Chi tiết sp
Sale 0%
4 KEY TOUCH PAD DETECTOR IC
12000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5012-004

Chi tiết sp
Sale 0%
TTP250 MCU is an easy-used 4-bit CPU base...
21000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5012-003

Chi tiết sp
Sale 0%
Single-channel DC LED control touch chip
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5012-002

Chi tiết sp
Sale 0%
 Single-channel DC LED control touch chip
6000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5012-001

Chi tiết sp

IC TRỞ SỐ

Sale 0%
IC POT DIGITAL 50K 1CH SPI 8SOIC
25000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5013-005

Chi tiết sp
Sale 0%
IC POT DIGITAL 10K 1CH SPI 8-DIP
30000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5013-004

Chi tiết sp
Sale 0%
IC POT DIGITAL 10K 1CH SPI 8SOIC
25000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5013-003

Chi tiết sp
Sale 0%
IC POT DGTL 10K 2CH SPI 14-SOIC
8000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5013-002

Chi tiết sp
Sale 0%
IC DGTL POT 5K 1CH 8SOIC
25000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5013-001

Chi tiết sp
Sale 0%
IC POT DIGITAL 100K 1CH SPI 8DIP
30000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5013-007

Chi tiết sp
Sale 0%
IC POT DIGITL 100K 1CH SPI 8SOIC
25000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5013-006

Chi tiết sp

SENSORS, TRANSDUCERS

Sale 0%
IMU ACCEL/GYRO 3-AXIS I2C 24QFN
70000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5014-002

Chi tiết sp
Sale 0%
3-Axis Magnetic Sensor QMC5883L
45000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5014-001

Chi tiết sp
Sale 0%
11000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 5014-003

Chi tiết sp
Sale 0%
18200 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 5014-004

Chi tiết sp
Sale 0%
155500 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 5014-005

Chi tiết sp
Sale 0%
260000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 5014-006

Chi tiết sp
Sale 0%
165000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 5014-007

Chi tiết sp
Sale 0%
160000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 5014-008

Chi tiết sp
Sale 0%
159000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 5014-009

Chi tiết sp
Sale 0%
Liên hệ /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5014-010

Chi tiết sp

IC CHỨC NĂNG KHÁC

Sale 0%
5000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 5015-004

Chi tiết sp
Sale 0%
7000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5015-002

Chi tiết sp
Sale 0%
3200 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 5015-001

Chi tiết sp
Sale 0%
9000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5015-003

Chi tiết sp
Sale 0%
49000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 5015-005

Chi tiết sp
Sale 0%
58500 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 5015-006

Chi tiết sp
Sale 0%
22000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 5015-007

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 5015-008

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 5015-009

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 5015-010

Chi tiết sp
Sale 0%
90000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 5015-011

Chi tiết sp
Sale 0%
2200 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 5015-012

Chi tiết sp
Sale 0%
4050 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 5015-013

Chi tiết sp
Sale 0%
2000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 5015-014

Chi tiết sp
Sale 0%
2520 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 5015-015

Chi tiết sp
Sale 0%
2700 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 5015-016

Chi tiết sp
Sale 0%
2925 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 5015-017

Chi tiết sp
Sale 0%
2200 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 5015-018

Chi tiết sp
Sale 0%
4050 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 5015-019

Chi tiết sp
Sale 0%
4050 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 5015-020

Chi tiết sp
Sale 0%
11000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 5015-021

Chi tiết sp
Sale 0%
112500 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 5015-022

Chi tiết sp
Sale 0%
86850 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 5015-023

Chi tiết sp
Sale 0%
248850 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 5015-024

Chi tiết sp
12

74HC

Sale 0%
IC TXRX NON-INVERT 6V 20TSSOP
4500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5001-072

Chi tiết sp
Sale 0%
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20SOIC
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5001-071

Chi tiết sp
Sale 0%
IC 8-TO-1 DATA SEL/MUX 16-DIP
Liên hệ /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5001-070

Chi tiết sp
Sale 0%
IC DECODER/DEMUX 4-16 LINE 24DIP
10000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5001-069

Chi tiết sp
Sale 0%
IC DECODER/DEMUX 4-16 LINE 24DIP
15000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5001-067

Chi tiết sp
Sale 0%
IC DECODER/DEMUX 4-16 LINE 24DIP
13500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5001-068

Chi tiết sp
Sale 0%
IC GATE NAND SCHMITT 4CH 14SOIC
Liên hệ /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5001-066

Chi tiết sp
Sale 0%
IC GATE OR 4CH 2-INP 14SSOP
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5001-065

Chi tiết sp
Sale 0%
IC ASYNC BINARY COUNTER 16-DIP
7500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5001-063

Chi tiết sp
Sale 0%
IC DUAL RETRIG MULTIVIB 16-DIP
9000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5001-064

Chi tiết sp
Sale 0%
IC COUNTER BIN 12 STAGE 16SOP
7000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5001-062

Chi tiết sp
Sale 0%
IC INVERTER SCHMITT 6CH 14SSOP
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5001-061

Chi tiết sp
Sale 0%
IC MUX/DEMUX 8X1 16DIP
Liên hệ /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5001-060

Chi tiết sp
Sale 0%
IC MUX/DEMUX 2X1 16TSSOP
4500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5001-059

Chi tiết sp
Sale 0%
IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14SSOP
Liên hệ /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5001-058

Chi tiết sp
Sale 0%
IC GATE XOR 4CH 2-INP 14DIP
4500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5001-057

Chi tiết sp
Sale 0%
IC PRESET SYNC 4-BIT HS 16-DIP
12000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5001-056

Chi tiết sp
Sale 0%
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20SSOP
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5001-055

Chi tiết sp
Sale 0%
IC GATE NOR 4CH 2-INP 14SSOP
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5001-054

Chi tiết sp
Sale 0%
IC INVERTER OD 6CH 6-INP 14SOP
4500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5001-053

Chi tiết sp
Sale 0%
IC BUFFER NON-INVERT 6V 20SSOP
6500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5001-036

Chi tiết sp
Sale 0%
IC SHIFT REGISTER 8BIT 14SOP
4500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5001-035

Chi tiết sp
Sale 0%
IC GATE AND 2CH 4-INP 14DIP
4500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5001-033

Chi tiết sp
Sale 0%
IC SHIFT REGISTER 8BIT 14SOP
4500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 5001-032

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày