Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Diode TVS

Sale 0%
STANDARD CAPACITANCE TVS ARRAY
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2006-001

Chi tiết sp
Sale 0%
TVS DIODE 12V 19.9V DO214AA
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2006-002

Chi tiết sp
Sale 0%
TVS DIODE 15.3V 25.2V DO214AB
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2006-003

Chi tiết sp
Sale 0%
TVS DIODE 36V 58.1V DO214AC
7000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2006-004

Chi tiết sp
Sale 0%
TVS DIODE 5.8V 10.5V AXIAL
8500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2006-005

Chi tiết sp
Sale 0%
TVS DIODE 5V 12.5V SC70-6
3500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2006-006

Chi tiết sp
Sale 0%
TVS ARRAY ESD 14CH 30V 16-SOIC
65000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2006-007

Chi tiết sp
Sale 0%
TVS DIODE 45V 72.7V DO214AC
7000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2006-008

Chi tiết sp
Sale 0%
TVS DIODE 10.2V 16.7V DO201
5500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2006-009

Chi tiết sp
Sale 0%
TVS DIODE 5V 9.2V DO214AC
7000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2006-010

Chi tiết sp
Sale 0%
TVS DIODE 18V 29.2V SMA
7000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2006-011

Chi tiết sp
Sale 0%
TVS DIODE 23.1V 48.3V SMB
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2006-012

Chi tiết sp
Sale 0%
TVS DIODE 5V 17V 6UQFN
65000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2006-013

Chi tiết sp
Sale 0%
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2006-014

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày