Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

MẠCH NẠP 8051

Sale 0%
430000 /Cái
/ Cái

Code: 7101-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
130000 /Cái
/ Cái

Code: 7101-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
185000 /Cái
/ Cái

Code: 7101-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
155000 /Cái
/ Cái

Code: 7101-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
250000 /Cái
/ Cái

Code: 7101-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
200000 /Cái
/ Cái

Code: 7101-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
80000 /Cái
/ Cái

Code: 7101-009 Liên hệ

Lưu xem sau

Mạch Nạp AVR

Sale 0%
130000 /Cái
/ Cái

Code: 7102-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
50000 /Cái
/ Cái

Code: 7102-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
150000 /Cái
/ Cái

Code: 7102-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
50000 /Cái
/ Cái

Code: 7102-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
80000 /Cái
/ Cái

Code: 7102-007A Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
210000 /Cái
/ Cái

Code: 7102-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
48000 /Cái
/ Cái

Code: 7102-009 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
95550 /Cái
/ Cái

Code: 6200-078 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
90038 /Cái
/ Cái

Code: 6200-079 Liên hệ

Lưu xem sau

Mạch Nạp PIC

Sale 0%
200000 /Cái
/ Cái

Code: 7103-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
180000 /Cái
/ Cái

Code: 7103-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
350000 - 420000 /Cái
/ Cái

Code: 7103-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
60000 /Cái
/ Cái

Code: 7103-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
180000 /Cái
/ Cái

Code: 7103-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
750000 /Cái
/ Cái

Code: 7103-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
450000 /Cái
/ Cái

Code: Liên hệ

Lưu xem sau

Mạch Nạp STM-ARM

Sale 0%
40000 /Cái
/ Cái

Code: 7103-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
450000 /Cái
/ Cái

Code: 7103-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
250000 /Cái
/ Cái

Code: 7103-010 Liên hệ

Lưu xem sau

Mạch Nạp FPGA

Sale 0%
980000 /Cái
/ Cái

Code: 7105-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
120000 /Cái
/ Cái

Code: 7105-002 Liên hệ

Lưu xem sau

MSP430

Sale 0%
900000 /Cái
/ Cái

Code: 7106-001 Liên hệ

Lưu xem sau

NUVOTON

Sale 0%
1300000 /Cái
/ Cái

Code: 7107-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
360000 /Cái
/ Cái

Code: 7107-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
155000 /Cái
/ Cái

Code: 7107-003A Liên hệ

Lưu xem sau

Các loại mạch nạp khác

Sale 0%
450000 /Cái
/ Cái

Code: 7108-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
114800 /Cái
/ Cái

Code: 6200-055 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
66150 /Cái
/ Cái

Code: 6200-056 Liên hệ

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày