Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

MẠCH NẠP 8051

Sale 0%
80000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7101-009

Chi tiết sp
Sale 0%
200000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7101-007

Chi tiết sp
Sale 0%
250000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7101-005

Chi tiết sp
Sale 0%
155000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7101-004

Chi tiết sp
Sale 0%
185000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7101-003

Chi tiết sp
Sale 0%
130000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7101-002

Chi tiết sp
Sale 0%
430000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7101-001

Chi tiết sp

Mạch Nạp AVR

Sale 0%
210000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7102-008

Chi tiết sp
Sale 0%
80000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7102-007A

Chi tiết sp
Sale 0%
50000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7102-006

Chi tiết sp
Sale 0%
150000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7102-005

Chi tiết sp
Sale 0%
50000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7102-003

Chi tiết sp
Sale 0%
130000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7102-002

Chi tiết sp
Sale 0%
48000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 7102-009

Chi tiết sp

Mạch Nạp PIC

Sale 0%
750000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7103-007

Chi tiết sp
Sale 0%
180000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7103-006

Chi tiết sp
Sale 0%
60000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7103-005

Chi tiết sp
Sale 0%
450000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7103-004

Chi tiết sp
Sale 0%
180000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7103-003

Chi tiết sp
Sale 0%
200000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7103-002

Chi tiết sp

Mạch Nạp STM-ARM

Sale 0%
250000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7103-010

Chi tiết sp
Sale 0%
450000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7103-009

Chi tiết sp
Sale 0%
40000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7103-008

Chi tiết sp

Mạch Nạp FPGA

Sale 0%
120000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7105-002

Chi tiết sp
Sale 0%
980000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7105-001

Chi tiết sp

MSP430

Sale 0%
900000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7106-001

Chi tiết sp

NUVOTON

Sale 0%
155000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7107-003A

Chi tiết sp
Sale 0%
360000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7107-002

Chi tiết sp
Sale 0%
1300000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7107-001

Chi tiết sp

Các loại mạch nạp khác

Sale 0%
450000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7108-001

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày